Du er her: Forside / Meløyskolen / Bolga oppvekstsenter

Bolga oppvekstsenter, skole

Klippfiskveien 37, 8158 Bolga

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


   

  Om Bolga skole

  Den lille skolen ute i havet                                                  

  Bolga oppvekstsenter ligger i naturskjønne omgivelser på øya Bolga som ligger ute i havgapet. Vi har flott natur, noe som gir muligheter for fine turer og gode opplevelser for både store og små. Bolga oppvekstsenter er godkjent som trafikksikker skole og barnehage i juni 2017. I november 2018 ble vi godkjent som helsefremmende skole.

  Bolga oppveksenter er en 1-10, fådelt skole som ligger på øya Bolga. Med hurtigbåt fra kommunesenteret Ørnes, tar det ca 45 minutter. Skolen er fra 1955 og er på 80-tallet bygd på med samfunnshusdel, gymsal, sløydsal og skolekjøkken. Vi har grei kommunikasjon med daglige avganger av hurtigbåt og ferge. Vi ligger i fine omgivelser med flott natur og fint turterreng. Skolen har egen uteskole på barnetrinnet der vi jobber etter nysgjerrigpermetoden. 

  Elevtall

  Skoleåret 2023-24 er det 7 elever ved Bolga oppvekstsenter. Elevgruppen er delt inn i et småtrinn og et mellom-ungdomstrinn. Mye av undervisningen er i blandede grupper fra 1. -10. klasse.

  Ansatte

  Ved skolen er det ca. 2 stillinger for 2023-2024

   

  Kontaktinformasjon

  Mandag - fredag 08.00 - 15.30

  Arbeidsrom skolen: 476 25 879
  Besøksadresse: Klippfiskveien 37, 8158 Bolga

  Rektor: Wenche Jonassen
  Mobil: 971 00 935
  E-post: wenche.jonassen@meloy.kommune.no

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

   

  Kontortid helsesøster

  Kontortid kl. 10:00-12:30

  Mandag 6. februar
  Mandag 22. mai

  Ta gjerne kontakt eller ring meg på tlf. 954 19 113, kan også kontaktes på Teams.

  Eli Mongstad Halsos 
  helsesykepleier

   

  Reglement og planer

  Årsplan Bolga oppvekstsenter 2021-2022 

  Sosial læreplan, Bolga skole 2021-2023

  Bolga oppvekstsenters trafikksikkerhetsplan

   

  Skoledagsorganisering

  Skoledagsorganisering 2021-22 

  SFO

  Åpningstider og kontaktinfo

  Åpningstider 08.00-15.30

  Telefon: 476 25 879

  Mob: 958 48 674

   

  Informasjon om SFO

  SFO er samlokalisert og drives i samarbeid med barnehagen. I samsvar med kunnskapsløftet skal SFO bidra til utvikling av barnas sosiale ferdigheter, og skape et godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  For å skape et trygt og koselig fritidstilbud for barna, mener vi det er viktig at SFO- dagen inneholder:

  • Trygghet og grenser
  • Tilhørlighet og vennskap
  • Rett til medbestemmelse
  • Anerkjennelse
  • Deltakelse i gjøremål
  • Fri lek, retten til å ta egne valg
  • Varierte aktiviteter
  • Ha det morsomt og hyggelig
  • SFO er et sted der barna har fritid. Derfor er  det viktig at barna selv får velge hva de ønsker å gjøre. De organiserte aktivitetene vi har på SFO er derfor et tilbud som barna kan velge om de vil være med på. På denne måten får de muligheten til selv å være med å velge hva de vil bruke fritiden sin til.

  • SFO er en del av skolens virksomhet.De samme regler som gjelder for skolen gjelder også i SFO- tiden.

  Ansatte

   

  Intern lenke til info

  Skole-hjem-samarbeid

  Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

  Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

  FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

  Arbeidsområder for FAU:

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

  FAU Bolga oppvekstsenter: 

   

   

  Samarbeidsutvalg (SU)

  Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

  SU kan uttale seg om følgende:

  • Ordensreglementet
  • Skolens informasjonsvirksomhet
  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
  • Forslag til budsjett
  • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
  • Plan for hjem-skole-samarbeid
  • Skolevurdering
  • Trafikkforholdene
  • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
  • Inneklima 
  Skolemiljøutvalg

  Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

  Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelser og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

  Elevrådet

  Alle skoler skal ha elevråd

  Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornød med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevråderepresentant i begynnelsen av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor.

  Eksempel på elevrådets oppgaver

  • Være med på å bestemme regler på skolen
  • Si fra hvis det er ekle do eller dårlig luft på skolen
  • Fortelle lærerne hva de synes om undervisninga

  Hvem kan være med?

  I barneskolen skal det være med elever frå 5., 6. og 7. trinn i elevrådet. Yngre elever kan også bli valgt.I ungdomsskolen og på videregåande skole skal det være med elever fra alle trinn.Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen.Du kan lese meir om elevråd og elevrådsarbeid hos Elevorganisasjonen.

  SU- Medlemmer 

  SU 2018-2019

  Skolemiljø

  Sosial læreplan, Bolga skole 2018-2019

  Bolga oppvekstsenter

  Besøksadresse:

  Klippfiskveien 37
  8158 Bolga

  Telefon: 75710497

  Sist endret: 11.08.2023