Du er her: Forside / Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Gammelveien 7, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide.

   

  Om oss

  Hvor finner du oss?

  Vi har kontor på helsesentrene på Ørnes, Glomfjord, Halsa og Vall.
  Helsesykepleier (helsesøster) har også kontortid på de ulike skolene.

  Hvem jobber her?

  Grunnbemanningen består av jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Vi har også sekretær.
  Helsestasjonen samarbeider også med kommunepsykolog, barnehageansatte, familieterapeut, barnevern, og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

  Kontaktinformasjon helsestasjonene:   

  Ørnes helsestasjonen, Gammelveien 7, 8150 Ørnes. 

  • Telefon 75 71 07 50.

  Glomfjord helsestasjon, Glomveien 3, 8160 Glomfjord. 

  • Telefon 75 71 01 35

  Halsa helsestasjon, Dalheimveien 4, 8178 Halsa. 

  • Telefon 75 71 03 10

  Vall helsestasjon, Vall 135, 8170 Engavågen.

  • Telefon 75 71 02 65

  Vi har åpent på Ørnes mandag til fredag kl. 08.00 – 15:30.
  Åpningstider på de øvrige helsestasjonene kan variere.

  Vår telefon blir viderekoblet til servicetorget når vi ikke er på kontoret.

  Hva kan helsestasjonen hjelpe med?

  Helsestasjonen tilbyr helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

  • Vi tilbyr helseundersøkelser av gravide, barn og ungdom.
  • Vi veileder, gir råd individuelt og i grupper, og henviser videre ved behov.
  • Vi tilbyr hjemmebesøk til familier med nyfødte barn og ellers etter behov.
  • Vi har samarbeid rundt gravide, barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.
  • Vi samarbeider med andre instanser i kommunen og spesialisthelsetjenesten.
  • Vi jobber med smittevern og vaksinasjon.

  Jordmortjenesten

  Jordmortjenesten i Meløy kommune er en del av helsestasjonstjenesten.

  Hvor finner du oss?

  Vi har hovedkontor på Ørnes. Vi har også utekontor i Glomfjord, Halsa og på Vall.

  Jordmortjenesten består av 2,5 stilling jordmor.

  Hva kan vi tilby? 

  Vi anbefaler deg til å ta kontakt tidlig i svangerskapet for viktig livsstils informasjon og tett oppfølging. Vi tilbyr individuelle helsekontroller og gir råd under svangerskapet til alle gravide. Vi tilbyr også hjelp ved fødselsangst, en tidligere traumatisk fødselsopplevelse eller andre bekymringer når det gjelder svangerskap og fødsel.

  Vi tilbyr kontroll etter fødselen med gjennomgang og samtale om fødselen, ammeveiledning og prevensjonsveiledning.

  Kontaktinformasjon og åpningstider

  Du kan komme i kontakt med jordmor mandag-torsdag 9.00-10.00 og 13.00-14.00

  Telefon: 

  • kontor Ørnes 75 71 07 53
  • jobbmobil 907 67 728
  • vaktmobil 482 37 860 som du kan ringe ved akutte hendelser

  Åpningstider:

  • Ørnes               mandag-torsdag              8.30 - 15.30
  • Glomfjord       onsdag                            10.00 - 13.30
  • Halsa               en gang per måned etter avtaler
  • Vall                 en gang per måned etter avtaler
  Svangerskapskontroller

  Målet med svangerskapsomsorgen er å fremme helse og forebygge sykdom. Svangerskapsomsorgen skal sikre at gravide kvinner i størst mulig grad holder seg friske gjennom svangerskapet og føder et friskt barn med normal vekt til termin slik at flest mulig barn får en god start på livet.

  Gravide får tilbud om svangerskapskontroll.  Du kan velge om du vil gå til kontroll hos jordmor på helsestasjonen, fastlege, eller begge. Partner er velkommen til å være med. Svangerskapsomsorgen er gratis.

