Du er her: Forside / Meløyskolen / Spildra skole

Spildra skole

Spilderdalveien 9, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Spildra skole! På Spildra skole skal elevenes læring og mestring gi trivsel. Læringsarbeidet skal ivareta både elevenes danning og utdanning. Målet er at elevene skal gå ut av Spildra skole med gode grunnleggende ferdigheter muntlig, skriftlig, i regning, digitale ferdigheter og sosiale ferdigheter.

  Informasjonsvideo om Korona-virus

  https://youtu.be/v1W249tl1vA 

   

  Om oss

  Spildra skole ligger i kommunesenteret Ørnes. Spildra skole er en ny og moderne skole som ble åpnet 12.mars 2019. Skolen har store, fine klasserom, mange delingsrom og grupperom. Det er også flere spesialrom, som realfagsrom, tekstil, sløyd, keramikkrom, musikkrom, skolekjøkken og et stort fint Amfi som hele skolen kan samles i. 

   

  Elevene får undervisning i kroppsøving i Ørneshallen som ligger like ved skolen, mens svømmeopplæringen foregår i Meløy fritidsbad i Glomfjord.

   

  Spildra skole har ved oppstart i av skoleåret 2019-2020  157 elever fra 1. -7.klasse. 

  Skolekretsen er blitt utvidet, og rekker nå fra Selstad i sør til Gjerset i nord. 

  Vi har tilbud om helårs-SFO, telefon nr. til SFO er 902 83 834

  Telefonliste Spildra skole

  Oversikt over ansatte ved Spildra skole 2019-2020

  Informasjon til foresatte

  Spildra skole har gratis utleie av ski, skisko, staver, samt skøyter fra størrelse 31-43.

  Ta kontakt med rektor Frøyds D. Sntonsen vedrørende utleie
  Telefon 75 71 04 05 eller 917 38 641.

   

  Regler og planer

  Ordensreglement

  Her legges ordensreglementet ut etter skole-oppstart i mars.

  Virksomhetsplan

  Her legges virksomhetsplanen ut etter at den er godkjent i SU.

  Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø

  Her legges planen ut etter at den er ferdig redigert og tilpasset til Spildra skole.

  Skoledagsorganisering

  Dagsplan småtrinnet: 

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

   Dagsplan mellomtrinnet: 

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

  08:30- 14:15

  08:30- 14:15

  Buss

  På morgenen fra Reipå: 

  Avgang fra Reipå kl. 07:50 - ankomst Auduns plass kl. 08:05

  Avgang fra Fore kl. 08:05 - ankomst Spildervika 08:24

   

  På morgenen fra Glomfjord:

  Avgang fra Glomfjord kl. 07:53 - ankomst Auduns plass kl. 08:07

   

  Etter skolen på langdager: 

  Til Reipå: Avgang Auduns plass kl. 14:20

  Til Glomfjord: Avgang Auduns plass kl 14:33

   

  Etter skolen på kortdager: 

  Til Reipå: Avgang Auduns plass kl. 12:25

  Til Selstad: Avgang Auduns plass: kl. 12:25

   

  SFO

  Tilbud og åpningstider

  Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Meløy kommune tilbyr skolefritidsordning 11 måneder i året, dvs gjennom hele året med unntak av 4 uker i juli. I år er SFO stengt i uke 27, 28, 29 og 30.

  Plass

  SFO i Meløyskolen tilbyr følgende to alternativer: 

  1. Plass skoledager. Det betales for SFO 10 mnd i året.

  2. Helårs-SFO. Det betales for SFO 11 mnd i året. 

  Åpningstider

  SFO i Meløyskolen åpner kl. 07:00 og holder åpent til kl.16:30. Etter behovskartlegging kan åpningstidene endres. 

   

  Skole-hjem-samarbeid

  Utviklingssamtaler

  Hver elev har rett til 2 utviklingssamtaler i året. Kontaktlærer sender invitasjon og eleven skal alltid være med på utviklingssamtalene. I forkant av dette har eleven hatt elevsamtale med sin kontaktlærer. 

  Ukeplan/arbeidsplan

  Alle klassene får ukeplan eller arbeidsplan. Noen er for en uke, andre for to uker. 

  Melding om fravær og annen kontakt.

  Skolen bruker dataprogrammet Visma som kontaktportal i skole-hjem-samarbeid.

  Vi ber foresatte om å melde fravær og andre beskjeder via SMS til det nummeret som kontaktlærer har sendt melding fra ved oppstart av skolen. Foresatte kan også sende melding via Visma på datamaskin.

  Gjennom bruk av Visma sikrer du at din kontakt blir lagret og dokumentert i systemet vårt. 

  Råd og utvalg

  Foreldrenes arbeidsutvalg

  FAU står for foreldrenes arbeidsutvalg, og skal representere foreldregruppa på skolen. FAU skal jobbe for at foreldrene får medvirkning i skolen og har også som oppgave å jobbe for at skolemiljøet er trygt og godt. 

  Arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet

  På Spildra skole har FAU-representantene i 4.kl og 6.kl ansvar for 17.mai-arrangementet på Ørnes. 

  Årets FAU består av:

  Leder: Laila Brun Engen

  Nestleder: Monica Marken

  Sekretær: Erlend Bech Steffensen

  Referat

  Referat 27.08.2019.pdf

  Møtereferat FAU Spildra skole 10.09.2019.pdf

  Referat mandag 18.11.19 FAU.pdf

  Møtereferat FAU 17.02.2020.pdf

  Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg

  SU- Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er et rådgivende organ som kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også ta opp saker som gjelder SFO.

  SMU- Skolemiljøutvalget skal jobbe med saker som omhandler skolemiljø. 

