Du er her: Forside / Meløyskolen / Spildra skole

Spildra skole

Spilderdalveien 9, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Spildra skole! På Spildra skole skal elevenes læring og mestring gi trivsel. Læringsarbeidet skal ivareta både elevenes danning og utdanning. Målet er at elevene skal gå ut av Spildra skole med gode grunnleggende ferdigheter muntlig, skriftlig, i regning, digitale ferdigheter og sosiale ferdigheter.

  Om oss

  Spildra skole ligger i kommunesenteret Ørnes. Spildra skole er en ny og moderne skole som ble åpnet 12.mars 2019. Skolen har store, fine klasserom, mange delingsrom og grupperom. Det er også flere spesialrom, som realfagsrom, tekstil, sløyd, keramikkrom, musikkrom, skolekjøkken og et stort fint Amfi som hele skolen kan samles i. 

  Deler av uteområdet blir utbedret sommeren 2019.

  Elevene får undervisning i kroppsøving i Ørneshallen som ligger like ved skolen, mens svømmeopplæringen foregår i Meløy fritidsbad i Glomfjord.

   

  Spildra skole har ved oppstart i av skoleåret 2019-2020  157 elever fra 1. -7.klasse. 

  Skolekretsen er blitt utvidet, og rekker nå fra Selstad i sør til Gjerset i nord. 

  Vi har tilbud om helårs-SFO, telefon nr. til SFO er 902 83 834

  Telefonliste Spildra skole

  Oversikt over ansatte ved Spildra skole 2019-2020

  Regler og planer

  Ordensreglement

  Her legges ordensreglementet ut etter skole-oppstart i mars.

  Virksomhetsplan

  Her legges virksomhetsplanen ut etter at den er godkjent i SU.

  Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø

  Her legges planen ut etter at den er ferdig redigert og tilpasset til Spildra skole.

  Skoledagsorganisering

  Dagsplan småtrinnet: 

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

   Dagsplan mellomtrinnet: 

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

  08:30- 14:15

  08:30- 14:15

  Buss

  På morgenen fra Reipå: 

  Avgang fra Reipå kl. 07:50 - ankomst Auduns plass kl. 08:05

  Avgang fra Fore kl. 08:05 - ankomst Spildervika 08:24

   

  På morgenen fra Glomfjord:

  Avgang fra Glomfjord kl. 07:53 - ankomst Auduns plass kl. 08:07

   

  Etter skolen på langdager: 

  Til Reipå: Avgang Auduns plass kl. 14:20

  Til Glomfjord: Avgang Auduns plass kl 14:33

   

  Etter skolen på kortdager: 

  Til Reipå: Avgang Auduns plass kl. 12:25

  Til Selstad: Avgang Auduns plass: kl. 12:25

   

  SFO

  Tilbud og åpningstider

  Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Meløy kommune tilbyr skolefritidsordning 11 måneder i året, dvs gjennom hele året med unntak av 4 uker i juli. I år er SFO stengt i uke 27, 28, 29 og 30.

  Plass

  SFO i Meløyskolen tilbyr følgende to alternativer: 

  1. Plass skoledager. Det betales for SFO 10 mnd i året.

  2. Helårs-SFO. Det betales for SFO 11 mnd i året. 

  Åpningstider

  SFO i Meløyskolen åpner kl. 07:00 og holder åpent til kl.16:30. Etter behovskartlegging kan åpningstidene endres. 

   

  Skole-hjem-samarbeid

  Utviklingssamtaler

  Hver elev har rett til 2 utviklingssamtaler i året. Kontaktlærer sender invitasjon og eleven skal alltid være med på utviklingssamtalene. I forkant av dette har eleven hatt elevsamtale med sin kontaktlærer. 

  Ukeplan/arbeidsplan

  Alle klassene får ukeplan eller arbeidsplan. Noen er for en uke, andre for to uker. 

  Melding om fravær og annen kontakt.

  Skolen bruker dataprogrammet Visma som kontaktportal i skole-hjem-samarbeid.

  Vi ber foresatte om å melde fravær og andre beskjeder via SMS til det nummeret som kontaktlærer har sendt melding fra ved oppstart av skolen. Foresatte kan også sende melding via Visma på datamaskin.

