Du er her: Forside / Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Chr. Tidemannsvei 20, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide.

  Om oss

   Helsestasjon og skolehelsetjenesten består av følgende tjenester:  

  • helsesykepleier
  • jordmor
  • lege/ fysioterapeut
  • kommunepsykolog
  • familieveileder 

  Helsestasjonen samarbeider også med barnehageansatte, barnevern, og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

  Kontaktinformasjon

  Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

  Ørnes helsestasjon
  Gamle Ørnes sykehjem
  Christian Tidemannsvei 20, 8150 Ørnes 
  Telefon 952 05 058

  Glomfjord helsestasjon
  Glomveien 3, 8160 Glomfjord
  Telefon 952 05 058 / 909 74 084

  Halsa helsestasjon
  Dalheimveien 4, 8178 Halsa
  Telefon 954 19 113

  Vall helsestasjon
  Vall 135, 8170 Engavågen
  Telefon 954 19 113/ 952 05 058

  Helsesykepleier har også kontortid på de ulike skolene.

  Ansatte

  Veslemøy Meisler, sekretær
  Telefon: 995 20 5058
  Epost: veslemoy.nilssen.meisler@meloy.kommune.no

  Gerd Anne Jørgensen, avd. leder helsestasjon og skolehelsetjenesten
  Telefon: 943 82 550
  Epost: gerd.anne.jorgensen@meloy.kommune.no

  Nathalie Andersen, konst. helsesykepleier (fra 5/8-24)
  Telefon: 954 20 870
  Epost: nathalie.andersen@meloy.kommune.no

  Ines Celis Cossio, 
  Telefon: 907 67 728
  Epost: cosine@meloy.kommune.no

  Camilla Johnsen, kommunepsykolog
  Telefon: 916 38 831
  Epost: camilla.johnsen@meloy.kommune.no

  Monika Farestveit, familieveileder
  Telefon: 916 29 653
  Epost: monika.farestveit@meloy.kommune.no

  Eli Halsos, helsesykepleier
  Telefon: 954 19 113
  Epost: eli.halsos@meloy.kommune.no

  Siv Heidi Griegel, helsesykepleier
  Telefon: 480 30 405
  Epost: siv.heidi.griegel@meloy.kommune.no

  Isabell Meløysund, sykepleier
  Telefon: 476 21 680
  Epost: melisa@meloy.kommune.no

  Kristine Sleipnes Selstad, konst. helsesykepleier
  Telefon: 909 74 084
  Epost: kristine.s.selstad@meloy.kommune.no

  Trine Mari Frøskeland, konst. helsesykepleier
  Telefon: 912 49 529
  Epost:trine.mari.froskeland@meloy.kommune.no

  Kristin Alvilde Solhaug, konst. helsesykepleier
  Telefon: 917 61 911
  Epost: kristin.solhaug@meloy.kommune.no

  Charlotte Gijsens, jordmor
  Telefon: 907 67 728
  Epost: 

  Ines Cossio, jordmor 
  Telefon: 907 67 728
  Epost:

  Jordmortjenesten

  Jordmortjenesten har sitt hovedkontor i tilknytning til Ørnes helsestasjon.

  Besøksadresse:

  Ørnes helsestasjon
  Christian Tidemannsvei 20, 8150 Ørnes (gamle Ørnes sykehjem)

  Du kan kontakte oss på følgende telefonnummer: 

  • Hovednummer: 907 67 728
  • Ørnes helsestasjon: 952 05 058

  Våre telefontider er mandag til fredag kl. 09.00-10.00 og 13.00-14.00

  Ved behov for akutt hjelp: ring 113 eller legevakt 116 117.

  Jordmortjenesten

  Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss tidlig i svangerskapet for å få viktig livsstilsinformasjon og tett oppfølging under graviditeten. 

  Vi tilbyr følgende tjenester:

  • helsekontroller
  • råd og veiledning under svangerskapet
  • hjelp ved fødselsangst, en tidligere traumatisk fødselsopplevelse eller andre bekymringer når det gjelder svangerskap og fødsel. 
  • kontroll etter fødselen med gjennomgang og samtale om fødselen
  • ammeveileding
  • prevensjonsveiledning. 
  Åpningstider

  Våre åpningstider: 

  • Ørnes: mandag-fredag kl. 8.00 - 15.30
  Svangerskapskontroller

  Målet med svangerskapsomsorgen er å fremme helse og forebygge sykdom. Svangerskapsomsorgen skal sikre at gravide kvinner i størst mulig grad holder seg friske gjennom svangerskapet og føder et friskt barn med normal vekt til termin slik at flest mulig barn får en god start på livet.

  Gravide får tilbud om svangerskapskontroll.  Du kan velge om du vil gå til kontroll hos jordmor på helsestasjonen, fastlege, eller begge. Partner er velkommen til å være med. Svangerskapsomsorgen er gratis.