  Kontrollprogram for gravide uten økt risiko:

  Kontrollprogram for gravide uten økt risiko
  SvangerskapsukeType undersøkelse-temaer
  Uke 6-8 Tidlig inn kontroll - levevaner
  Uke 12-15 Kontroll - blodprøver, ultralyd henvisning
  Uke 18-22 Ultralydundersøkelse ved Nordlandssykehuset
  Uke 24 Kontroll - mors helse, kvinnen alene
  Uke 28 Kontroll – ammeinformasjon
  Uke 32 Kontroll – bevegelsesmønster
  Uke 36 Kontroll – informasjon om fødsel og om å bli foreldre
  Uke 38 Kontroll - fødsel nærmer seg, tanker og følelser
  Uke 40 Kontroll -  barselinformasjon, er du klar
  Uke 41 Ekstra kontroll etter termin

   

  Undersøkelser og tema i svangerskapskontrollene

  Gjennom din tid som gravid skal du ha flere samtaler med jordmor.

  Her finner du informasjon om hva som skjer hos jordmor.

  Vaktberedskap og følgetjeneste

  Jordmor har vaktberedskap i samarbeid med legetjenesten. Du kan alltid ringe på vaktmobil 482 37 860 når det er noe akutt. I ferie, høytider og annet fravær av jordmor, vil telefon bli viderekoblet til legevakt.

  Jordmor har følgetjeneste som betyr at vi ved behov følger den fødende til sykehuset.

  Hjemmebesøk av jordmor

  Jordmor vil kontakte deg etter fødsel, og vil tilby hjemmebesøk innen to døgn etter hjemkomsten. Dette er for å sikre en trygg overgang fra svangerskap til barseltid.

  Du kan snakke med jordmor og ulike temaer som er knyttet til din helse i forbindelse med fødsel og barseltid. Eksempler på temaer kan være hormonendringer, amming, depresjon, prevensjon, etterkontroll og familieplanlegging.

  Deretter vil helsesykepleier overta oppfølgingen av barnet og dere som familie.

  Har du helseproblemer som ikke er direkte knyttet til fødsel og barseltid, må du ta det opp med fastlegen.

  Nyttige linker

  Råd og veiledning om mat og drikke

  Helsenorge informasjon om graviditet

  Nyttige råd og tips ved amming

  Gode levevaner før og i svangerskapet

  Hjelp og støtte i rollen som gravid og nybakt mamma, Mamma mia

  Fødselsdepresjon

  Amming og morsmelk

  Kjenn liv videoklipp

  Helsenorge-etter fødsel

  Trygg mammamedisin

  Helsestasjonstjenesten, informasjon om barns psykiske helse og utvikling

  "Gode råd", 19 brosjyrer for gravide, sped-og småbarnsforeldre

  Helsestasjon 0-5 år

  Helsestasjon for sped- og småbarn 0-5 år er et helsefremmende - og forebyggende tiltak for denne aldersgruppen og deres foreldre.

  • Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal fastlege eller legevakt brukes.
  Kontaktinformasjon helsestasjonene
  • Ørnes helsestasjonen telefon 75 71 07 50.
   Gammelveien 7, 8150 Ørnes

  • Glomfjord helsestasjon telefon 75 71 01 35
   Glomveien 3, 8160 Glomfjord

  • Halsa helsestasjon telefon 75 71 03 10
   Dalheimveien 4, 8178 Halsa

  • Vall helsestasjon  75 71 02 65
   Vall 135, 8170 Engavågen

  Vår telefon blir viderekoblet til servicetorget når vi ikke er på kontoret.

  Vi har åpent mandag til fredag kl. 08.00 – 15:30

  Hjemmebesøk etter fødsel

  Helsesykepleier vil komme på hjemmebesøk til alle nyfødte 7.–10. dag etter fødselen. Vi tar kontakt for å avtale tidspunkt.

  Dette er et tilbud vi har for å knytte kontakt mellom familien og helsestasjonen. Vi observerer og veier barnet. Vi har en del informasjon og hva vi prater om er mye opp til den nye familien.