  Gjennom bruk av Visma sikrer du at din kontakt blir lagret og dokumentert i systemet vårt. 

  Råd og utvalg

  Foreldrenes arbeidsutvalg

  FAU står for foreldrenes arbeidsutvalg, og skal representere foreldregruppa på skolen. FAU skal jobbe for at foreldrene får medvirkning i skolen og har også som oppgave å jobbe for at skolemiljøet er trygt og godt. 

  Arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet

  På Spildra skole har FAU-representantene i 4.kl og 6.kl ansvar for 17.mai-arrangementet på Ørnes. 

  Årets FAU består av:

  Leder: Laila Brun Engen

  Nestleder: Monica Marken

  Sekretær: Erlend Bech Steffensen

  Referat

  Referat 27.08.2019.pdf

  Møtereferat FAU Spildra skole 10.09.2019.pdf

  Referat mandag 18.11.19 FAU.pdf

  Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg

  SU- Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er et rådgivende organ som kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også ta opp saker som gjelder SFO.

  SMU- Skolemiljøutvalget skal jobbe med saker som omhandler skolemiljø. 

  På Spildra skole har vi slått sammen SU og SMU.

  Årets SU og SMU består av: Leder: Monica Marken, Nestleder: Laila Brun Engen

  Referat

  SU SMU møte 17.09.2019.pdf

  Referat 18.11.2019.pdf

  Elevråd

  Elevrådet for skoleåre 2019/2020 

  Ledere: Mia K. Hoff

  Nestledere: Ane Matilde Engen

  Øvrige representanter: Hedda, Ida, Elias, Ludvik

   Referat fra elevrådsmøte

  Elevrådsmøte onsdag 28.08.pdf

  Referat elevråd 5. september.pdf

  Referat elevråd 26. september (002).pdf

  Referat elevråd 17. oktober.pdf

  Referat elevråd 23. oktober 2019.pdf

  Referat elevråd 21. november.pdf

  Skolemiljø

  Læringsmiljøprosjektet

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsning for et mobbefritt og inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veiledere, fagsamlinger mm. Meløy kommune ønsker at alle skolene i Meløy skal få denne kompetansen. Dette gjøres gjennom jevnlige samlinger og mellomperiodeoppgaver. 

  Lærerne ved Spildra skole har vært med i prosjektet fra høsten 2018, gjennom sine jobber ved Neverdal og Reipå skole. Skolene har gjennom prosjektet økt sin kompetanse i arbeide med å utviklie og ivareta et trygt og godt læringsmiljø.

   

   

  En smakebit fra vår hverdag

  Her kommer det bilder og innlegg fra det vi gjør på skolen. Følg med! 

   

  Spildraspelet

  Tusen takk til alle elever, personal, foreldre og andre som bidro til en fantastisk forestilling med tema vennskap.

  Vi ønsker dere alle en riktig god jul og ett godt nytt år.

  Lucia-feiring

  For en fantastisk flott Lucia-dag!

  Først sang 1.klasse for ALLE på skolen - i alle kriker og kroker.

  Deretter gikk turen til Ørnes og sykehjemmet. Her fylte vi alle rom med lys, glede og sang. Ei snill og meningsfull stund som kommer til å glede både de eldre, oss voksne og elevene lenge.

   

   

  #GODE

   5. klasse ved Spildra skole har en elevbedrift hvor vi produserer luer og pannebånd. Elevbedriften heter #GODE. Vi har laget luene i forskjellige størrelser slik at de skal passe alle. Planen er å få solgt luene slik at vi kan sende overskuddet til Redd Barna. Vi har valgt at overskuddet skal gå til Redd Barna fordi vi synes at de jobber for en veldig god sak. 

  Les hele brevet fra  #GODE  her:  GODE infobrev 

   

   

   

  6. og 7.klasse deltar på First Lego League lørdag 9. november

  6.klasse har bygget en modell av fyllinga, og tenker at kjøpesenter med fasade inspirert av Svartisen vil trekke folk til lokal handel.
  Utenfor senteret har vi heist vårt mangfoldige klassemiljøs ulike flagg. Inne på senteret ønsker vi også mangfold, og planlegger kultursenter der vi lærer hverandre bedre å kjenne.