  Kontrollprogram for gravide uten økt risiko:

  Kontrollprogram for gravide uten økt risiko
  SvangerskapsukeType undersøkelse-temaer
  Uke 6-12

  Tidlig inn kontroll - levevaner, helse

  Uke 11-14

  Tidlig ultralyd

  Uke 18-22 Ultralydundersøkelse ved Nordlandssykehuset
  Uke 24 Kontroll - mors helse
  Uke 28 Kontroll – bevegelsesmønster
  Uke 32 Kontroll – ammeinformasjon
  Uke 36 Kontroll – informasjon om fødsel og om å bli foreldre
  Uke 38 Kontroll - tegn på fødsel, det nyfødte barnet
  Uke 40 Kontroll -  tanker og følelser
  Uke 41 Ekstra kontroll på sykehuset
  Etter fødsel

  Hjemmebesøk av jordmor.
  Etterkontroll av mor.

   

  Undersøkelser og tema i svangerskapskontrollene

  Gjennom din tid som gravid skal du ha flere samtaler med jordmor.

  Her finner du informasjon om hva som skjer hos jordmor.

  Hjemmebesøk av jordmor

  Jordmor vil kontakte deg etter fødsel, og vil tilby hjemmebesøk innen to døgn etter hjemkomsten. Dette er for å sikre en trygg overgang fra svangerskap til barseltid.

  Du kan snakke med jordmor og ulike temaer som er knyttet til din helse i forbindelse med fødsel og barseltid. Eksempler på temaer kan være hormonendringer, amming, depresjon, prevensjon, etterkontroll og familieplanlegging.

  Deretter vil helsesykepleier overta oppfølgingen av barnet og dere som familie.

  Har du helseproblemer som ikke er direkte knyttet til fødsel og barseltid, må du ta det opp med fastlegen.

  Nyttige linker

  Råd og veiledning om mat og drikke

  Helsenorge informasjon om graviditet

  Nyttige råd og tips ved amming

  Gode levevaner før og i svangerskapet

  Kjenn liv, film

  Hjelp og støtte i rollen som gravid og nybakt mamma, Mamma mia

  Foreldrepakka, informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre

  Fødselsdepresjon

  Amming og morsmelk

  Kjenn liv, film

  Kjenn liv, flere språk, film og brosjyre

  Helsenorge-etter fødsel

  Trygg mammamedisin

  Helsestasjonstjenesten, informasjon om barns psykiske helse og utvikling

  "Gode råd", 19 brosjyrer for gravide, sped-og småbarnsforeldre

  Hjelp ved vold og overgrep

   

  Helsestasjon 0-5 år

  Helsestasjon for sped- og småbarn 0-5 år er et helsefremmende - og forebyggende tiltak for denne aldersgruppen og deres foreldre.

  • Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal fastlege eller legevakt brukes.
  • Syke barn og voksne må ikke møte på helsestasjon.

  Åpningstider

  Ørnes helsestasjon har åpent mandag til fredag kl. 08.00 – 15:30.

  Åpningstider på de øvrige helsestasjonene kan variere.
  Ta gjerne kontakt med oss på telefon. 

  Vår telefon blir viderekoblet til servicetorget når vi ikke er på kontoret.

  Hva kan helsestasjonen hjelpe med?

  Helsestasjonen tilbyr helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

  • Vi tilbyr helseundersøkelser av gravide, barn og ungdom.
  • Vi veileder, gir råd individuelt og i grupper, og henviser videre ved behov.
  • Vi tilbyr hjemmebesøk til familier med nyfødte barn og ellers etter behov.
  • Vi har samarbeid rundt gravide, barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.
  • Vi samarbeider med andre instanser i kommunen og spesialisthelsetjenesten.
  • Vi jobber med smittevern og vaksinasjon.
  Retningslinjer i forbindelse med sykdom

  Helsestasjonen følge anbefalinger fra Helsedirektoratet og har normal aktivitet i helsestasjonen med nødvendige smitteverntiltak.  

  Vi ber om at gravide og barn, eller husstander der en eller flere familiemedlemmer opplever akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, pustevansker, eller lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen, ikke møter opp på helsestasjonen selv om de har fått innkalling. Vi ber om at disse ringer sin helsestasjon snarest. 

  • Ørnes helsestasjon telefon 952 05 058 / 954 20 870
  • Glomfjord helsestasjon telefon 952 05 058
  • Halsa helsestasjon telefon 954 19 113
  • Vall helsestasjon telefon 954 20 870

  Vi minner våre besøkende om dette:

  • Vask hender ofte
  • Hold avstand til andre
  • Ikke håndhils på helsepersonellet eller andre som er i lokalet
  Kontaktinformasjon helsestasjonene
  • Ørnes helsestasjonen telefon 952 05 058 / 954 20 870
   Christian Tidemanns vei 20, 8150 Ørnes

  • Glomfjord helsestasjon telefon 952 05 058 / 909 74 084
   Glomveien 3, 8160 Glomfjord

  • Halsa helsestasjon telefon 954 19 113
   Dalheimveien 4, 8178 Halsa

  • Vall helsestasjon  952 05 058 / 954 20 870
   Vall 135, 8170 Engavågen

  Vår telefon blir viderekoblet til ørnes helsestasjon når vi ikke er på kontoret.

  Vi har åpent mandag til fredag kl. 08.00 – 15:30

  Hjemmebesøk etter fødsel

  Helsesykepleier vil komme på hjemmebesøk til alle nyfødte 7.–10. dag etter fødselen. Vi tar kontakt for å avtale tidspunkt.

