Du er her: Forside / Psykisk helse og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste

Havneveien 11, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Om tjenesten

  Psykisk helse- og rustjeneste skal bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv. Tjenesten gir ulike hjelpetilbud til deg over 18 år i form av individuell oppfølging og gruppetilbud.

  Vår tjeneste har høy faglig kompetanse. Tilbudet er gratis og frivillig. Oppfølging avsluttes når du selv ønsker det, eller når vi i samarbeid har vurdert at behovet ikke lenger er tilstede.

  Hva kan vi tilby?
  • individuelle samtaler
  • rusveiledning
  • oppfølging i gruppe/KiD-kurs
  • veiledning i dagliglivets gjøremål
  • turgruppe
  • trening
  Samarbeidspartnere

  Vi samarbeider med:

  Vi samarbeider om:

  • å legge til rette for å skape endring og gi oppfølging med fokus på dine ressurser og mål.
  • å utarbeide, iverksette og følge opp målrettede tiltaksplaner for den enkelte.
  • å koordinere ansvarsgrupper og individuell plan (IP).

  Kontaktinformasjon

  Hvordan kontakte oss?

  Vakttelefon: 476 13 244
  Telefonen er bemannet i følgende tidsrom:

  • mandag-torsdag kl. 08.00-20.30
  • fredag kl. 08.00-15.00

  Tildelingskontoret
  Telefon 902 71 680

  Her kan du bestille telefontid hos tildelingskontoret.

  Søke tjenester

  Hvis du eller noen du kjenner sliter med psykisk helse eller rus, og har problemer på flere livsområder, kan du søke om psykisk helse- og rustjeneste til Tildelingskontoret.

  Her finner du mer informasjon om Tildelingskontoret, og hvordan du kan søke om helse- og omsorgstjenester i Meløy kommune.

  Hvor finner du oss?

  Våre kontorer

  Ørnes: Havneveien 11
  (inngang nede i det gamle Telebygget, kontorer i 2. etasje)

  Halsa: Dalheimveien 4
  (tidligere Halsa legekontor)

  Kontortid:

  Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

   

  Har du behov for akutt hjelp?

  1. ta kontakt med din fastlege
  2. ta kontakt med legevakt på telefon 116 117

  Ved livstruende situasjoner og selvmordstanker, ring 113.
  Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller en gang for mye enn en gang for lite. Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.  

  Hjelpetelefoner

  Er du under 18 år?

  Ta kontakt med: 

  Avdelingsleder helsestasjonstjenesten
  Gerd Anne Jørgensen
  Telefon 943 82 550

   

  Hjelpetelefoner for deg under 18 år:

  Mental helse hjelpetelefonen: 116 123
  www.sidetmedord.no

  Røde kors "kors på halsen": 800 333 21
  korspaahalsen.rodekors.no

  Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
  www.116111.no

  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

  Her finner du informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

   

  Psykososialt team

  Psykososialt team skal forberede, koordinere og organisere psykososiale tiltak i forbindelse med hendelser som krever kommunal krise-/katastrofeinnsats.

  Les mer om psykososialt team

   

  Ettervernsteam

  Ettervernsteamet bistår med oppfølging i etterkant av institusjonsopphold innenfor rus, psykiatri eller soning. Målsettingen er at mennesker med langvarige og -eller sammensatte behov innen rus og psykisk helse har et godt ettervernstilbud etter endt soning eller institusjonsopphold.

  Ettervernsteamet i Meløy er en del av et interkommunal samarbeid i Salten. 

  Her finner du mer informasjon om tjenesten

  Mer informasjon

  Sist endret: 21.02.2024