   

  Under lagnavnet Twenty-Four seven har vi i 7.klasse meldt oss på FLL. Oppdraget er City Shaper. Det var viktigst for oss at det ferdige produktet var spesielt utformet for funksjonshemmede. 

  Vi hadde funnet ut at vi trengte flere steder der barn og ungdom i Meløy kan møtes. Derfor laget vi en spørreundersøkelse der valgene sto imellom trampolinepark, BMX- bane og jungelløype. Spørreundersøkelsen ble sendt til fem forskjellige skoler. Da svarene kom tilbake fant vi fort ut hva som var mest populært. Over halvparten hadde mest lyst på trampolinepark. Vi har designet og utformet en trampolinepark som passer for alle. 

   

   

   Litt fra Kunst & Håndverk

  5. og 7.klasse har arbeidet på sløyden. De har målt og saget, pusset, boret, brukt svipenn og oljet eller beiset produktene de har lagt av tre.

  De har saget for hånd, men ellers fått prøvd de elektriske verktøyene som de trengte til oppgaven.

  I tillegg har noen laget smykker av kobber som de har klippet, pusset og fått emaljert.

   

   

  Besøk av en FN-soldat

  I dag er det FN-dagen, og i den forbindelse har 4. og 5. klasse vært så heldig og fått besøk av tidligere FN-soldat Geir Haukland. Han har hatt foredrag for elever og lærere. Han fortalte om sin tid i Midtøsten. Han viste mye bilder fra Libanon bl.a. Geir Haukland er tidligere soldat. Han delte mye av sin erfaring med oss. Geir møtte opp i amfiet i FN-lue og FN-t-skjorte. Han viste oss mye bilder og fortalte mye om hva han har opplevd som soldat i FN. 

  Vi fikk høre om hvor de første norske FN-soldatene ble fraktet fra. De skulle bli fraktet fra Gardemoen i Oslo til de norske styrkene i Libanon. Vi fikk også høre om en type stasjon som hetter CP. På CP stasjoner som sjekker biler for sprengstoff og andre våpen.

  4.klasse sin ene lærer Viola Kvarsnes har som barn skrevet brev til FN-soldat Geir Haukland. På slutten av foredraget viste Geir oss to diplomer FN-soldatene hadde fått i forbindelsen av at de hadde vundet Nobels fredspris. Når foredraget var ferdig fikk vi NVIO penner fordi at han hadde fått komme.

  Etter at foredraget var ferdig jobbet elevene med ulike oppgaver om FN.

  Skrevet av Rebekka Jakobsen og Karolius Bjerke Skogstad, 4. klasse.

   

   

  Nettvett og digital mobbing

  FAU har jobbet for å få til et foredreforedrag om nettvett og digital mobbing. Onsdag 2.oktober var Michael Solheim her. På dagen hadde han et foredrag for elevene fra 4.-7. klasse, og på ettermiddagen hadde han foredrag for foreldrene. Det var veldig lærerikt og tankevekkende for både store og små. Det er et veldig viktig tema, som vi må snakke masse med barna om, både hjemme og på skolen. 

   

  I forkant av foreldreforedraget hadde elevbedriften ved Spildra skole laget kaffe og kaker, som de solgte i inngangen. Godt jobba!

   

  5.klasse har hatt 4 uker med kunst og håndverk.

  Vi har hatt tekstilforming og sløyd.  Målet har vært å bli kjent med utstyr og maskiner.

  Læringsmålene har vært :

  • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
  • bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess

  Det er blitt laget skoposer og skjærfjøler, og elevene er kjempestolte av arbeidene sine. Det har de all grunn til, også.  Godt jobba, 5.klasse.

   

  First Lego League 2019

  7. klasse på Spildra har meldt seg på årets FLL-turnering, som skal gå av stabelen i Bodø i november. Oppdraget heter City Shaper. Elevene skal arbeide med hvordan vi kan skape en bedre framtid for alle, og tenke på hvordan vi skal møte store utfordringer som transport, tilgjengelighet og naturkatastrofer.