  Dette er et tilbud vi har for å knytte kontakt mellom familien og helsestasjonen. Vi observerer og veier barnet. Vi har en del informasjon og hva vi prater om er mye opp til den nye familien.

  Tilbud om kontakter på helsestasjonen ved:
  • 4 uker med helsesykepleier og fysioterapeut
  • 6 uker med helseykepleier og lege + vaksine
  • 3 mnd med helseykepleier + vaksine
  • 4 mnd med helseykepleier og fysioterapeut
  • 5 mnd med helseykepleier + vaksine 
  • 6 mnd med helseykepleier og lege
  • 8 mnd med helseykepleier
  • 10 mnd   med helseykepleier
  • 1 år      med helseykepleier og lege + vaksine
  • 15 mnd   med helseykepleier + vaksine
  • 18 mnd   med helseykepleier
  • 2 år 3      mnd med helseykepleier og lege
  • 4 år      med helseykepleier, og lege ved behov

  Vi har konsultasjon i gruppe når det er mulig.

  Helseundersøkelser, foreldreveiledning og helseopplysning som gis vil alltid være tilpasset barnets alder og utviklingsnivå.

  Vi tilbyr ekstra konsultasjoner dersom det er behov eller ønske.

  Ulike temaer som kan tas opp:
  • Amming/ morsmelk, annen ernæring
  • Samspill, barnets behov og praktiske omsorg - barnestell
  • Utvikling, bevegelse, aktivitet, lek, språk, søvn
  • Familiesituasjon, sosialt nettverk, samliv - voksenliv
  • Barneulykker/ skader, inneklima, "røykfrie barn", rusmidler
  • Vaksineinformasjon, vanlige sykdommer, feber
  • Tannhelse: kosthold, tannstell og gode vaner
  • Barneoppdragelse, barns selvhevdelse og selvstendighets- trang.
  • Forebygging av vold og overgrep

  Tema dere selv ønsker å ta opp prioriteres.

  Babytreff

  Velkommen til uformelt babytreff på:

  fredager kl. 11:00-12:30 på Ørnes
  onsdager kl. 11:00-12:30 på Halsa

  Tema onsdag 28. august på Halsa:

  «Kom i form etter fødsel» Trygge råd til deg som ønsker å komme i gang med trening v/ Berit Braseth Frisklivssentralen

  Hvor: 

  Ørnes: Ørnes gamle sykehjem dagsenter, samme bygg som Ørnes helsestasjon
  Halsa: Halsa frikirke. 

  Vi inviterer til et uformelt og hyggelig møtested for foreldre som er i foreldrepermisjon med barn 0-1 år, både mammaer og pappaer er velkommen. 

  Her kan du møte andre som har små barn, bli kjent, trille tur, eller gå på kafe om dere vil. 

  Vi kan tilby lokaler, med kjøkken, og noen ganger kan vi ha tema etter innspill fra dere.

  Håper du kommer 😊

  Her finner du nyttig informasjon

  Amming

  Forstå babyens signaler og behov-film om spedbarnets språk

  Trygg mammamedisin

  Sjekkliste for nybakte foreldre

  Morsmelkerstatning

  Fødselsdepresjon

  I trygge hender, animasjonsfilm

  Foreldrepakka, informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre

  Barnevaksinasjonsprogrammet

  Barns miljø og sikkerhet / når barnet skader seg, brosjyrer 0-6 år

  Barns motoriske utvikling 0-15 mnd, informasjonsfilm på flere språk

  Foreldreveileder i sinnemestring

  Film om barns motoriske utvikling, 1-6 år

  Barnets utvikling 0-5 år

  Barnets beste ved samlivsbrudd

  Foreldrehverdag

  Helsedirektoratets kostråd

  Mat og måltider for spedbarn

  Nasjonal veiviser om vold i nære relasjoner og voldtekt

  Sikring av barn i bil

  Voksne for barn-diverse informasjon

  Kle barna riktig i vinterkulden, forskjellige språk

  "Gode råd", 19 brosjyrer for gravide, sped-og småbarnsforeldre

  Foreldreveileder i sinnemestring

  Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

  Hjelp ved vold og overgrep

  Skolehelsetjeneste 1.-10. trinn

  Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever.

  Vi gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialist.
  Vi har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Helseykepleierne har kontortid på skolen. Denne vil kunne variere fra skole til skole. Tjenesten er gratis, vi har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke. Elevene får ikke fravær, og det er ikke nødvendig med timebestilling.

  Hvem er skolehelsetjenesten?

  Helseykepleier, lege og fysioterapeut jobber her.

  Hvordan nå oss?

  Det henger oppslag på skolene over kontordagene og telefonnummer, og du finner oversikt  nedenunder og på hjemmesiden til hver skole.

  Det er mulig å komme innom på skolen, helsestasjon, ringe eller sende sms. For spørsmål eller timebestilling utenom kontortid kontakt nærmeste helsestasjon eller helseykepleier på den aktuelle skolen.

  Kontortider på ulike skolene

  Du finner kontortidene på skolenes hjemmesider. Klikk på din skole og velg "Skolehelsetjenesten".

  Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?
  • Elever kan snakke med helseykepleier uten forhåndsavtale. "Åpen dør"
  • Oppfølgingssamtaler
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinasjoner
  • Gi råd og veiledning
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier
  • Veilede foreldre i foreldrerollen
  • Delta i tverrfaglige team på skolen
  • Henvise videre til annet helsepersonell som lege, PPT, familieveileder, kommunepsykolog eller spesialister.
  Faste oppgaver på de ulike klassetrinn:

  Helseundersøkelse ved skolestart 1. trinn

  Helseykepleier og legeundersøkelse med: 
  * hørsel undersøkelse v/ behov 
  * høyde og vektmåling 
  * samtale med foreldre og elev

  2. klasse 
  Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio-vaksine (Tetravac)

  3. klasse 
  Høyde og vektmåling

  6. klasse
  Mesling/ kusma/ rødehunde-vaksinasjon (MMR) elektronisk brosjyre 
   
  7. klasse

  HPV-vaksine

  8. klasse
  Målrettet helseundersøkelse:
  Helsesamtale individuelt
  Høyde og vektmåling

  10. klasse
  Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio-vaksine (BoostrixPolio)

  Helsesykepleiers andre oppgaver i skolen
  • Overgangsmøte mellom helsestasjon og skolehelsetjenesten i barneskolen.
  • Overgangsmøte mellom skolehelsetjenesten i barneskolen og skolehelsetjenesten i ungdomsskolen.
  • Individuell veiledning etter «åpen dør»- prinsippet.
  • Oppfølging av elever med spesielle behov.
  • Samarbeid med skolen om elevenes arbeids- og læringsmiljø.
  • Fast deltagelse i Basisteam (tverrfaglig samarbeidsteam) på skolen, med forebyggende team, PPT og barnevern.
  • Bidrar til skolens helseundervisning.
  • Innebærer også veiledning til skolens personale.
  • Ved spørsmål og behov for hjelp kan elevene, foreldrene eller lærerne ta direkte kontakt med helsesøster på den enkelte skolen.
  • Tilbyr hjelp til gruppevirksomhet i ulike tema etter behov på den enkelte skole/klasse. Dette kan blant annet være PIS-grupper (for barn med delt hjem).
  Informasjon om tilgang til vaksinasjonkort etter avsluttet grunnskole

  Vaksinetjenesten på helsenorgen.no gir oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Der kan du også skrive ut vaksinasjonskort til bruk i utlandet.

  Logg inn på vaksinetjenesten https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner.
  Du blir spurt om elektronisk ID.

  Helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år. Det betyr at foreldre ikke har tilgang til barnas vaksinasjonsstatus etter de er fylt 16 år.

  Ungdom mellom 16 åg 18 år kan be om å få utskrift av vaksinekort ved å henvende seg til skolehelsetjenesten i Meløy kommune, telefon 952 05 058 eller nærmeste helsestasjon.

  Nyttig informasjon

  Foreldrehverdag

  Barnevaksinasjonsprogrammet

  En film fra Folkehelseistituttet som viser hvordan du oppdager hodelus, hvordan lus smitter og hvordan du behandler for hodelus

  Informasjon om lus

  Lovlig ung, informasjon om helserettigheter for ungdom

  Nasjonal veiviser om vold i nære relasjoner og voldtekt

  Barnets beste ved samlivsbrudd

  Studie- Barns vekst i Norge

  Undervisningsopplegg om følelser, frykt, sinne og tristhet. 5.-7. klasse

  NRK skole, lærerike program om psykisk helse

  Foreldreveileder i sinnemestring

  Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

  SMART app, kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover.

  Test deg selv for tankevirus, vil du bruke mindre tid på negative tanker?

  Hjelp ved vold og overgrep

  Skolehelsetjenesten i videregående skole og lærlinger

  Skolehelsetjenesten i videregående skole jobber tverrfaglig med skolen og andre hjelpeinstanser for at ungdom skal ha det bra og oppleve mestring både fysisk, psykisk og sosialt når de går på videregående skole.

  Tilbudet er gratis og gjelder også lærlinger med ungdsomrett.

  Elevene/lærlingene får ikke fravær, og det er ikke nødvendig med timebestilling, men kan være aktuelt å avtale hvis det er mye pågang. Vi har taushetsplikt.


  Hvem jobber i skolehelsetjenesten?

  Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeaut. 

  Slik når du oss

  Helsesykepleier har kontortid på skolene. En oversikt over kontordager og telefonnummer finner du nedefor og som oppslag på hver enkelt skole. 

  Du kan stikke innom oss på skolen ellerpå helsestasjonen. Det er også mulig å ringe oss eller sende SMS. Vi er også  tilgjengelig på Teams og Skype.

  Meløy vgs avd. Ørnes:
  Trine Frøskeland
  konst. helsesykepleier 
  Telefon 912 49 529, Ørnes helsestasjon 952 05 058

  Meløy vgs avd. Glomfjord:
  Siv Heidi Griegel
  helsesykepleier 
  Telefon 480 30 405, Ørnes helsestasjon 952 05 058


  Kontortider videregående skole avd. Glomfjord

  Kontortid helsesykepleier tirsdag kl. 9:15-14:00

   

  Ta kontakt på telefon ved behov for avtale utenom oppsatte kontortider. 
  Helsesykepleier er også tilgjengelig via Skype og Teams, eller du kan booke avtale på helsestasjon.