  På Spildra skole har vi slått sammen SU og SMU.

  Årets SU og SMU består av: Leder: Monica Marken, Nestleder: Laila Brun Engen

  Referat

  SU SMU møte 17.09.2019.pdf

  Referat 18.11.2019.pdf

  Referat SU SMU 14.januar 2020.pdf

  Elevråd

  Elevrådet for skoleåre 2019/2020 

  Ledere: Mia K. Hoff

  Nestledere: Ane Matilde Engen

  Øvrige representanter: Hedda, Ida, Elias, Ludvik

   Referat fra elevrådsmøte

  Elevrådsmøte onsdag 28.08.pdf

  Referat elevråd 5. september.pdf

  Referat elevråd 26. september (002).pdf

  Referat elevråd 17. oktober.pdf

  Referat elevråd 23. oktober 2019.pdf

  Referat elevråd 21. november.pdf

  Skolemiljø

  Læringsmiljøprosjektet

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsning for et mobbefritt og inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veiledere, fagsamlinger mm. Meløy kommune ønsker at alle skolene i Meløy skal få denne kompetansen. Dette gjøres gjennom jevnlige samlinger og mellomperiodeoppgaver. 

  Lærerne ved Spildra skole har vært med i prosjektet fra høsten 2018, gjennom sine jobber ved Neverdal og Reipå skole. Skolene har gjennom prosjektet økt sin kompetanse i arbeide med å utviklie og ivareta et trygt og godt læringsmiljø.

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mere informasjon om skolehelsetjenesten.

  Hvordan nå helsesykepleier når skolen er åpen kun for 1.-4. klasse?

  Helsesykepleier har kontortid på Spildra skole kl 09.00 - 14.00 på følgende dager:

  • april 27, 29.
  • mai 4., 6., 11., 13., 18., 25., 27.
  • juni 3., 8., 10., 15., 17.

  Alle elever og foreldre (1.-7. kl.) er velkommen til å ta kontakt på telefon, kan også gjøre avtaler på skolen eller på helsestasjon.
  Er også tilgjengelig på Teams.
  Vi følger anbefalte smitteverntiltak fra FHI.

  Telefon 75 71 07 50 / 943 82 550

  Gerd Anne Jørgensen
  Helsesykepleier

   

  En smakebit fra vår hverdag

   

  Sykkeltur til Hornneset

  6.klasse var onsdag 3.juni på sykkeltur til Hornneset. Flott dag på stranda, god stemning og eksemplarisk oppførsel i trafikken😊

   

   

   

  SMART Plast

  Dette skoleåret har 7. klasse på Spildra skole jobbet med begrepet bærekraft på ulike måter. Mens vi holdt på med dette, oppdaget vi hvor stort problem plastforurensing er, og vi ble spesielt opptatt av plast i havet. I uke 19 fikk vi hjelp av Hedda Eldøen i Ungt Entreprenørskap til å gjennomføre opplegget SMART Plast.

  Opplegget gikk ut på å få kunnskap om hvor mye plast det er i havet og hvilken innvirkning det har på havet og livet der. Klassen ble delt i grupper som skulle bestemme seg for en oppfinnelse som skulle gjøre at vi klarer å samle inn mer plast. Alle laget sin egen prototype av oppfinnelsen av gjenbruksmateriell, og alle skulle lage en reklamefilm for produktet. I tilllegg skulle elevene samle husholdningsplast i 3 dager. Gjennomsnitlig samlet de inn en handlepose med plast hver. 

  Kreativiteten var stor. Noen konstruerte en sykkel som samlet inn søppel i havet. En annen gruppe foreslo en drone som samlet inn søppel og fraktet til IRIS. Vi hadde forslag på ulike plastpantemaskiner, blant annet en søppelboks som sorterer søppel og fungerer som et spill.

  Filmen viser maskinen Miljømaskinen den grønne, som veier plast du kaster. Den skanner avfallet, og hvis det ikke er plast, sendes posen ut igjen, og du får ikke godkjent antall kilo. Når året er omme, kan du vinne en premie, for eksempel et gavekort på en sportsbutikk.

  Prosjekt Plast 1920X1080.mp4

   

  Utegym i fjellet

   

   

   

   

  Alternativ 17.mai-feiring

  På Spildra skole hadde klassene ordnet til alternativ 17. mai-feiring på fredag 15.mai. Dette er noe av det som ble gjort:

  6.kl: Vi har hatt 17.mai hele dagen. Startet med barnetog. Deretter pølser, kaker og saft. Så fikk vi tale fra Varaordføreren, på Teams. Ute i skolegården hadde vi så tradisjonelle 17.mai-leker, og så avsluttet vi dagen på klasserommet med disco og en liten film, samt is og brus.

   

   

  3.kl: Dagens 17.mai-lek:

   

  2.kl: Dagens alternativ til 17.maitog:

  2.kl 17.mai.mp4

   

   

   

   

   

   

   

   

  Her kommer det bilder og innlegg fra det vi gjør på skolen. Følg med! 

   #GODE

   5. klasse ved Spildra skole har en elevbedrift hvor vi produserer luer og pannebånd. Elevbedriften heter #GODE. Vi har laget luene i forskjellige størrelser slik at de skal passe alle. Planen er å få solgt luene slik at vi kan sende overskuddet til Redd Barna. Vi har valgt at overskuddet skal gå til Redd Barna fordi vi synes at de jobber for en veldig god sak. 

  Les hele brevet fra  #GODE  her:  GODE infobrev 

   

  Spildra skole

  Besøksadresse:

  Spilderdalsveien 9
  8150 Korsnes

  Telefon: 75710400

  Sist endret: 04.06.2020