  Klassen har i den forbindelse vært på Newton-rommet og lært om programmering og kjøring av robot. Elevene jobbet sammen i par eller treer-grupper, og de jobbet kjempebra! Vi fikk repetert det vi kunne fra før, og vi lærte en del nytt. Til slutt var det konkurranse på robotbordet mellom de lagene som ville være med, og det var artig å se hvor godt elevene jobbet med å løse oppdrag og å tenke lurt for å klare mest mulig. 

   

  Beintøft!

  4. og 6. klasse er i hele september med på Beintøft. Beintøft er en konkurranse for alle barneskoleelever. De vil inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen! Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre utslipp fra biler. Hver uke kommer det et nytt tema. Det første temaet handlet om trafikksikker skolevei, og elevene fikk i oppgave å tegne/male eller lage en modell av en trygg skolevei her på Spildra. Vi har lagt ved et bilde som vi mener viser at skoleveien vår ikke er helt trygg! Vi håper at kommunen kan fikse opp skoleveien vår før det skjer en ulykke.

   Denne ukas hovedtema handler om friluftsliv og natur. Oppdraget er å lage et bilde ved å bruke ting som elevene har plukket med seg på skoleveien, og vi er allerede godt i gang. Ved å være med på dette lærer vi mye om miljø og miljøvern og vi får øvet mye på det å samarbeide, planlegge og jobbe sammen som et lag.

   Hilsen oss i 4. og 6. klasse

   

  Skolestart

  Hei alle sammen!

  Nå er endelig skolen igang igjen.

  I dag har vi tatt imot 158 flotte elever.

  Vi var alle samlet i amfiet på allmøte, hvor klassene og alle voksne på skolen ble presentert. 

  Vi hadde også litt allsang.

  Vi gleder oss til fortsettelsen.

   

   

   

  Fra Våren 2019

  Underholdning til Hurtigruta

  I dag tok hele småtrinnet ved Spildra skole turen til hurtigrutekaia for å underholde alle ombord i  Hurtigruta Midnatsol.

  Både turister og mannskap satte pris på dette, og det ble sagt at det var en av di fineste opplevelsene deres på turen nordover fra Bergen.

  De danset Blime-dansen og sang to sanger.

  Vi synes det var veldig gøy.

  Sikkerheten var det ikke noe å si på:

  Etter underholdningen gikk vi på tur til Aspdalen.

  Der koste vi oss resten av dagen med masse leker.

   

   

  Utdeling av  premie, Energikamp 2019

  I dag har Rune fra Newton rommet vært på besøk hos oss i 6.klasse. Han har delt ut en vandrepokal til oss for at vi vant Energikampen 2019.

   

  Småtrinnet på tur

  Fredag 7.juni var hele småtrinnet på tur ved Spildervannet.

  Det var varmt og godt, så det ble vassing i godværet. Bålmat og annen aktivitet ble det også tid til.

  Alle var enige om at det hadde vært en fin dag.

   

  6.klasse på tur

  Onsdag 22.mai var vi ved Fykanvannet. Der fikk vi oppleve hvordan det var å være arbeider under byggingen av demningen på Glomfjellet. Vi ble møtt av Ingeniøren, kokka og arbeidsformannen. Klassen ble delt i to grupper. Den ene gruppen bygde en modell av demningen i stein, mens den andre gruppa vaska klærne til arbeiderne i det iskalde vannet fra Fykanvannet. Vi lærte å vaske klær på den gamle måten, i en balje med vaskebrett og såpe. Og vi bar og stablet ved. Vi fikk også lov til å lage klappekaker som ble stekt på bålet.

   Senere på dagen ble vi fraktet til Kulturhuset. Der var vi med på Energikamp for 6.klassinger i Meløy. Det var gøy å gå vindelløype med hårføner, vannpresisjon, vannhjulet, kjempesprettert, balanse og tårnet i Hånoi. Vi i 6.klasse på Spildra skole synes dette var et veldig morsomt opplegg og vi ønsker å anbefale dette for alle 6.klassinger i Meløy kommune.

   Hilsen 6.klasse Spildra skole, Newton Energikampmestere 2019.

   

  Nå har vi tatt i bruk realfagsrommet på Spildra skole.  I 7.klasse jobber vi disse ukene med syrer og baser. Lærer har laget indikatorpapir av tegneark og rådkålsaft.  Oppgaven denne uka var å finne ut om løsninger var sure eller basiske.  Elevene malte med forskjellige løsninger på indikatorpapir. Vi kunne tydelig se på fargene som kom fram om løsningene var sure eller basiske. 

