Du er her: Forside / Meløyskolen / Spildra skole

Spildra skole

Spilderdalveien 9, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Spildra skole! På Spildra skole skal elevenes læring og mestring gi trivsel. Læringsarbeidet skal ivareta både elevenes danning og utdanning. Målet er at elevene skal gå ut av Spildra skole med gode grunnleggende ferdigheter muntlig, skriftlig, i regning, digitale ferdigheter og sosiale ferdigheter.

   

  Om oss

  Spildra skole ligger i kommunesenteret Ørnes. Spildra skole er en ny og moderne skole som ble åpnet 12.mars 2019. Skolen har store, fine klasserom, mange delingsrom og grupperom. Det er også flere spesialrom, som realfagsrom, tekstil, sløyd, keramikkrom, musikkrom, skolekjøkken og et stort fint Amfi som hele skolen kan samles i. 

  Elevene får undervisning i kroppsøving i Ørneshallen som ligger like ved skolen, mens svømmeopplæringen foregår i Meløy fritidsbad i Glomfjord.

  Spildra skole har ved oppstart  av skoleåret 2022-2023 162 elever fra 1. -7.klasse. 

  Skolekretsen er fra Selstad i sør til Gjerset i nord. 

  Vi har tilbud om helårs-SFO, telefon nr. til SFO er 902 83 834

   

   

  Telefonliste Spildra skole 22-23 ny.pdf

  Oversikt over ansatte ved Spildra skole 2022-2023.pdf

   

  Informasjon til foresatte

  Spildra skole har gratis utleie av ski, skisko, staver, samt skøyter fra størrelse 31-43.

  Ta kontakt med rektor Frøyds D. Antonsen vedrørende utleie
  Telefon 75 71 04 05 eller 917 38 641.

  Regler og planer

  Ordensreglement

  Her ligger utdrag av ordensreglementet. Hele ordensreglementet ligger i Plan for et godt læringsmiljø, som ligger lenger ned.

  Utdrag ordensreglement.pdf

  Virksomhetsplan

  Her legges virksomhetsplanen ut etter at den er godkjent i SU.

  Virksomhetsplan Meløyskolen 2020 - 2021 SPILDRA SKOLE SFO.pdf

  Plan for et godt læringsmiljø

  Plan læringsmiljø og aktivitetsplikten (1).pdf

  Skoledagsorganisering

  Dagsplan småtrinnet: 

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

   Dagsplan mellomtrinnet: 

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

  08:30- 14:15

  08:30- 14:15

  Buss

  På morgenen fra Reipå: 

  Avgang fra Reipå kl. 07:50 - ankomst Auduns plass kl. 08:05

  Avgang fra Fore kl. 08:05 - ankomst Spildervika 08:24

  På morgenen fra Glomfjord:

  Avgang fra Glomfjord kl. 07:53 - ankomst Auduns plass kl. 08:07

  Etter skolen på langdager: 

  Til Reipå: Avgang Auduns plass kl. 14:25

  Til Glomfjord: Avgang Auduns plass kl 14:33

  Etter skolen på kortdager: 

  Til Reipå: Avgang Auduns plass kl. 12:25

  Til Selstad: Avgang Auduns plass: kl. 12:25

  SFO

  Tilbud og åpningstider

  Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Meløy kommune tilbyr skolefritidsordning 11 måneder i året, dvs gjennom hele året med unntak av 4 uker i juli. I år er SFO stengt i uke 27, 28, 29 og 30.

  Plass

  SFO i Meløyskolen tilbyr følgende to alternativer: 

  1. Plass skoledager. Det betales for SFO 10 mnd i året.

  2. Helårs-SFO. Det betales for SFO 11 mnd i året. 

  3.SFO gratis kjernetid inntil 12 timer, 1.klasse

  4.SFO Helårs (12 timer kjernetid trukket fra) 1.klasse

  5. SFO på skoledager (12 timer kjernetid 1.klasse trukket fra)

  Åpningstider

  SFO i Meløyskolen åpner kl. 07:00 og holder åpent til kl.16:30. Etter behovskartlegging kan åpningstidene endres. Kjernetiden er fra klokken 08.00 til 15.15. Telefonnr. til SFO 902 83 8

  Skole-hjem-samarbeid

  Utviklingssamtaler

  Hver elev har rett til 2 utviklingssamtaler i året. Kontaktlærer sender invitasjon og eleven skal alltid være med på utviklingssamtalene. I forkant av dette har eleven hatt elevsamtale med sin kontaktlærer. 