  Du kan også benytte helsestasjon for ungdom hver mandag kl 14:30-16:00 på Ørnes eller gjøre avtale på andre tidspunkt.

  Meløy vgs avd. Glomfjord:
  Siv Heidi Griegel
  helsesykepleier 
  Telefon 480 30 405, Ørnes helsestasjon 952 05 058

  Kontortider videregående skole avd. Ørnes

  Kontortid helsesykepleier torsdag kl. 9:30-14:00

   

  Du kan også benytte helsestasjon for ungdom hver mandag kl 14:30-16:00 på Ørnes helsestasjon, kontakte kommunepsykolog eller familieveileder ved ønske om samtale.

  Ta kontakt på telefon ved behov for avtale utenom oppsatte kontortider. 
  Helsesykepleier er også tilgjengelig via Skype og Teams, eller du kan booke avtale på helsestasjon. 

  Du kan kontakte helsesykepleier når:
  • du ønsker samtaler og tiltak i forhold til seksualitet, samliv, prevensjon, angrepille, graviditetstest, seksuell legning, seksuelle overførbare infeksjoner og seksuelle overgrep
  • du trenger resept på prevensjon, eller få lagt inn eller tatt ut p-stav
  • du har behov for å få tatt klamydia, gonorè og mycoplasmatest
  • du ønsker informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel, kosthold, spiseproblemer, selvmordstanker, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • du trenger å få hjelp av andre, eksempelvis fysioterapeut, lege, øre-nese-hals avdeling, øyelege, familieveileder, kommunepsykolog og PPT. Dette vil bli gjort i samarbeid med foresatte hvis du er under 16 år
  • du trenger syns- eller hørselstest
  Helsesykepleiers oppgaver i skolen:
  • «Åpen dør» samtaler og veiledning med elevene etter behov
  • Informasjon og vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse.
  • Delta i skolens tverrfaglige samarbeidsteam (basisteam)
  • Undervisning i klasser om psykisk helse og forebygging av seksuelle overgrep.
  • Samarbeid med skolen for å hindre frafall.
  • Samarbeider med andre rundt elever med spesielle behov
  Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

  Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

  Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

  Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. I tillegg deltar de i aktiviteter som øker risikoen for smitte og for å bli alvorlig syke, for eksempel tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l.

  Hvordan kan man beskytte seg?

  Risikoen for å utvikle meningokokksykdom er lavere hvis du ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngår røyking. Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehus. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Pass på hverandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine kan være syke, særlig hvis de har nedsatt bevissthet.

  Det er også mulig å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år som deltar i aktiviteter som beskrevet ovenfor vaksinerer seg mot meningokokksykdom. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer.

  Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. Meningokokk-typene C og Y har stått for de fleste tilfellene av meningokokksykdom i denne aldersgruppen de senere årene.

  Vaksine mot meningokokk gruppe B (Bexsero eller Trumenba) er også tilgjengelig. Det har ikke vært tilfeller forårsaket av meningokokk B hos 16–19 åringer de siste tre årene. 

  Når bør eventuell vaksine tas?

  En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn gjør at ungdom som deltar i russefeiring kan være mer mottakelige for smitte med meningokokkbakterien enn ellers og ha større risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

  Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom som skal delta aktivt i russefeiring til våren vurderer å vaksinere seg med meningokokk A+C+W135+Y-konjugatvaksine. Selv om vaksinen ikke dekker alle typer av meningokokkbakterien kan den hindre en stor andel av hjernehinnebetennelse tilfeller som kan oppstå i forbindelse med russefeiring.
  Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Beskyttelsen varer i 10 år. Vaksinen må betales av den enkelte og kan settes av helsesykepleier.Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose.

  Som ved annen vaksinasjon kan disse gi kortvarige bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme.

  Hva koster vaksinene?

  Vaksinen Nimenrix koster kr 500,- per dose.

  Hvor får du tatt vaksinen?

  Ønske om vaksine (påmelding bindende) rettes til helsesykepleier ved avd. Ørnes og Glomfjord på telefon 480 30 405 snarest og senest 1. mars 2024.

  Vaksinering blir på videregående skole evt. helsestasjonen, etter avtale. Betaling med Vips, bankkort eller faktura.

  Nyttig informasjon

  Lovlig ung-informasjon om helserettigheter for ungdom

  Nasjonal veiviser om vold i nære relasjoner og voldtekt

  Psykiske helse

  SMART app, kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover.

  Test deg selv for tankevirus, vil du bruke mindre tid på negative tanker?

  Russ og alkohol

  Rusmidler

  Gravid og usikker ?

  Prevensjon

  Kjønnssykdom og informasjon, sjekk deg

  Hjelp ved vold og overgrep

  Kommunepsykolog 0-20 år

  Meløy kommune har tilbud om kommunepsykolog til barn og unge i alderen 0-20 år og deres foresatte, samt til gravide. 

  • Ved behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116-117.
  • Ved livstruende tilstander, ring alltid 113. 

