Du er her: Forside / Meløyskolen / Spildra skole

Spildra skole

Spilderdalveien 9, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Spildra skole! På Spildra skole skal elevenes læring og mestring gi trivsel. Læringsarbeidet skal ivareta både elevenes danning og utdanning. Målet er at elevene skal gå ut av Spildra skole med gode grunnleggende ferdigheter muntlig, skriftlig, i regning, digitale ferdigheter og sosiale ferdigheter.

  Om oss

  Spildra skole ligger i kommunesenteret Ørnes. Spildra skole er en ny og moderne skole som ble åpnet 12.mars 2019. Skolen har store, fine klasserom, mange delingsrom og grupperom. Det er også flere spesialrom, som realfagsrom, tekstil, sløyd, keramikkrom, musikkrom, skolekjøkken og et stort fint Amfi som hele skolen kan samles i. 

  Elevene får undervisning i kroppsøving i Ørneshallen som ligger like ved skolen, mens svømmeopplæringen foregår i Meløy fritidsbad i Glomfjord.

  Spildra skole har ved oppstart i av skoleåret 2020-2021 160 elever fra 1. -7.klasse. 

  Skolekretsen er fra Selstad i sør til Gjerset i nord. 

  Vi har tilbud om helårs-SFO, telefon nr. til SFO er 902 83 834

  Telefonliste 2020 2021.pdf

  Oversikt over ansatte ved Spildra skole 2020-2021.pdf

  Informasjon til foresatte

  Spildra skole har gratis utleie av ski, skisko, staver, samt skøyter fra størrelse 31-43.

  Ta kontakt med rektor Frøyds D. Antonsen vedrørende utleie
  Telefon 75 71 04 05 eller 917 38 641.

  Regler og planer

  Ordensreglement

  Her ligger utdrag av ordensreglementet. Hele ordensreglementet ligger i Plan for et godt læringsmiljø, som ligger lenger ned.

  Utdrag ordensreglement.pdf

  Virksomhetsplan

  Her legges virksomhetsplanen ut etter at den er godkjent i SU.

  Virksomhetsplan Meløyskolen 2020 - 2021 SPILDRA SKOLE SFO.pdf

  Plan for et godt læringsmiljø

  Plan læringsmiljø og aktivitetsplikten (1).pdf

  Skoledagsorganisering

  Dagsplan småtrinnet: 

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

   Dagsplan mellomtrinnet: 

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

  08:30- 14:15

  08:30- 14:15

  Buss

  På morgenen fra Reipå: 

  Avgang fra Reipå kl. 07:50 - ankomst Auduns plass kl. 08:05

  Avgang fra Fore kl. 08:05 - ankomst Spildervika 08:24

  På morgenen fra Glomfjord:

  Avgang fra Glomfjord kl. 07:53 - ankomst Auduns plass kl. 08:07

  Etter skolen på langdager: 

  Til Reipå: Avgang Auduns plass kl. 14:20

  Til Glomfjord: Avgang Auduns plass kl 14:33

  Etter skolen på kortdager: 

  Til Reipå: Avgang Auduns plass kl. 12:25

  Til Selstad: Avgang Auduns plass: kl. 12:25

  SFO

  Tilbud og åpningstider

  Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Meløy kommune tilbyr skolefritidsordning 11 måneder i året, dvs gjennom hele året med unntak av 4 uker i juli. I år er SFO stengt i uke 27, 28, 29 og 30.

  Plass

  SFO i Meløyskolen tilbyr følgende to alternativer: 

  1. Plass skoledager. Det betales for SFO 10 mnd i året.

  2. Helårs-SFO. Det betales for SFO 11 mnd i året. 

  Åpningstider

  SFO i Meløyskolen åpner kl. 07:00 og holder åpent til kl.16:30. Etter behovskartlegging kan åpningstidene endres. 

  Skole-hjem-samarbeid

  Utviklingssamtaler

  Hver elev har rett til 2 utviklingssamtaler i året. Kontaktlærer sender invitasjon og eleven skal alltid være med på utviklingssamtalene. I forkant av dette har eleven hatt elevsamtale med sin kontaktlærer. 

  Ukeplan/arbeidsplan

  Alle klassene får ukeplan eller arbeidsplan/lekseplan. Noen er for en uke, andre for to uker. 

  Melding om fravær og annen kontakt.

  Skolen bruker dataprogrammet Visma som kontaktportal i skole-hjem-samarbeid.

  Vi ber foresatte om å melde fravær og andre beskjeder via SMS til det nummeret som kontaktlærer har sendt melding fra ved oppstart av skolen. Foresatte kan også sende melding via Visma på datamaskin.

  Gjennom bruk av Visma sikrer du at din kontakt blir lagret og dokumentert i systemet vårt. 

  Råd og utvalg

  Foreldrenes arbeidsutvalg

  FAU står for foreldrenes arbeidsutvalg, og skal representere foreldregruppa på skolen. FAU skal jobbe for at foreldrene får medvirkning i skolen og har også som oppgave å jobbe for at skolemiljøet er trygt og godt. 

  Arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet

  På Spildra skole har FAU-representantene i 4.kl og 6.kl ansvar for 17.mai-arrangementet på Ørnes. 