  Ukeplan/arbeidsplan

  Alle klassene får ukeplan eller arbeidsplan/lekseplan. Noen er for en uke, andre for to uker. 

  Melding om fravær og annen kontakt.

  Skolen bruker dataprogrammet Visma som kontaktportal i skole-hjem-samarbeid.

  Vi ber foresatte om å melde fravær og andre beskjeder via SMS til det nummeret som kontaktlærer har sendt melding fra ved oppstart av skolen. Foresatte kan også sende melding via Visma på datamaskin.

  Gjennom bruk av Visma sikrer du at din kontakt blir lagret og dokumentert i systemet vårt. 

  Råd og utvalg

  Foreldrenes arbeidsutvalg

  FAU står for foreldrenes arbeidsutvalg, og skal representere foreldregruppa på skolen. FAU skal jobbe for at foreldrene får medvirkning i skolen og har også som oppgave å jobbe for at skolemiljøet er trygt og godt. 

  Arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet

  På Spildra skole har FAU-representantene i 4.kl og 6.kl ansvar for 17.mai-arrangementet på Ørnes. 

  Årets FAU består av:

  Leder: Elin Kristin Solbakken

  Nest leder: Silje Kristin Lorentsen

  Sekretær: Connie Johannessen

  Kasserer: Tone Norum

  Referat

  Referat FAU-møte tirsdag 27.september Spildra skole .pdf

  Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg

  SU- Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er et rådgivende organ som kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også ta opp saker som gjelder SFO.

  SMU- Skolemiljøutvalget skal jobbe med saker som omhandler skolemiljø. 

  På Spildra skole har vi slått sammen SU og SMU.

  Årets SU og SMU består av:

  SU/SMU

  Leder: Silje Kristin Lorentsen

  Nestleder: Elin Kristin Solbakken

  Sekretær: Frøydis Helen Dendtler Antonsen

  Styremedlem: Connie Johannessen

  Styremedlemmer elevrådet: Karolius Bjerke Skogstad og Stinelise Hogstad Almendingen

  Referat

  REFERAT SU_SMU 27.SEPTEMBER.pdf

  Referat SU_SMU 27.10.2022.pdf

  Elevråd

  Elevrådet for skoleåre 2022/2023

  Leder: Karolius Bjerke Skogstad

  Nestleder: Stinelise Hogstad Almendingen

  Øvrige representanter:Lotte Andersdatter Torrissen, Henning Nilsen, Mia Michelle Myrvang, Sander Storøy Kristensen.

   

  Referat fra elevrådsmøte

  Skolemiljø

  Læringsmiljøprosjektet

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsning for et mobbefritt og inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veiledere, fagsamlinger mm. Meløy kommune ønsker at alle skolene i Meløy skal få denne kompetansen. Dette gjøres gjennom jevnlige samlinger og mellomperiodeoppgaver. 

  Lærerne ved Spildra skole har vært med i prosjektet fra høsten 2018, gjennom sine jobber ved Neverdal og Reipå skole. Skolene har gjennom prosjektet økt sin kompetanse i arbeide med å utviklie og ivareta et trygt og godt læringsmiljø.

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mere informasjon om skolehelsetjenesten.

  Kontortid helsesykepleier høst 2021.pdf

   

  En smakebit fra vår hverdag

  Blime-dans 2022

  Hele skolen har danset Blime-dansen i dag.

  Det var litt vind, så lyden ble litt dårlig, men se hvor flink barna er til å danse:

  Blime2022.MP4

   

  Legger med noen bilder også:

   

   

  Kanoer

  Fredag 4.nov var 5.trinn oppe på Spildervatnet og testet skolens nyinnkjøpte kanoer. Kanoene var veldig gode, og skolens elever vil nok oppleve mye glede med dem i årene som kommer.

   

   

  Samling i amfiet

  Endelig kan hele skolen samles igjen.

  4.klasse hadde ansvaret for fellessamlingen i september.

  De fortalte oss om dyrking av potet og gulrøtter, sanking av bær og fisketur. I tillegg ble det sang og dans. De var kjempeflinke, og vi koste oss sammen.

  Foto: Grete Haugmo

   

   

  Triatlon 

  På Spildra skole skal alle elevene få oppleve mestring og glede gjennom å bli inkludert i allsidig aktivitet.

  Spildra skoles triatlon er et arrangement der vi mestrer og gleder oss sammen, til tross for at det på forhånd oppleves skummelt for mange.

  Det at elevene greier å overvinne skumle tanker og følelser er nyttige erfaringer å ta med seg senere i livet.