  Slik kontakter du kommunepsykologen

  Trenger du å komme i kontakt med kommunepsykologen?
  Ta kontakt med en av følgende instanser, så kan de hjelpe deg videre:

   

  Hva gjør vi?

  Individuell oppfølging

  Enkeltpersoner bør ha vært i kontakt med en av de nevnte faginstansene før kommunepsykologen starter sitt arbeid. Dette er for å sikre at brukere følges opp i for– og etterkant. 

  Vi ber om at det tas kontakt med oss for å spesifisere behovet for bistand. Vi kan skrive ut videre hevisning til kommunepsykolog. 

  Offentlige barnehager og skoler kan også ta kontakt på telefon for veiledning av kommunepsykolog.

  Foreldreveiledning

  Det tilbys veiledning på ulike problemstillinger som å øke trygghet og tilknytning, sette gode grenser og å hjelpe barn og ungdom med å håndtere følelser.

  Veiledning til fagpersonell

  Det kan gis veiledning til fagpersonell i tjenester til barn og ungdom. Eksempler på dette er veiledning av helsesykepleiere, jordmor, lege, barnevernstjenesten, PPT, ansatte i offentlige barnehager og skoler.

  Formålet med veiledning er å bistå kollegaer i andre tjenester med psykologisk innsikt, forståelse og støtte, slik at flere kan få hjelp.  

  Ring Camilla psykolog for nærmere avtale på telefon 916 38 831

  Undervisning

  Det kan tilbys undervisning på områder innen psykisk helse og uhelse. Eksempelvis i skoleklasser, på foreldremøter, personalmøter og internt i kommunen, også i samarbeid med annet fagpersonell.

  Familieveileder

  "Før små utfordringer blir til store vansker"

  Familieveileder er et gratis lavterskeltilbud for alle familier, og er en del av helsestasjonens tilbud. Familieveileder ønsker å gi barnefamilier tidlig hjelp, slik at små problemer ikke utvikler seg til store vansker. Målet er å støtte familen i de endringer de selv ønsker. Familieveileder og alle andre på helsestasjonen har taushetsplikt. 

  Slik kontakter du familieveileder

  Trenger du å komme i kontakt med familieveileder?

  Du kan ringe eller sende oss skjema med ønske om oppfølging.
  Skjema kan hentes på en av helsestasjonene.

  Monika Bjørnvik Farestveit
  Familieveileder Meløy kommune

  Ørnes helsestasjon
  952 05 058

  Besøksadresse: Chr. Tidemannsvei 20, 8150 Ørnes
  Postadresse: Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

  Hvem kan få hjelp av familieveileder?

  Tjenesten er ment for alle barnefamilier med behov.

  Hvordan kan din familie få hjelp?

  Foreldre kan ta kontakt direkte med familieveileder og helsestasjon, en lærer på skolen eller ansatte i barnehagen. Første samtale med familieveileder brukes normalt til en kartlegging av familiens behov, det legges også en plan for videre samarbeid.


  Hva kan familieveilederen hjelpe deg og din familie med?

  Tjenesten er i hovedsak forebyggende og foreldrestøttende arbeid som blir avtalt i samarbeid med familien og eventuelt andre i hjelpeapparatet. Sammen med familien i hjemmet, eller gjennom samtaler på helsestasjon, prøver vi sammen å finne løsninger på de utfordringer som familien har.

  Eksempel på temaer

  • Råd og veiledning knytta til barnets behov, utvikling og adferd

  • Foreldresamarbeid i barneoppdragelsen

  • Innarbeiding av daglige rutiner 

  • Samlivsbrudd - holde fokus på barnet

  • Samarbeid, konflikthåndtering og grensesetting

  • Veiledning og støtte til familier som har barn med særskilte behov

  • Individuelle samtaler med barn etter avtale med foreldre

  • Vise veien videre i hjelpeapparatet ved behov

  Målet er å støtte familien i de endringer de selv ønsker. Familieveileder og alle andre på helsestasjonen har taushetsplikt.

  Foreldreveiledningkurs

  Velkommen til COS-P foreldreveiledningskurs i trygghetssirkelen

  Vi starter opp foreldreveiledningskurset Circle of Security (Cos-p) 7.03.2024. Foreldreveiledningskurset COS-P har til hensikt å gi foreldre et verktøy til å lese barns signaler og dermed kunne møte barnets behov på best mulig måte. Kurset er rettet mot foreldre/omsorgspersoner som har barn mellom 4 mnd-6 år.
  Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å føle seg trygg. På den måten kan barnet også stå sterkere rustet til å møte utfordringer senere i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

  I kurset vil vi snakke om:

  • Trygghetssirkelen, som kan hjelpe foreldre å se hvilke behov og hvilken støtte barnet trenger.
  • Det å «være sammen» i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som foreldre påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Redskap til samspill mellom foreldre og barn når det dukker opp utfordringer. Balansen mellom å være tydelig og samtidig være en god omsorgsperson.
  • Foreldres egne erfaringer. Noen ganger kan foreldre har erfaringer som gjør at reaksjonen i nåtid kan bli «større» enn nødvendig. Kurset vil hjelpe til med å håndtere dette.

  Kurset går over 8 kursdager med 1,5-2 timer.

  Det er begrenset antall plasser. Viktig med oppmøte alle kursdagene.

