Du er her: Forside / Rehabilitering ved Nordtun

Rehabilitering ved Nordtun HelseRehab

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Hva er et rehabiliteringsopphold?

  Et rehabiliteringsopphold er et opphold i institusjon som tar sikte på å bedre eller gjenvinne din funksjonsevne. Meløy kommune kjøper rehabiliteringsplasser ved Nordtun HelseRehab. Tilbudet er et supplement til annen kommunal og privat rehabilitering, og skal sikre at mennesker som har rehabiliteringspotensiale får et optimalt tilbud.

  I tillegg tilbyr vi rehabiliteringsopphold ved våre sykehjem.

  Du kan lese mer om korttidsopphold i sykehjem her.

  Kan jeg få tilbud om rehabilitering ved Nordtun?

  Har du hatt gradvis fall i ditt fysiske funksjonsnivå, eller har gjennomgått akutt oppstått sykdom med brått fall i fysisk funksjonsnivå, kan du få tilbud om rehabilitering ved Nordtun HelseRehab.

  Du må være motivert til å gjenvinne eller bedre funksjonsnivået ditt, delta aktivt i din egen rehabiliteringsprosess, og ha potensiale for å forbedre funksjonsnivået ditt.

  Hvis du har rett til rehabilitering gjennom andre ordninger, vil du ikke kunne få tilbud om kommunalt rehabiliteringsopphold ved Nordtun. 

  Hvis du har behov for omfattende helse- og omsorgstjenester i det daglige, vil Tildelingskontoret vurdere å heller tilby deg et rehabiliteringsopphold i sykehjem.

  Hvordan kan jeg søke om rehabiliteringsopphold?

  Har du behov for et rehabiliteringsopphold ved Nordtun HelseRehab må du søke til Tildelingskontoret.

  Her finner du mer informasjon om Tildelingskontoret og hvordan du går frem for å søke om rehabiliteringsopphold og andre helse- og omsorgstjenester i Meløy kommune.

  Nyttig informasjon om rehabiliteringsoppholdet

  Hva skjer hvis jeg får innvilget søknaden?

  Hvis du får innvilget søknaden, mottar du et informasjonsskriv fra Nordtun HelseRehab om ditt opphold. 

  Reiseutgifter og refusjon

  Du må dekke reiseutgifter til og fra Nordtun HelseRehab selv, men kan søke om refusjon gjennom Pasientreiser. Du må ha rekvisisjon fra lege for å få refundert reiseutgiftene dine.

  Her finner du mer informasjon om Pasientreiser.

  Hva koster et rehabiliteringsopphold ved Nordtun?

  Du betaler for et rehabiliteringsopphold etter samme satser som korttidsopphold i sykehjem. 

  Her finner du mer informasjon om priser for korttidsopphold i sykehjem og andre pleie- og omsorgstjenester i Meløy kommune.

  Satsene for egenbetaling justeres årlig av Meløy kommunestyre.

  Du blir fakturert for oppholdet etter at oppholdet er over. Det er Nordtun HelseRehab som sender deg faktura.

  Sist endret: 16.06.2020