  Tilbud om kontakter på helsestasjonen ved:
  • 4 uker med helsesykepleier og fysioterapeut
  • 6 uker med helseykepleier og lege + vaksine
  • 3 mnd med helseykepleier + vaksine
  • 4 mnd med helseykepleier og fysioterapeut
  • 5 mnd med helseykepleier + vaksine 
  • 6 mnd med helseykepleier og lege
  • 8 mnd med helseykepleier
  • 10 mnd   med helseykepleier
  • 1 år      med helseykepleier og lege + vaksine
  • 15 mnd   med helseykepleier + vaksine
  • 18 mnd   med helseykepleier
  • 2 år 3      mnd med helseykepleier og lege
  • 4 år      med helseykepleier, og lege ved behov

  Vi har konsultasjon i gruppe når det er mulig.

  Helseundersøkelser, foreldreveiledning og helseopplysning som gis vil alltid være tilpasset barnets alder og utviklingsnivå.

  Vi tilbyr ekstra konsultasjoner dersom det er behov eller ønske.

  Ulike temaer som kan tas opp:
  • Amming/ morsmelk, annen ernæring
  • Samspill, barnets behov og praktiske omsorg - barnestell
  • Utvikling, bevegelse, aktivitet, lek, språk, søvn
  • Familiesituasjon, sosialt nettverk, samliv - voksenliv
  • Barneulykker/ skader, inneklima, "røykfrie barn", rusmidler
  • Vaksineinformasjon, vanlige sykdommer, feber
  • Tannhelse: kosthold, tannstell og gode vaner
  • Barneoppdragelse, barns selvhevdelse og selvstendighets- trang.
  • Forebygging av vold og overgrep

  Tema dere selv ønsker å ta opp prioriteres.

  Her finner du nyttig informasjon

  Amming

  Forstå babyens signaler og behov-film om spedbarnets språk

  Trygg mammamedisin

  Sjekkliste for nybakte foreldre

  Morsmelkerstatning

  Fødselsdepresjon

  I trygge hender, animasjonsfilm

  Barnevaksinasjonsprogrammet

  Barns miljø og sikkerhet, brosjyrer

  Barns motoriske utvikling 0-15 mnd, informasjonsfilm på flere språk

  Foreldreveileder i sinnemestring

  Film om barns motoriske utvikling, 1-6 år

  Barnets utvikling 0-4 år

  Barnets beste ved samlivsbrudd

  Foreldrehverdag

  Helsedirektoratets kostråd

  Helsestasjonstjenesten, informasjon om barns psykiske helse og utvikling

  Mat og måltider for spedbarn

  Nasjonal veiviser om vold i nære relasjoner og voldtekt

  Sikring av barn i bil

  Voksne for barn-diverse informasjon

  Kle barna riktig i vinterkulden, forskjellige språk

  "Gode råd", 19 brosjyrer for gravide, sped-og småbarnsforeldre

  Skolehelsetjeneste 1.-10. trinn

  Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever.

  Vi gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialist.
  Vi har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Helseykepleierne har kontortid på skolen. Denne vil kunne variere fra skole til skole. Tjenesten er gratis, vi har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke. Elevene får ikke fravær, og det er ikke nødvendig med timebestilling.

  Hvem er skolehelsetjenesten?

  Helseykepleier, lege og fysioterapeut jobber her.

  Hvordan nå oss?

  Det henger oppslag på skolene over kontordagene og telefon nummer, og du finner oversikt  nedenunder og på hjemmesiden til hver skole.

  Det er mulig å komme innom på skolen, helsestasjon, ringe eller sende sms. For spørsmål eller timebestilling utenom kontortid kontakt nærmeste helsestasjon eller helseykepleier på den aktuelle skolen.

  Kontortider på ulike skolene

  Du finner kontortidene på skolenes hjemmesider. Klikk på din skole og velg "Skolehelsetjenesten".

  Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?
  • Elever kan snakke med helseykepleier uten forhåndsavtale. "Åpen dør"
  • Oppfølgingssamtaler
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinasjoner
  • Gi råd og veiledning
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier
  • Veilede foreldre i foreldrerollen
  • Delta i tverrfaglige team på skolen
  • Henvise videre til annet helsepersonell som lege, PPT, familieveileder, kommunepsykolog eller spesialister.
  Faste oppgaver på de ulike klassetrinn:

  Helseundersøkelse ved skolestart 1. trinn

  Helseykepleier og legeundersøkelse med: 
  * hørsel undersøkelse 
  * høyde og vektmåling 
  * samtale med foreldre og elev

  2. klasse 
  Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio-vaksine (Tetravac)

  3. klasse 
  Høyde og vektmåling

  6. klasse
  Mesling/ kusma/ rødehunde-vaksinasjon (MMR) elektronisk brosjyre 
   
  7. klasse
   
  HPV-vaksine

  8. klasse
  Målrettet helseundersøkelse:
  Helsesamtale individuelt
  Høyde og vektmåling

  10. klasse
  Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio-vaksine (BoostrixPolio)

  Helsesykepleiers andre oppgaver i skolen
  • Overgangsmøte mellom helsestasjon og skolehelsetjenesten i barneskolen.
  • Overgangsmøte mellom skolehelsetjenesten i barneskolen og skolehelsetjenesten i ungdomsskolen.
  • Individuell veiledning etter «åpen dør»- prinsippet.
  • Oppfølging av elever med spesielle behov.
  • Samarbeid med skolen om elevenes arbeids- og læringsmiljø.
  • Fast deltagelse i Basisteam (tverrfaglig samarbeidsteam) på skolen, med forebyggende team, PPT og barnevern.
  • Bidrar til skolens helseundervisning.
  • Innebærer også veiledning til skolens personale.
  • Ved spørsmål og behov for hjelp kan elevene, foreldrene eller lærerne ta direkte kontakt med helsesøster på den enkelte skolen.
  • Tilbyr hjelp til gruppevirksomhet i ulike tema etter behov på den enkelte skole/klasse. Dette kan blant annet være PIS-grupper (for barn med delt hjem).
  Nyttig informasjon

  Foreldrehverdag

  Barnevaksinasjonsprogrammet

  En film fra Folkehelseistituttet som viser hvordan du oppdager hodelus, hvordan lus smitter og hvordan du behandler for hodelus

  Informasjon om lus

  Lovlig ung, informasjon om helserettigheter for ungdom

  Nasjonal veiviser om vold i nære relasjoner og voldtekt

  Barnets beste ved samlivsbrudd

  Studie- Barns vekst i Norge

  Undervisningsopplegg om følelser, frykt, sinne og tristhet. 5.-7. klasse

  NRK skole, lærerike program om psykisk helse

  Skolehelsetjenesten i videregående skole

  Skolehelsetjenesten i videregående skole jobber tverrfaglig med skolen og andre hjelpeinstanser for at ungdom skal ha det bra og oppleve mestring både fysisk, psykisk og sosialt når de går på videregående skole.

  Tjenesten er gratis. Elevene får ikke fravær, og det er ikke nødvendig med timebestilling. Vi har taushetsplikt.


  Hvem er skolehelsetjenesten?

  Helsesykepleier, lege og fysioterapeut jobber her.

  Hvordan nå oss?

  Helsesykepleier har kontortid på skolene. Det henger oppslag på skolene over kontordagene og telefon nummer, og du finner oversikt nedenfor. Det er mulig å komme innom på skolen, helsestasjon, ringe eller sende sms.

  Meløy vgs avd. Ørnes og Glomfjord:
  Gerd Anne Jørgensen
  Helsesykepleier
  Mobil 943 82 550
  Kontortider videregående skole avd. Glomfjord

  Kontortid helsesykepleier tirsdag kl. 9:00-14:00

  • august: 20., 27.
  • september: 3., 10. fra kl 10:30, 24. fra kl 10:30
  • oktober: 1., 8., 15., 22., 29.
  • november: 5., 12., 19., 26.
  • desember: 3., 10., 17.