  Vi gjorde også forsøk der elevene fikk ha tynnet rødkålsaft i reagensrør. Så skulle de teste forskjellige løsninger og ut ifra en skala se om disse var sure eller basiske.

  Det er fantastisk å ha et eget, godt utstyrt realfagsrom til rådighet.  Elevene syns også at det er bra med aktivitet og variasjon i læringsmetodene.

   

  Åpningen av Spildra skole

  Den 12.mars 2019 ble Spildra skole åpnet, etter nesten tre års byggeperiode. 

  Vi åpnet en stor, flott, fargerik skole som legger alt til rette for mye læring i årene framover. 

  Åpningsdagen var magisk, og akkurat da ordføreren klippet over snoren, skinte solen inn på skoleplassen. 

  Vi markerte også at Spildra skole er en helsefremmende skole.

   

  Bilder fra byggeprosessen

  Bildegalleriet ble sist oppdatert 15. februar 2019.

  GarderobePersonalromStillerom SFOSkolekjøkkenetMusikkrommetKlasseromKateter og digital tavleGrupperomFargerike korridorerArbeidsrom for lærereAmfiet klart til brukGrupperom inne på SFO-basen.Kjøkkenet på SFO-basen.Kjøkkenet på SFO-basen.Spildra skole får to toalettrom med universelt utformet toalett og vask.Her er garderoben til SFO.Fargerik korridor inne på SFO- og småtrinnfløya.Rom i rommet. Denne døra går inn til et grupperom inne i et klasserom.Se den flotte utsikten fra dette klasserommet. Enda bedre blir det når stillasen tas bort.Realfagrommet i 2. etasje begynner å ta form.Veggen til høyre i denne korridoren var ytterveggen på skolebygget fra 1992.Alle skilt er universelt utformet.Dette er bassveggen bak i amfiet. Bildet er tatt inne fra biblioteket, som får et eget grupperom/møterom.Til venstre er resepsjonsluka inn til sekretær i 3. etasje.Skolekjøkkenet begynner å ta form.Bare å glede seg til all den gode maten som skal lages her på skolekjøkkenet.

  Amfiet Amfiet Skilting av rommene pågår nå i desember.Skilting av rommene pågår nå i desember.Skilting av rommene pågår nå i desember.Skilting av rommene pågår nå i desember.Skilting av rommene pågår nå i desember.Trappa opp til administrasjonsfløya i tredje etasje.

  Parketten er lagt i atrium.

  Sosialsone bak trapp i 2. etasje. Tilsvarende sone er det også i 1. etasje.

  Disse utgjør personalet ved Spildra skole.

  Sittenisje i et grupperom SFOSittenisje i klasseromTall- og bokstavbelegg i de fleste romGarderobeFargerike dører skaper liv i korridorene til SFO og småtrinnetFargerike innedørerFargerik ytterdør til SFOSkolegården

  SkolegårdenAsfaltert uteområde

  Utsikt fra personalromGulvbelegg med tall og bokstaver Meløy kommune på befaring Ett av kunst-og håndtverksrommeneGarderobeUtsikt fra skolekjøkkenFargerike dørkarmer venter på å bli montertSkolegårdenSkolegårdenUtsikt fra personalromForbereder vegg for fasadeplaterDet gamle legeområdet er ryddetEtt av toalettrommene

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mere informasjon om skolehelsetjenesten.

  Helsesykepleier har kontortid på Spildra skole kl 09.00 - 14.00 på følgende dager:

  • januar:  6., 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29. 
  • februar 3., 5. 10., 12., 17., 19., 24.
  • mars 9., 11., 16., 18., 23., 25., 30.
  • april 1., 20., 22., 29.
  • mai 4., 6., 11., 13., 18., 25., 27.
  • juni 3., 8., 10., 15., 17.

   

  Du kan også ringe eller sende sms til telefon 75 71 07 50 / 943 82 550

  Gerd Anne Jørgensen
  Helsesykepleier

  Spildra skole

  Besøksadresse:

  Spilderdalsveien 9
  8150 Korsnes

  Telefon: 75710400

  Sist endret: 20.12.2019