  Vi er stolte av elevene våre, og elevene kan være stolte av seg selv! Vi hadde mange vinnere denne dagen😊

  Alle foto fra triatlon: Eirik Holdal

   

   

   

  Sommerhilsen

  Med denne musikkvideoen fra 3.klasse ønsekr vi alle en riktig god sommer.

  IMG_2046 4.MP4

   

  Kompani Spildra

  I uke 22 har 3.kl og 4.kl Kompani Spildra. De har "leir" i Mosvolddalen, og får nye,  spennende oppdrag hver dag.

  Dag 1: Første øvelse var militær disiplin. Elevene tok oppgaven på strak arm.

  IMG_1750.MOV

  Dag 2: I dag måtte rekruttene gjennomføre oberstens aktivitetsløype. I tillegg fikk alle en i TASSING.

   

   Dag 3: I dag måtte rekruttene ut på marsj. Turen gikk over Lomtjønna og ned i Mosvolddalen. Her ble de satt på prøve, og måtte gjennomføre både en rebusoppgave og en konkurranse i treffsikkerhet.


   Dag 4 og 5: Da hadde vi ballongorientering og obertsens problemløsningsløype hvor rekruttene fikk øvd seg på å tenke utenfor boksen. Kompani Spildra ble avsluttet med dimmefest og diplomutdeling.

   

  Turdag i fjære

  3.juni: Turdag i fjæra for 2.klasse. vi har fisket krabbe med kleklyper. Noen fisket krabbe, andre fisket Nathalie.

   

   

  Vi ønsker alle en fin 17.mai

  På Spildra skole har vi hatt skramletog, og øvet oss til 17. mai.

  Vårt eget trommekorps spilte for oss, og russen ble også med i toget. Tilbake på skolen ble det tale, sang og dans. Etterpå ble det is til alle. 

  I år har alle klassene laget seg nye klassefaner som vi er så stolte av. 

  Her er litt bilder fra dagen før dagen. 

   

   

  God påske

  2.klasse ved Spildra skole har i K & H laget påskeharer. De har surret 5 nøster hver som er satt sammen til en hare. Ører av filt og papir, værhår av piperensere. Alle som en har fått sitt personlige preg. God påske.

   

   

  Blime!

  Her er årets Blime-dans fra Spildra skole

  BliMe2021 (1).mp4

   

  Amigo -elevbedriften til 3.klasse

  Har salg av syltetøy og kaker i Rådhusparken lørdag 27. november

   

  #Gode - elevbedriften til 7.klasse

  Se denne flotte videoen de har laget: 

  gode 2 (1) – Kopi.mp4

  De selger luene og pannebåndene i Rådhusparken lørdag 27. november.

   

   

   

  Triatlon på Ørnes

  Torsdag 16.september arrangerte Spildra skole triatlon for 4.klasse.

  Det ble en flott opplevelse, og vi var så heldige å få publikum også.

   

  Spendte deltakere foran sitt første triatlon:

  Stor glede å spore, selv om vannet var kaldt:

  Elevene syklet 1000 meter, og vakter viste vei og sørget for at trafikksikkerheten ble ivaretatt:

  Ingenting å utsette på innsatsen under løpedelen heller:

  Skolens lavvoer ble benyttet som garderobe mellom svømme- og sykledel:

  Det er viktig å ha kontroll på utstyret som skal brukes. Her står syklene klare:

  Kart over løypa:

  Noen ekstra svømmebilder:

   

   

   

  7.klasse på leirskole

  I uke 37 er  7.klasse på leirskole på Hestøya.

  Mandag tok vi fergen fra Ørnes til Vassdalsvik. Derifra syklet vi utover til Hestøya. 

  Tirsdag tok vi ribb til Bolga. På Bolga gikk vi tur i nydelig høstvær. Vi var også på besøk på Bolga skole, der grillet vi pølser og lekte i solen. På ribbturen tilbake fikk vi litt ekstra fart og morro, det likte både elevene og de voksne godt. Så dro vi til kantinen på Enga skole, der vi lagde og spiste taco. Dagen ble avsluttet med lek i den fantastiske skolegården på Enga skole. 

  Onsdag skal vi spille paintball og vi skal ut med båt for å fiske. Håper vi får fisk, for det er det vi skal ha til middag i dag. 

  Her kommer noen bilder fra tirsdag.

  Hilsen fra 7.klasse

   

   

   

  Fellestur til Hornnesset 

  I dag, i et aldeles nydelig vær, har hele skolen vært på tur på Hornnesset.