  Ta evt. kontakt på tlf. 75 71 07 50 / 943 82 550 utenom oppsatte kontordager.

  Gerd Anne Jørgensen
  Helsesykepleier (ny tittel, tidligere Helsesøster)
  Kontortider videregående skole avd. Ørnes

  Kontortid helsesykepleir kl. 9:00-14:00

  • august: 22.
  • september: 5., 12., 26.
  • oktober: 3., 17., 24., 31.
  • november: 7., 28.
  • desember: 5., 12., 19.

  Ta evt. kontakt på tlf 75 71 07 50 / 943 82 550 dersom behov for avtale utenom oppsatte kontortider.

  Gerd Anne Jørgensen
  Helsesykepleier (ny tittel, tidligere Helsesøster)

  Du kan kontakte helsesykepleier når:
  • du ønsker samtaler og tiltak i forhold til seksualitet, samliv, prevensjon, angrepille, graviditetstest, seksuell legning, seksuelle overførbare infeksjoner og seksuelle overgrep
  • du trenger resept på prevensjon, eller få lagt inn p-stav
  • du har behov for å få tatt klamydia, gonorè og mycoplasmatest
  • du ønsker informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel, kosthold, spiseproblemer, selvmordstanker, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • du trenger å få hjelp av andre, eksempelvis fysioterapeut, lege, øre-nese-hals avdeling, øyelege, familieveileder, kommune psykolog og PPT. Dette vil bli gjort i samarbeid med foresatte hvis du er under 16 år
  • du trenger syns- eller hørselstest
  Helsesykepleiers oppgaver i skolen:
  • Vg1:
   Målrettet helseundersøkelse; spørreskjema om helse og trivsel, og samtale ut fra behov
  • «Åpen dør» samtaler og veiledning med elevene etter behov
  • Informasjon og vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse.
  • Delta i skolens tverrfaglige samarbeidsteam (basisteam)
  • Undervisning i klasser om psykisk helse og forebygging av seksuelle overgrep.
  • Samarbeid med skolen for å hindre frafall.
  • Samarbeider med andre rundt elever med spesielle behov
  Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

  Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

  Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

  Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. I tillegg deltar de i aktiviteter som øker risikoen for smitte og for å bli alvorlig syke, for eksempel tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l.

  Hvordan kan man beskytte seg?

  Risikoen for å utvikle meningokokksykdom er lavere hvis du ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngår røyking. Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehus. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Pass på hverandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine kan være syke, særlig hvis de har nedsatt bevissthet.

  Det er også mulig å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år som deltar i aktiviteter som beskrevet ovenfor vaksinerer seg mot meningokokksykdom. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer.

  Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. Meningokokk-typene C og Y har stått for de fleste tilfellene av meningokokksykdom i denne aldersgruppen de senere årene.

  Vaksine mot meningokokk gruppe B (Bexsero eller Trumenba) er også tilgjengelig. Det har ikke vært tilfeller forårsaket av meningokokk B hos 16–19 åringer de siste tre årene. 

  Når bør eventuell vaksine tas?

  Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 2 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring bør vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Beskyttelsen varer i ca 5 år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

  Som ved annen vaksinasjon kan disse gi kortvarige bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme.

  Hva koster vaksinene?

  Vaksinen Menveo eller Nimenrix koster kr 380 per dose mens Bexsero og Trumenba koster ca kr 850 per dose.

  Avgangselever ved Meløy vgs får i år tilbud om gratis vaksine, dette har ordfører i Meløy kommune bestemt

  Hvor får du tatt vaksinen?

  Helsesykepleier har vært i alle klasser og orientert om hjernehinnebetennelse og muligheten til å ta vaksine. Elevene har også fått dette skriftlig.

  De som ønsker vaksine melder seg på til helsesykepleier mobil 943 82 550, eller ved direkte henvendelse.
  Vaksinen settes etter avtale med eleven på skolen.
  For de som skal betale, ettersendes regningen.

