Du er her: Forside / Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Omsorgsbolig er for deg som har et stort bistandsbehov i det daglige, og er avhengig av en særlig tilrettelagt bolig for å kunne motta forsvarlige tjenester.

  Omsorgsboliger i Meløy

  Våre omsorgsboliger er tilrettelagt for at leietakere skal kunne motta hjemmebaserte tjenester, slik som hjemmesykepleie, praktisk bistand og hjemmehjelp. 

  Omsorgsboligene er utformet med tanke på bruk av hjelpemidler ved forflytning, og ligger gjerne plassert i nærheten av kommunens hjemmetjenester.

  Meløy kommune har omsorgsboliger på Reipå, Ørnes, Glomfjord, Halsa, Engavågen og Vall. 

  Kan jeg få tilbud om omsorgsbolig?

  Kriteriene for å få tildelt omsorgsbolig i Meløy kommune er at du må ha et stort behov for praktisk og personlig bistand i det daglige, eller at du står i fare for å utvikle et stort behov i nær framtid. Tildelingskontoret gjør en individuell vurdering av hver enkelt søker, og i denne vurderingen vektlegges dine muligheter til å motta bistanden du har behov for der du allerede bor. 

  Dersom du kan motta helse- og omsorgstjenester i eget hjem, og dette er vurdert til å være forsvarlig, vil du ikke kunne få tilbud om omsorgsbolig.

  Hvordan søke om omsorgsbolig?

  Har du behov for omsorgsbolig, må du søke om dette til Tildelingskontoret. 

  Her kan du søke om omsorgsbolig.

  Les mer om Tildelingskontoret

  Hva må jeg betale for omsorgsbolig?

  Leieprisen for Meløy kommunes omsorgsboliger varierer etter hvilken standard boligene holder, hvor boligene er plassert, når boligene er bygget, og størrelse.

  Prisene indeksreguleres årlig. 

  Sist endret: 02.12.2021