Du er her: Forside / Støttekontakt

Støttekontakt

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Støttekontakt er et tilbud til deg som har behov for hjelp til å få en aktiv og meningsfull fritid.

  Hva er en støttekontakt?

  En støttekontakt er en person som hjelper deg gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Formålet er å hjelpe deg til å bli mer trygg på deg selv, bli bedre i stand til å omgås andre mennesker og kunne takle ulike livssituasjoner. Støttekontaktordningen skal bidra til å gi deg en mer meningsfull fritid.

  Meløy kommune er pålagt å ha en støttekontaktordning for deg som har behov for det. Ordningen skal være fleksibel og tilrettelegges ut fra dine ønsker og behov. Tjenesten skal være preget av høy brukermedvirkning og brukerstyring.

  Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettsarrangementer, eller andre sosiale arrangement.

  Støttekontaktordningen i Meløy kommune administreres av Miljøtjenesten. De har fast ansatte støttekontakter, og tilbyr støttekontakt både individuelt og i grupper.

  Hvem kan få støttekontakt?

  Hvis du har fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser som gjør at du må ha hjelp for å delta i fritidsaktiviteter kan du søke om støttekontakt til Tildelingskontoret.

  Du kan ikke få støttekontakt til leksehjelp, hjelp til dagliglivets gjøremål, transporttjeneste, avlastning, eller for å ha ledsager til f.eks. lege.

  Hvis du har kommunale helse- og omsorgstjenester på et høyere omsorgsnivå, slik som heldøgns bemannet omsorgsbolig eller sykehjemsplass, skal dine behov for hjelp til aktiv og meningsfull fritid dekkes av personell ved ditt omsorgstilbud.

  Målgruppe

  Det er mange grupper som kan ha behov for hjelp til å få en meningsfull fritid. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan være ensomme.

  Her er noen eksempler på grupper som kan ha god nytte av støttekontaktordningen:

  • barn og unge med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser
  • unge og voksne med psykiske problemer
  • eldre mennesker med funksjonshemming
  • familier med sammensatte problemer
  • rusmisbrukere

  Hvordan kan jeg søke om støttekontakt?

  Har du behov for støttekontakt må du søke til Tildelingskontoret.

  Her finner du mer informasjon om Tildelingskontoret, og hvordan du går frem for å søke om støttekontakt og andre helse- og omsorgstjenester i Meløy kommune.

  Hva må jeg betale?

  Tilbud om støttekontakt er gratis, men eventuelle utgifter til aktiviteter må dekkes av deg.

  Sist endret: 18.06.2020