  Nyttig informasjon

  Lovlig ung-informasjon om helserettigheter for ungdom

  Nasjonal veiviser om vold i nære relasjoner og voldtekt

  Psykiske helse

  Russ og alkohol

  Rusmidler

  Gravid ?

  Prevensjon

  Kjønnssykdom og informasjon, sjekk deg

  Helsestasjon for ungdom

  Helsestasjon for ungdom til deg som er mellom 13 og 23 år.

  Vi har tilbud ved Ørnes, Glomfjord og Halsa helsestasjon. 

  Vi har helsesykepleier tilstede, og vi kan kontakte lege og jordmor. Vi bidrar med rådgivning, veiledning, undersøkelser og forebyggende behandling. Vi som jobber her har taushetsplikt. Tilbudet er gratis.

  Helsestasjon for ungdom er et tilbud i tillegg til skolehelsetjenesten. Vi jobber tverrfaglig med andre hjelpeinstanser når det er behov for det.

  Åpningstider

  Ta kontakt med nærmeste helsestasjon, ring oss gjerne for avtale.

  Besøksadresse og kontakttelefon

  Ørnes helsestasjon, Gammelveien 7, 8150 Ørnes.
  Telefon 75 71 07 50

  Glomfjord helsestasjon, Glomveien 3, 8160 Glomfjord.
  Telefon 75 71 01 35

  Halsa helsestasjon, Dalheimveien 4, 8178 Halsa.
  Telefon 75 71 03 10

  Hva kan helsestasjon for ungdom hjelpe med?

  Helsestasjon for ungdom bistår blant annet med:
  • å forbygge uønsket svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer.
  • å gi informasjon om seksualitet, samliv, prevensjon, seksuell legning og seksuelle overgrep.
  • skrive ut resept på hormonell prevensjon til jenter fra 16 år. Vi kan også legge inn p-stav.
  • at du får tatt klamydia og gonorè test
  • at du får informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel, kosthold, spiseforstyrrelser, forebygging av selvmord, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • nødvendig samarbeid og tiltak med andre fagpersoner etter behov
  • å gi råd og veiledning på telefon
  Nyttig informasjon

  Sex og samliv

  Ungdom helsespørsmål

  Kjønnssykdom og informasjon, sjekk deg

  Helsesykepleiertjeneste til flyktninger og asylsøkere

  Forebyggende helsetjeneste har helsesykepleiere som arbeider helsefremmende og forebyggende blant flykninger og asylsøkere.

  Tjenesten skal bidra til å styrke helsetjenestetilbudet i form av veiledning, opplysning og rådgivning.

  Arbeidet retter seg mot alle aldersgrupper.

  Vi samarbeider med lege, jordmor, flykningekontoret, mottaksskolene, voksenopplæringen, Nav, psykisk helsetjeneste og forebyggende team, alt etter behov.

  Kontaktinformasjon

  Eli Halsos:

  telefon 75 71 01 37                
  mobil 954 19 113

  Torunn Monsen:

  telefon 75 71 01 35                           
  mobil 909 74 084

  Vi holder til på Glomfjord helsestasjon, Glomveien 3, 8160 Glomfjord.

  Vaksinasjon

  Helsestasjonene tilbyr flere typer vaksinasjoner for beskyttelse mot smittsomme sykdommer:

  • influensavaksinering
  • lungebetennelsevaksine (Pneumokokk)
  • vaksinasjon av enkelte smitteutsatte grupper, som Hepatitt B-vaksine
  • vaksinering mot hjernehinnebetennelse (meningokokkvaksine) til ungdom 16-19 år
  • tuberkulosekontroll /BCG vaksinering
  • yrkesvaksinering
  • reisevaksinasjon
  Hvor og når kan du ta influensavaksine høsten 2018?

  Ørnes helsestasjon, etter avtale
  Glomfjord helsestasjon, etter avtale
  Halsa helsestasjon, etter avtale
  Vall helsestasjon, etter avtale

  I tillegg tilbys pneumokokkvaksine til personer som ikke har tatt vaksinen tidligere og til personer som eventuelt trenger påfyll, - hvis 10 år siden 1. dose.

