Du er her: Forside / Legetjenesten

Legetjenesten i Meløy

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Legevakt

  Legevakten når du ved å ringe 116 117, uansett hvor i landet du befinner deg.

  Legevakten skal dekke behovet i kommunene for akutt nødvendig legehjelp utenom vanlig kontortid. Legevakten er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager. I kontortiden dekkes legevakttjenesten av leger som er i arbeid ved legekontorene i kommunen.

  Ved livstruende tilstander må du alltid ringe medisinsk nødnummer 113 - AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). 

  Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring 113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn én gang for lite. Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.

  Her finner du legevakten

  Innenfor ordinær åpningstid blir legevakten betjent av hvert enkelt legekontor. På ettermiddag, natt og i helgene blir legevakten primært betjent av Ørnes legekontor, men kan også bli betjent fra Glomfjord legekontor. Du vil få informasjon om sted når du henvender deg til legevakten.

  Hva er akutt nødvendig legehjelp?

  Med akutt nødvendig legehjelp forstås:

  • akutte, livstruende sykdommer/skader eller mistanke om slike
  • sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade, eller vesentlig forverrelse/forlengelse av sykdommen, dersom man venter til neste dag med å få legekonsultasjon
  • sykdommer eller andre alvorlige tilstander, som medfører vesentlig smerte eller andre alvorlige plager, og der hvor legevakten har mulighet til å avhjelpe disse

  Enkelte ting kan/skal legevakten ikke gjøre:

  • fornye resepter
  • fornye sykemeldinger
  • foreta undersøkelser for diverse helse-/legeattester, som førerkort og annet
  • foreta rutine svangerskapstester
  • skrive resept på vanedannende medisiner (medisiner i gruppe A og B)
  Medisinsk nødtelefon 113

  Medisinsk nødtelefon 113 benytter du når du ikke får kontakt med legevaktsentralen og ved nødsituasjoner, ulykker og akutt sykdom når liv og helse er truet og minuttene teller.

  Nødtelefon 113 besvares av AMK ved Nordlandssykehuset i Bodø, som vurderer situasjonen og sender den hjelp som er nødvendig. Du kan få råd og instruksjon om hva du kan gjøre før hjelpen kommer.

  Hjelp til førstehjelp

  Norges offisielle nettsted for førstehjelp www.113.no

  Ørnes legekontor

  Bestill time

  Hos oss kan du bestille time på følgende måte:

  Telefontid ukedagerKlokkeslettKlokkeslett
  Mandag - fredag 09.00 - 11.00 13.00 - 14.00

   

  For akutt hjelp, ring:

  • legevakt 116 117 eller
  • akutt nødtelefon 113
  Hvordan betale?

  Du kan betale for timen med kort.

  • Hvis du betaler med giro, kommer et ekspedisjonsgebyr i tillegg.
  • Hvis vi har registrert at du har frikort, trenger du ikke å henvende deg i ekspedisjonen etter timen hos legen.
  Kontaktinformasjon

  Her finner du oss:

  • besøksadresse: Meløy helse- og velferdssenter, Gammelveien 16, 8150 Ørnes
  • postadresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes
  • telefon: 75 71 06 00
  • telefax: 75 71 06 01
  Åpningstider

  Åpningstider Ørnes legekontor, ekspedisjon

  Pasienter som har avtale med lege før kl. 09.00 møter til avtalt tid.

  UkedagKlokkeslettKlokkeslett
  Mandag - fredag 09.00 - 12.00 13.00 - 15.00

   

  Åpningstider laboratoriet

  UkedagerKlokkeslettKlokkeslett
  Mandag - torsdag 09.00 - 11.30 13.00 - 14.00
  Fredag 09.00 - 12.00  -

   

  Ta med rekvisisjon, trekk kølapp på venterommet og vent til ditt nummer kommer opp på tavlen. Da kan du gå inn på laboratoriet.

  Engavågen legekontor

  Bestill time

  Hos oss kan du bestille time på følgende måte:

  Telefontid:Klokkeslett:
  Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.00 - 11.00 og 13.00 - 14.00
  Onsdag 09.00 - 11.00

   

  For akutt hjelp, ring:

  • legevakt 116 117 eller
  • akutt nødtelefon 113
  Hvordan betale?

  Du kan betale for timen med kort.

  • Hvis du betaler med giro, kommer et ekspedisjonsgebyr i tillegg.
  • Hvis vi har registrert at du har frikort, trenger du ikke å henvende deg i ekspedisjonen etter timen hos legen.
  Kontaktinformasjon

  Her finner du oss:

  • besøksadresse: Vall 135, 8170 Engavågen
  • postadresse: Vall 135, 8170 Engavågen
  • telefon: 75 71 02 50
  • telefax: 75 71 02 51
  Åpningstider

  Åpningstider Engavågen legekontor

  UkedagKlokkeslett
  Mandag, tirsdag, torsdag, fredag 09.00 - 12.00 og 13.00 - 15.00
  Onsdag 09.00 - 12.00

   

  Telefontid

  Telefontid ukedagerKlokkeslett
  Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.00 - 11.00 og 13.00 - 14.00
  Onsdag 09.00 - 11.00

   

  Åpningstider laboratoriet

  UkedagerKlokkeslettKlokkeslett
  Mandag, tirsdag og torsdag 09.00 - 11.30 13.00 - 14.30
  Onsdag og fredag 09.00 - 11.30  -

  Fastlege/bytte fastlege

  Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter, og prioritere disse.

  • Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin.
  • Du kan bytte fastlege inntil to ganger i året.
  • Barn under 16 år får samme fastlege som mor, når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse.
  • Ved delt omsorg får barnet samme fastlege som den av foreldrene som barnet deler folkeregisteradresse med

  Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten:

  • asylsøkere med D-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med D-nummer, og deres familie

  Kommunen er likevel ansvarlig for å gi nødvendig helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

  Bytt fastlege

  Klage

  Pasientrettighetsloven og lov om helse og omsorgstjenester i kommunen, skal bidra til å sikre befolkningen i Norge lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Som pasient har du blant annet rett til:

  • nødvendige helse og omsorgstjenester fra kommunen
  • et verdig tjenestetilbud
  • øyeblikkelig hjelp
  • informasjon som er nødvendig for at du skal ha innsikt i din helsetilstand og innholdet i helsehjelpen
  • informasjon om mulige risikoer og bivirkninger

  Hvis du mener at dine rettigheter har blitt brutt, kan du klage på dette. 
  Du må beskrive hva det er du klager på. Du må beskrive hva du ønsker skal bli endret, og begrunne dette. Du må sende klagen til dem som har truffet avgjørelsen.

  Hvis kommunen opprettholder sin avgjørelse, sender vi klagen videre til Fylkesmannen.

  Kommuneoverlege

  Eltayeb Khalafalla er kommuneoverlege i Meløy kommune. Kommuneloverlegen  er kommunens medisinskfaglig rådgiver og smittevernlege.

  Ansvarsområder
  Medisinskfaglig rådgiver for helsetjenesten skal behandle saker om miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig beredskap.

  Når legekontoret ditt er stengt

  Hvis ditt faste legekontor er stengt, kan du kontakte ett av de andre legekontorene. Dette gjelder ved akutt sykdom eller skade. Utredning av langvarige plager/symptomer skal gjøres ved ditt faste legekontor. Det samme gjelder for fornyelse av resepter og sykemeldinger.

  Du kan avtale tid for laboratorietjenester per telefon. Du finner kontaktinformasjon til det enkelte legekontor øverst på siden.

  Prisliste legetjenester

  Prisliste hos fastlegen
  Priser hos fastlegen (gjeldende for 2024)Kroner
  Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveldstid 160/280 kr
  Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 minutter, repteres per
  påbegynt 15 minutter
  10 kr

  Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist
  i allmennmedisin dagtid/kveldstid

  212/ 332 kr 

  Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)

  10 kr

  Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved fremmøte

  58 kr
  Egenandel for sesonginfluensavaksinering (for pasienter i risikogruppe) 50 kr
  Sykebesøk fra allmennlege dagtid/kveldstid 223/ 357 kr
  Laboratorieprøver 59 kr
  Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller
  henvisning til spesialist
  69 kr
  For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time,
  eller ikke benyttes hos allmennlege/ spesialist
  160/ 259 kr

  Her finner du utfyllende informasjon om egenandeler og frikort (helsenorge.no)

   

  Elektronisk resept

  Elektronisk resept (E-resept) blir brukt av samtlige leger og legekontor. Slik fungerer dette:

  • Resepten blir lagt i en sentral database når legen har gjort den klar.
  • Apoteket har tilgang til den sentrale databasen.
  • Ta med deg identifikasjon til apoteket når du skal hente ut medisinen.
  • Den ansatte på apoteket vil finne den elektroniske resepten ved å søke på ditt fødselsnummer.

  Du finner mer informasjon om elektronisk resept ved å besøke Helsedirektoratets nettside.

  Europeisk helsetrygdekort

  Et europeisk helsetrygdekort vil dokumentere at du, som er medlem av folketrygden i Norge, har rett til nødvendig helsehjelp innen EØS. Du får dette kortet ved å henvende deg til HELFO. Du må bestille kortet i god tid før du skal reise.

  Bestill helsetrygdekort

  Du finner mer informasjon om europeisk helsetrygdekort på HELFO sin nettside.

  Psykososialt team

  Informasjon om psykososialt team

  Miljørettet helsevern

  Miljørettet helsevern utføres av Helse- og miljøtilsyn Salten (HTMS).

  Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse.

  Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk og forskrifter. Arbeidet er hjelmlet i Folkehelseloven, kapittel 3. To viktige forskrifter er forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager og forskrift om miljørettet helsevern. 

  Kommunelege 1 er ansvarlig for arbeidet i kommunen. Helse- og miljøtilsyn Salten utfører dette arbeidet for kommunen og har vedtaksmyndighet. Informasjon om fagfeltet og arbeidet finnes på hjemmesiden til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Der finnes også skjema for å søke godkjenning og meldeskjema.

  Virksomheter som må godkjennes av HMTS

  Følgende virksomheter har godkjenningsplikt ved nyetableringer/endringer:
  Skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter.

  Virksomheter som har meldeplikt til HMTS

  Følgende virksomheter har meldeplikt ved nyetableringer/endringer: Forsamlingslokaler, campingplasser, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang, virksomheter med kjøletårn eller lignende, asylmottak, hospitser, m.m.

  Kontaktinformasjon

  Kommunelege 1 Meløy kommune
  Telefon: 75 71 00 00
  Epost: postmottak@meloy.kommune.no
  Adresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes

  Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
  Telefon: 40 00 77 77
  Adresse: Stormyrveien 25, 8008 Bodø

   

   

  Sist endret: 27.02.2024