  Mellomtrinnet gikk fra Øra og småtrinnet gikk fra Fore, så møttes de på Hornnesset til noen flotte timer sammen der.

  En fantastisk dag!

   

   

   

   

  Sommerhilsen

  Med denne flotte musikkvideoen fra 2.klasse ønsker vi alle en god sommer, fra alle oss på Spildra skole.

  Indianer cowboy.mp4 

   

  Avslutning 7.kl

  Vi har hatt avslutning for 7.klassingene våre, med taler og underholdning.

  Det ble en fin stund for både elever, foresatte og lærere. 

  Nå gleder vi oss alle til ei uke med leirskole før vi avslutter helt. 

   

   

  Hopp i havet

  Fredag 4.juni gjennomfører vi opplegget Hopp i havet med elevene fra 4.-7. klasse

  Informasjonsbrevet : Hopp i havet.pdf

  Her er bilder fra badeplassen der det skal gjennomføres: 

   

   

  Spildra skole ønsker alle en flott 17.mai

  17. mai Spildra skole.mp4

   

  Skøytedag på Spildervannet

  5. klasse og 7.klasse hadde en flott dag på Spildervannet med skøyter, ishockey, snøballkrig, grilling osv. 

  Her kommer en liten film fra 5.klasse: 

  Spildervannet.mp4

   

  3.klasse har også kosa seg på skøyter. 

   

  Juleavslutning

  I dag startet vi dagen med nissemarsj rundt Spildernesset. Da vi kom tilbake til skolen hadde vi litt allsang.

   

  En liten julehilsen er sendt hjem på mail, dere finner den her også:  Julebrev foresatte.pdf

   

  God jul alle sammen.

   

   

   

  BlimE!

  Torsdag danset hele skolen BlimE!-dansen samen med resten av Norge og mange ellers rundt om i verden. Videoen fra oss ligger på Nrk -super.

   

  På fredag gikk 2. klasse til Kvilarsteinen og danserfor vennskap. De sender en hilsen til alle elever i Meløy kommune. 
  #Meløyoppvekstsenter #Bolgaoppvekstsenter #Reipåskole #Spildraskole #Ørnesskole #Ørnesvgs #EnSpireskole #Glomfjordskole #Glomfjordvgs #Halsaskole #Engaskole

  "Si hei, vær en venn, bli med"

  BlimE 2.kl.mp4

   

  First Lego League

  Etter flere uker med hektisk arbeid for de tre lagene våre, ble det i dag offentliggjort hvem som har vunnet de ulike prisene i Salten.

  7.klasse ble vinnere i  Robotkjøring og fikk 2.plass i Prosjektprisen.

  6.klasse ble vinnere i Kjerneverdiprisen.

  I tillegg til dette var lagene nominert til flere priser.

  Vi er kjempestolte over den flotte jobben som hele mellomtrinnet har gjort.

  Les mer om hva de har jobbet med i bloggene , som ligger linket nedenfor.

  Her er lagbildene av de flinke elevene våre:

   

   

  First Lego League

  Vi nærmer oss innspurten på årets First Lego League. Klassene på mellomtrinnet har nå jobbet i flere uker med dette, og har gjort en kjempejobb.

  Les bloggene deres her: 

  5.kl:  https://hjernekraft.org/fll/turneringer/turnering/lag?id=6605

  6.kl:  https://hjernekraft.org/fll/turneringer/turnering/lag?id=6606

  7.kl:  https://hjernekraft.org/fll/turneringer/turnering/lag?id=4901

   

   

   

  Høsttur

  2. Klasse har i dag hatt uteskole i nydelig høstvær.Tema høst, trafikk og samhold

   

   

  Felles måltid

  3.klasse hadde felles måltid på torsdag. Da lagde de tomatsuppe med egg, og scones.

   

  Morgentrim i rådhusparken

  Ungene i 1. og 2.klasse ved Spildra skole deltok aktivt på morgentrimmen i rådhusparken i dag. En fin avslutning på folkehelseuken

   

   

  Sydensvømming i 3.klasse

  3.klasse bruker første uka til Sydensvømming. Det er å være i vannet daglig for å bli trygg i vannet.

  I tillegg har de fokus på godt læringsmiljø.

   

   

  Blåbærtur

  I dag har 6.klasse vært på blåbærtur. En fantastisk flott dag.

   

   

  Spildra skole

  Besøksadresse:

  Spilderdalsveien 9
  8150 Korsnes

  Telefon: 75710400

  Sist endret: 11.11.2022