  Pris på vaksinene:
  Influensavaksine kr. 150
  Pneumokokkvaksine kr. 415

  Kontaktinformasjon

  Ta kontakt med nærmeste helsestasjon om du har spørsmål eller for å avtale time til vaksinasjon.

  • Ørnes tlf. 75 71 07 50
  • Glomfjord tlf. 75 71 01 35
  • Halsa tlf. 75 71 03 10
  Pris for tjenesten

  Vaksiner til spesielle risikogrupper er gratis.

  Prisliste vaksiner (gjelder fra 11.07.2019) 

  Prisliste vaksiner
  Vaksine Pris kr
  Polio 220
  Tetravac    (grunnvaksine: difteri, stivkrampe, polio,   kikhoste)  370

  Boosterix Polio  (påfyll: difteri, stivkrampe, polio, kikhoste)  

  355
  MMR   70
  Gulfeber              (voksne og barn > 9 mnd.) 450

  Hepatitt A     ”Vaqta” 1,0 ml 

  360

  Hepatitt A     ”Vaqta” 0,5 ml, barn 1 år-15 år

  330

  Hepatitt A      “Havrix”    0,5 ml, barn 1 år – 15 år

  270

  Hepatitt B      " Engerix-B"  1,0 ml (voksne > 16 år)

  280 

  Hepatitt B      " Engerix-B"  0,5 ml (barn < 16 år)

  240
  Hepatitt A+B   “Twinrix”  (10 dosepakning)   1,0 ml    (voksne > 16 år)  540
         ”                ”Twinrix”   0,5 ml (barn 1-16 år)        425
  Japansk encefalitt    «Ixiaro»    875
  Kolera (sett med 2 doser)    470
  Kolera pr. dose   290
  Meniingokokk A-C-W-Y   ”Menveo” ”Nimenrix”           460
  Rabies    ”Rabipur”        585

  Tyfoidfeber     “Typhim-Vi”    (10 doser pakning)

  275

  Pneumokokk   ”Pneumovax”    

  415

  Skogflåttencefalitt 

  400

  Tuberkulose BCG   vaksine      

    70

  International vaksinasjonskort  koster kr. 5,- fylles ut ved vaksinasjon.

  * BCG er gratis for barn og unge, miljøundersøkelser og personer innkalt etter smittevernloven.

  Reisevaksinasjon

  Vi gir tilbud om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus.

  Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over anbefalte vaksiner før utenlandsreiser.

  Bestill time i god tid. Minimum 2-3 uker før avreise ved vanlige pakketurer. Ved lengre opphold over 3 uker, anbefales timebestilling minimum 6 uker før avreise.

  Vaksinasjon mot sesonginfluensa

  Vaksinasjon mot sesonginfluensa anbefales dersom du:

  • er 65 år eller eldre,
  • bor i omsorgsbolig eller sykehjem,
  • er gravid fra 12. svangerskapsuke, har sykdom eller diagnoser som gjør deg særlig utsatt, se fullstendig oversikt på nettsidene til Folkehelseinstituttet
  • jobber i helsesektoren med pasientkontakt.
  Annen vaksinasjon av voksne

  Du kan henvende deg til helsestasjonene ved behov for:

  • oppfriskningsvaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet, f. eks difteri, polio, stivkrampe og kikhoste,
  • vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet dersom du ikke tidligere har fått disse.
  • vaksiner til eldre over 65 år og personer i risikogrupper f.eks. pneumokokkvaksine.
  Nyttige lenker

  Hvilke reisevaksiner bør jeg ta?

  Utenlandsreise og smittevern

  Mine vaksiner, innlogging

  Gode råd for god reise, brosjyre

  Utenriksdepartementet, reiseinformasjon

  WHO - internasjonale reiseråd

  Centers for Disease Control

  Fit For Travel

  Sist endret: 11.07.2019