  Det gis ikke anledning til å ta med barn på kurset.

  Kursleder er godkjent COS-P veileder.

  Sted: Ørnes helsestasjon (gamle sykehjemmet)
  Kursdatoer: 7.03, 14.03, 19.03, 02.04, 11.04, 18.04, 25.04, 30.04.2024
  Klokkeslett: 13-14.30
  Frist: 01.03.2024

  Påmelding gjøres til familieveileder Monika Bjørnvik Farestveit, tlf 91629653 eller epost til monika.farestveit@meloy.kommune.no 

  Helsestasjon for ungdom

  Helsestasjon for ungdom er et drop-in tilbud for deg mellom 13-23 år. 

  Helsestasjon for ungdom har særlig vekt på å:

  • Fremme trivsel og mestring
  • Forebygge uønskede svangerskap
  • Forebygge og behandle seksuelt overførbare infeksjoner
  • Forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser. 

  Vi kan også hjelpe deg med følgende:

  • Informere om seksualitet, samliv, prevensjon, seksuell legning og seksuelle overgrep.
  • Skrive ut resept på hormonell prevensjon til jenter. Vi kan også legge inn og ta ut p-stav og spiral.
  • Klamydia og gonorè test
  • Informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel, kosthold, spiseforstyrrelser, forebygging av selvmord, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

  På Helsestasjon for ungdom møter du jordmor. Helsesykepleier og kommunepsykolog Camilla Holmgaard Johnsen kan også kontaktes.
  I tillegg har helsestasjonen tett samarbeid med lege. De som jobber her har taushetsplikt, og tilbudet er et tillegg til skolehelsetjenesten. 

  Tilbudet er gratis.

  Her finner du oss:

  Helsestasjon for ungdom holder til på Ørnes helsestasjon, i det gamle sykehjemmet, adresse Chr. Tidemanns vei 20, 8150 Ørnes.

  Vi har åpent for drop-in hver mandag fra kl. 14:30-16:00

  Vi er også tilgjengelig via Skype og Teams, eller du kan bestille time på helsestasjon ved å ringe 952 05 058.

  Følg oss også gjerne på instagram under hfumeloy

  Ta gjerne kontakt med oss:

  Ørnes helsestasjon
  Chr. Tidemannsvei 20
  8150 Ørnes
  Telefon 952 05 058 

  Nyttige lenker:

  Sex og samliv, prevensjon med mere

  Ungdom helsespørsmål

  Kjønnssykdommer, informasjon

  Psykisk helse for barn og unge?

  Mat og kosthold

  SMART app, kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover.

   Hjelp ved vold og overgrep

  Helsesykepleiertjeneste til flyktninger og asylsøkere

  Forebyggende helsetjeneste arbeider helsefremmende og forebyggende blant flykninger og asylsøkere.

  Tjenesten skal bidra til å styrke helsetjenestetilbudet i form av veiledning, opplysning og rådgivning, og arbeidet retter seg mot alle aldersgrupper.

  Ved behov oppretter tjenesten samarbeid med lege, jordmor, flykningekontoret, mottaksskolene, voksenopplæringen, Nav, psykisk helsetjeneste og forebyggende team. 

  Kontaktinformasjon

  Eli Halsos:               
  mobil 954 19 113

  Isabell Meløysund:
  mobil 476 21 680

  Vi holder til på Glomfjord helsestasjon, og er ute på ulike steder etter behov.

  Vaksinasjonstilbud korona

  Ønsker du vaksine, ring Ørnes helsestasjon på telefon 952 05 058.

  Influensavaksinering 2024/2025

  Hvem bør vaksinere seg?

  Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • alle fra fylte 65 år
  • gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
  • prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til fem år. 
  • barn og voksne med: 

  - kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  - hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  - diabetes type 1 eller 2
  - leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller   hostekraft
  - nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks.         organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko etter                  vurdering av lege (eks kromosomavvik, genetiske sykdommer)

  I tillegg anbefales influensavaksine til:

  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
  • Svinerøktere og andre som har jevnlig kontakt med levende griser
  • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.
  Influensavaksine kan tas følgende dato:

  Annonsering vil komme til høs

  I tillegg tilbys pneumokokkvaksine til personer som ikke har tatt vaksinen tidligere og til personer som evt. trenger påfyll, - hvis det er over 6 år siden siste dose.

  Pris på vaksinene:

  Influensavaksine kr. 200,-
  Pneumokokkvaksine kr. 450,-

  Øvrig vaksinasjonstilbud på helsestasjonen

  Helsestasjonene tilbyr flere typer vaksinasjoner for beskyttelse mot smittsomme sykdommer:

  • lungebetennelsevaksine (Pneumokokk)
  • vaksinasjon av enkelte smitteutsatte grupper, som Hepatitt B-vaksine
  • vaksinering mot hjernehinnebetennelse (meningokokkvaksine) til ungdom 16-19 år
  • tuberkulosekontroll /BCG vaksinering
  • yrkesvaksinering
  • reisevaksinasjon

  Ta kontakt med nærmeste helsestasjon om du har spørsmål

  • Ørnes tlf. 952 05 058
  • Glomfjord tlf. 480 30 405
  • Halsa tlf. 954 19 113
  • Vall tlf. 954 19 113
  Reisevaksinasjon

  Vi gir tilbud om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus.

  Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over anbefalte vaksiner før utenlandsreiser.

  Bestill time i god tid. Minimum 2-3 uker før avreise ved vanlige pakketurer. Ved lengre opphold over 3 uker, anbefales timebestilling minimum 6 uker før avreise.

  Annen vaksinasjon av voksne

  Du kan henvende deg til helsestasjonene ved behov for:

  • oppfriskningsvaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet, f. eks difteri, polio, stivkrampe og kikhoste,
  • vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet dersom du ikke tidligere har fått disse.
  • vaksiner til eldre over 65 år og personer i risikogrupper f.eks. pneumokokkvaksine.
  Pristabell konsultasjoner og vaksiner

  Vaksinering og reisemedisinsk rådgivning.

  Vaksinepris er Folkehelseinstituttets pris rundet opp til nærmeste 5 kr, samt kr 100,- i injeksjonskostnader.

  Det betales konsultasjonshonorar og vaksinepris pr besøk.

  Konsultasjoner                                                                                                      pris
  1. gangs konsultasjon kr. 350
  2. og 3. gangs konsultasjoner (samme reise) kr. 250
  Barn/ungdom under 16 år / studenter kr. 200
  Familie kr. 400
  Internasjonal vaksinasjonssertifikat kr. 150
  Tuberkulosekontroll (som ikke er pålagt etter Smittevernloven) kr. 200

  Setting av gratis eller medbrakt vaksine

  kr. 150

   

  Prisliste vaksiner (gjelder fra 01.09.2023), med injeksjonskostnader
  Vaksine Pris kr
  Grunnvaksinering (difteri, stivkrampe, polio, kikhoste) Tetravac 400
  Revaksinering (difteri, stivkrampe, polio, kikhoste) Boosterix Polio   360
  Gulfeber (Stamaril)            485
  Hepatitt A (Havrix) voksne 380  
  Hepatitt A (Havrix) barn  350
  Hepatitt B (Engerix-B) voksne 340
  Hepatitt B (Engerix-B) barn  300
  Hepatitt A+B (Twinrix) voksne 630
  Hepatitt A+B (Twinrix) barn  490
  Influensavaksine 200
  Japansk encefalitt (Ixiaro) 990
  Kolera, ETEC-turistdiarè (Dukoral) grunnvaksine   720
  Kolera, ETEC-turistdiarè (Dukoral) påfyll 450
  Meniingokokk A-C-W-Y (Nimenrix)  500
  MMR, kun honorar     0
  Pneumokokk (Pneumovax) 450
  Rabies (Rabipur)     780
  Skogflåttencefalitt (Ticovac) voksne  470
  Tyfoidfeber (Typhim-Vi)   310
       

  Tuberkulose BCG vaksine, kun honorar

      0
     

  Hørseltest     

   150

  BCG er gratis for barn og unge, miljøundersøkelser og personer innkalt etter smittevernloven.

  Nyttige lenker

  Hvilke reisevaksiner bør jeg ta?

  Utenlandsreise og smittevern

  Mine vaksiner, innlogging

  Gode råd for god reise, brosjyre

  Utenriksdepartementet, reiseinformasjon

  WHO - internasjonale reiseråd

  Centers for Disease Control

  Fit For Travel

  Rutiner for medisinering av barn i barnehagen og elever i skolen og på skolefritidsordningen (SFO) 

  Meløy kommune følger de nasjonale rutinene for håndtering av legemidler i barnehage, skole og SFO.

  Vi ønsker å sikre at:

  • barn som trenger medisiner i barnehage/skoletiden, får riktig medisiner til rett tid og på riktig måte 
  • personalet som deler ut medisiner gis tilstrekkelig kunnskap og informasjon
  • foresatte er trygge på at barnehage/skole ivaretar medisinhåndteringen på en betryggende måte

  Du finner mer informasjon i denne brosjyren:

  Utdeling av medisiner, skoler, skolefritidsordninger, barnehager.

  Du kan også lese hva regjeringen skriver:

  Rutiner for medisinering av barn i barnehagen og elever i skolen og på skolefritidsordningen (SFO)

  Her finner du nødvendige skjema

  Medisinering av barn i barnehage, skole, SFO (digitalt på Meløy kommunes hjemmeside)

  Du kan også få de i barnehagene, på skolene, SFO og helsestasjonene.

   

   

  Velkommen til uformelt babytreff hver uke:

  Halsa: onsdager kl. 11:00-12:30
  Ørnes: fredager kl. 11:00-12:30


  Hvor:
  Ørnes gamle sykehjem dagsenter, samme bygg som Ørnes helsestasjon
  Halsa menighetshus


  Vi inviterer til et uformelt og hyggelig møtested for foreldre som er i foreldrepermisjon, både mammaer og pappaer er velkommen.
  Her kan du møte andre som har små barn, bli kjent, trille tur, eller gå på kafe om dere vil.
  Vi kan tilby lokaler, med kjøkken, og noen ganger kan vi ha tema etter innspill fra dere.

  Håper du kommer 😊

   

  Sist endret: 17.07.2024