Du er her: Forside / Individuell plan og koordinator

Individuell plan og koordinator

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har du rett til en individuell plan og koordinator.

  Hva er individuell plan?

  En individuell plan er både et planleggingsdokument og en systematisert samarbeidsprosess. Planen skal bare utarbeides hvis du ønsker det.

  Det er dine mål som skal være utgangspunktet for planen, og det er derfor viktig at du deltar aktivt i å utarbeide planen. Hvis du ønsker det, skal dine pårørende også få mulighet til å medvirke sammen med deg.

  Planen skal være et dynamisk verktøy, og skal forenkle koordering og målretting av dine tjenestetilbud. Planen skal strukturere og samordne hvordan de ulike tjenestene du mottar skal yte deg hjelp slik at du får et sømløst og koordinert tjenestetilbud.

  Langvarige og koordinerte tjenester

  Med behov for langvarige tjenester mener vi at behovet ditt for tjenester varer lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det at du mottar to eller flere tjenester som det er behov for å koordinere.

  Hva er en koordinator?

  Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har du også rett til å få oppnevnt en koordinator.

  En koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av deg som pasient eller bruker, og skal sikre samordning av tjenestetilbudene dine og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

  Det er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som har ansvaret for å oppnevne din koordinator. Dine ønsker og meninger skal vektlegges når vi oppnevner en koordinator.

  Du har rett til å få oppnevnt en koordinator selv om du takker nei til et tilbud om å få utarbeidet individuell plan.

  Kan jeg få en individuell plan eller koordinator?

  Du kan selv ta initiativ til å få laget en individuell plan eller få oppnevnt en koordinator, eller dine pårørende kan ta initiativ på dine vegne. Helsepersonell også har plikt til å melde fra om behov for individuell plan og koordinator. Hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger hos tjenesteapparatet. 

  Det er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som har det overordnede ansvaret for individuell plan og oppnevning av koordinator. I Meløy kommune er det Tildelingskontoret som er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. 

  Alle henvendelser om individuell plan kan rettes til Tildelingskontoret.

  Her søker du om individuell plan og koordinator

  Les mer om Tildelingskontoret

  Det er kommunen som har ansvaret for utarbeidelse av individuell plan og oppnevning av koordinator, også når du mottar tjenester både fra Meløy kommune og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke i planarbeidet, og skal også melde fra om behov for individuell plan og koordinator til koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen.

  Nyttige lenker

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 rett til individuell plan

  Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator

  Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

  Sist endret: 02.12.2021