Du er her: Forside / Tildelingskontoret

Tildelingskontoret

Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Tildelingskontoret skal sørge for at alle som oppholder seg i Meløy kommune tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Tildelingskontoret

  Tildelingskontoret er helse- og velferdsavdelingens forvaltningskontor og kommunens koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Vi svarer på spørsmål, veileder og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester.

  Vi kartlegger og utreder i samarbeid med deg som søker tjenester, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv. Dette innebærer større fokus på hverdagsmestring, rehabilitering og bruk av velferdsteknologi.

  Vi tildeler i hovedsak helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, miljøtjenester, pårørendestøtte og plass i institusjon.

  Bestill time hos saksbehandler

  Ønsker du å komme i kontakt med Tildelingskontoret, kan du selv bestille telefontid hos en av saksbehandlerne våre på kommunens timebestillingssystem.

  Bestill time hos saksbehandler

  Du kan også ringe oss på telefonnummer 902 71 680. 

  Vår telefontid er mandager fra kl 12.00 til klokken 15.00, og torsdager fra klokken 09.00 til klokken 11.30.

  Hvordan søke helse- og omsorgstjenester?

  Har du behov for helse- og omsorgstjenester må du sende en søknad.

  Alle søknader om hjelp blir vurdert individuelt. Hvis ditt behov for hjelp endrer seg vesentlig, vil saksbehandleren vurdere tjenesten på nytt.

  Ved å klikke på den blå knappen kan du søke om helse- og omsorgstjenester i Meløy kommune. Du må logge inn via ID-porten. Hvis du ikke kan gjøre dette selv, kan en pårørende eller verge søke for deg.

  Søk helse- og omsorgstjenester

  Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, eller har spørsmål, kan du kontakte Tildelingskontoret på telefon 902 71 680. Du kan også bestille telefontid med av våre saksbehandlere på Meløy kommune sine hjemmesider.

  Hvis du ikke ønsker å søke elektronisk, kan du skrive ut søknadsskjema her. 

  Søknaden sendes til:

  Meløy Kommune v/Tildelingskontoret, Gammelveien 5, 8150 ØRNES

  Fullmakt

  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Fullmakten må signeres av deg, og sendes sammen med søknaden.

  Her finner du fullmaktsskjema.

  Tildelingskontoret behandler søknader om:
  Når vi har mottatt søknaden din

  Når vi har mottatt søknaden din tar en av våre saksbehandlere kontakt med deg for å kartlegge saken nærmere. Når saken er ferdig behandlet, blir det fattet et vedtak. I vedtaket skal det komme frem om du får tildelt tjenesten du har søkt om eller ikke, og hva tjenesten i tilfelle omfatter.

   

  Når kan du forvente svar

  Vi skal behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen fire uker, skal du ha skriftlig tilbakemelding fra oss om årsaken til at saksbehandlingen tar lengre tid enn forventet. Du skal også få opplysninger om når du kan forvente at saken er avgjort, jf. bestemmelsene om alminnelige regler for saksbehandling i forvaltningsloven kapittel III.

  Klage på vedtak

  Du kan klage på et vedtak innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen må du beskrive hva du klager på, og hva du ønsker endret i vedtaket. Du må begrunne klagen.

  Klagen skal sendes til Tildelingskontoret, slik at vi kan vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, oversender vi klagesaken til Statsforvalteren i Nordland.

  Kommunen kan veilede deg, og hjelpe deg med å formulere en klage.

  Pasient- og brukerombudet

  Ombudet kan bistå deg med å vurdere din sak, og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre. Du kan lese mer om pasient- og brukerombudet her.

  IPLOS

  Søker du om eller mottar helse- og omsorgstjenester i Meløy kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Opplysningene registreres i din journal etter en standard som heter IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk). Disse opplysningene er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid med å yte eller administrere dine tjenester skal ha tilgang til opplysningene. De som har tilgang til opplysningene, har taushetsplikt. Noen av opplysningene sendes årlig til Kommunalt pasient- og brukerregister.

  Mer informasjon om Kommunalt pasient- og brukerregister finner du i brosjyren Informasjon om helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og brukerregister.

  Brosjyren er tilgjengelig på flere språk.

  Nyttige lenker og skjema

  Forvaltningsloven

  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Helsenorge.no

  Kartlegging av omsorgsarbeid

  Fullmakt til å søke om helse- og omsorgstjenester

  Søknadsskjema i utskriftsformat

  Sist endret: 09.01.2024