  Årets FAU består av:

  Leder: Hanne Lore Rosting

  Nestleder: Ida Olsen

  Sekretær: Marthe Svendsgård

  Referat

  Referat FAU-23.september 2020.pdf

  Referat fra FAU møte 14. oktober Spildra skole.pdf

  Referat fra FAU-møte 4. november, Spildra skole.pdf

  Referat 09.desember 2020.pdf

  Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg

  SU- Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er et rådgivende organ som kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også ta opp saker som gjelder SFO.

  SMU- Skolemiljøutvalget skal jobbe med saker som omhandler skolemiljø. 

  På Spildra skole har vi slått sammen SU og SMU.

  Årets SU og SMU består av: Leder: Ida Olsen, Nestleder: Hanne Lore Rosting

  Referat

  REFERAT FRA SU SMU MØTE 23.SEPTEMBER SPILDRA SKOLE.pdf

  Referat SU SMU Spildra skole 27.10.2020.pdf

  Referat SU SMU møte 08.12.2020.pdf

  REFERAT SU SMU 23.02.2021.pdf

  Elevråd

  Elevrådet for skoleåre 2020/2021

  Ledere: Ane Mathilde Engen

  Nestledere: Alexandra Breckan

  Øvrige representanter: Abdelhai, Madeleine, Lukas, Sophie

   Referat fra elevrådsmøte

  Referat torsdag 27.8 Elevrådet.pdf

  Skolemiljø

  Læringsmiljøprosjektet

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsning for et mobbefritt og inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veiledere, fagsamlinger mm. Meløy kommune ønsker at alle skolene i Meløy skal få denne kompetansen. Dette gjøres gjennom jevnlige samlinger og mellomperiodeoppgaver. 

  Lærerne ved Spildra skole har vært med i prosjektet fra høsten 2018, gjennom sine jobber ved Neverdal og Reipå skole. Skolene har gjennom prosjektet økt sin kompetanse i arbeide med å utviklie og ivareta et trygt og godt læringsmiljø.

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mere informasjon om skolehelsetjenesten.

   

  En smakebit fra vår hverdag

  Skøytedag på Spildervannet

  5. klasse og 7.klasse hadde en flott dag på Spildervannet med skøyter, ishockey, snøballkrig, grilling osv. 

  Her kommer en liten film fra 5.klasse: 

  Spildervannet.mp4

   

  3.klasse har også kosa seg på skøyter. 

   

  Juleavslutning

  I dag startet vi dagen med nissemarsj rundt Spildernesset. Da vi kom tilbake til skolen hadde vi litt allsang.

   

  En liten julehilsen er sendt hjem på mail, dere finner den her også:  Julebrev foresatte.pdf

   

  God jul alle sammen.

   

   

   

  BlimE!

  Torsdag danset hele skolen BlimE!-dansen samen med resten av Norge og mange ellers rundt om i verden. Videoen fra oss ligger på Nrk -super.

   

  På fredag gikk 2. klasse til Kvilarsteinen og danserfor vennskap. De sender en hilsen til alle elever i Meløy kommune. 
  #Meløyoppvekstsenter #Bolgaoppvekstsenter #Reipåskole #Spildraskole #Ørnesskole #Ørnesvgs #EnSpireskole #Glomfjordskole #Glomfjordvgs #Halsaskole #Engaskole

  "Si hei, vær en venn, bli med"

  BlimE 2.kl.mp4

   

  First Lego League

  Etter flere uker med hektisk arbeid for de tre lagene våre, ble det i dag offentliggjort hvem som har vunnet de ulike prisene i Salten.

  7.klasse ble vinnere i  Robotkjøring og fikk 2.plass i Prosjektprisen.

  6.klasse ble vinnere i Kjerneverdiprisen.

  I tillegg til dette var lagene nominert til flere priser.

  Vi er kjempestolte over den flotte jobben som hele mellomtrinnet har gjort.

  Les mer om hva de har jobbet med i bloggene , som ligger linket nedenfor.

  Her er lagbildene av de flinke elevene våre:

   

   

  First Lego League

  Vi nærmer oss innspurten på årets First Lego League. Klassene på mellomtrinnet har nå jobbet i flere uker med dette, og har gjort en kjempejobb.

  Les bloggene deres her: 

  5.kl:  https://hjernekraft.org/fll/turneringer/turnering/lag?id=6605

  6.kl:  https://hjernekraft.org/fll/turneringer/turnering/lag?id=6606

  7.kl:  https://hjernekraft.org/fll/turneringer/turnering/lag?id=4901

   

   

   

  Høsttur

  2. Klasse har i dag hatt uteskole i nydelig høstvær.Tema høst, trafikk og samhold

   

   

  Felles måltid

  3.klasse hadde felles måltid på torsdag. Da lagde de tomatsuppe med egg, og scones.

   

  Morgentrim i rådhusparken

  Ungene i 1. og 2.klasse ved Spildra skole deltok aktivt på morgentrimmen i rådhusparken i dag. En fin avslutning på folkehelseuken

   

   

  Sydensvømming i 3.klasse

  3.klasse bruker første uka til Sydensvømming. Det er å være i vannet daglig for å bli trygg i vannet.

  I tillegg har de fokus på godt læringsmiljø.

   

   

  Blåbærtur

  I dag har 6.klasse vært på blåbærtur. En fantastisk flott dag.

   

   

  Spildra skole

  Besøksadresse:

  Spilderdalsveien 9
  8150 Korsnes

  Telefon: 75710400

  Sist endret: 17.03.2021