Du er her: Forside / Meløyskolen / Glomfjord skole

Glomfjord skole

Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Informasjon om smitteverntiltak ved Glomfjord skole januar 2021

  Myndighetene innførte søndag 3. januar nye smitteverntiltak, blant annet er alle ungdomsskoler nå på rødt nivå. Glomfjord skole følger sentrale og lokale smittevernplaner, og undervisningen går foreløpig som normalt. Hvert trinn er ei gruppe/kohort, og elevene får bare forholde seg til elever i samme kohort.

  Rødt nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele elever inn i mindre kohorter (våre grupper er små nok)
  • Kohortene bør ha faste klasserom
  • Ansatte bør komme til klasserommet
  • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

   Gult nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser regnes som en kohort
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Holde avstand i pauser/friminutt

  Skolen ber om at foresatte snakker med elevene om viktigheten av å holde avstand og vaske hender.

  Dersom det blir endringer vil foresatte få beskjed via Visma.

   

  Smittevernveileder for barneskoler

  Smittevernveileder for ungdomsskoler

  Om oss

  Velkommen til Glomfjord skole. Vi er en 1.-10. skole med elever fra mange ulike nasjoner.

  Skolen ligger nært Glomfjord sentrum, skiheis, slalåmbakke og flott skogsområde. Skolen har vært gjennom beydelig oppgradering de siste årene og vi har blant annet et helt nytt SFO-bygg.

  Skolens visjon er læring i trygge omgivelser. Det betyr at de voksne har felles holdninger og praksis på viktige områder og elevene skal opplevne en forutsigbar skolehverdag med voksnes om bryr seg. De voksne er trygge, og det gir trygge barn. 

  Elevtall

  Skoleåret 2020/2021 er det 146 elever ved Glomfjord skole. 

  Ansatte

  Skoleåret 2020/2021 er det 20 lærere og 10 fagarbeidere/assistenter ved Glomfjord skole. Skolens administrasjon består av rektor, inspektør og sekretær.

  Rektor: Beate Henningsen

  Inspektør: Svein-Inge Lie

  Sekretrær: Rita Synnøve Jensen

  Lærere

  1.klasse: Anita Aidijervi 

  2.klasse: Isabel Andersen

  3.klasse: Lubna Shabaani

  4.klasse:Marita Karin Halvorsen

  5.klasse: Bente C. Simonsen

  5.klasse: Ida O. Kjelland

  6.klasse: Ida Henriette Tostrup

  7.klasse: Marit Anita Selstad

  8.klasse: Øystein Vetting

  9.klasse: Johan Neverdal

  10.klasse Truls Eliassen

  Hildur Matberg Auberg

  Anita Kolberg

  Kyrre Mobakken

  Karl-Olav Nyberg

  Mona Remman

  Marita Rønnåbakk

  Grethe Simonsen

  Mai-Lis Myrvang-Strand

  Beate Aasen

  Fagarbeidere / assistenter:

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Lisell Sjøteig Helmersen

  Silje Lorentsen

  Dagfrid Johanne Slettevold

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Josefine Ditlevsen

  Anniken Danielsen

  Renate Norum        

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Mandag- fredag 07.30-15.30

  Sentralbord: 75 71 01 50

  SFO 977 47 224
  E-post skolen
  Besøksadresse: Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

  Rektor: Beate Henningsen
  Telefon:  75 71 01 55
  Mobil:    90 11 69 23
  E-post: henbea@meloy.kommune.no

     

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

  Kontortid helsesøster

   

  Kontortid helsesykepleier Glomfjord skole:

  Mandager kl. 10.00-13.00 (for flyktninger)
  Tirsdager kl. 09:00-13:00

  • Januar: 11., 12., 18., 19., 25., 26.
  • Februar: 1., 2.,8., 9., 15., 16., 22., 23. 
  • Mars: 8., 9., 15., 16., 22., 23.                                            
  • April: 13., 19., 20., 26., 27.
  • Mai: 3., 4., 10., 11., 25., 31.
  • Juni:1., 7., 8., 14., 15.                   

  Du kan også ringe eller sende sms til telefon 909 74 084

  Torunn Monsen
  helsesykepleier
  telefon 909 74 084

   Skolehelsetjenesten

  Reglement og planer

  Skoledagsorganisering

  Vi har undervisningstimer og friminutt på følgende tidspunkt:

  1.time: 8.30-10.00

  Friminutt: 10.00-10.15

  2.time: 10.15-11.15

  Friminutt: 11.15-12.00

  3.time: 12.00-13.00

  Friminutt: 13.00-13.10

  4.time: 13.10-14.10

  5.time: 14.10-14.40 (ungdomstrinn, torsdager)

  SFO

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Åpent: 07.00-16.30

  Telefon: 977 47 224

  E-post

  Ansatte

  Ansatte SFO:

  Anita Aidijervi, leder

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Lisell Sjøteig Helmersen

  Silje Lorentsen

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Johannes Svenning

  Håkon B. Gårdvik

  Renate Norum     

   

  Mer informasjon om SFO

  Her finner du mer informasjon om SFO

  Virksomhetsplan SFO

  Råd og utvalg

  Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av 2 representanter fra hver av klassene. Det velges en representant fra hver av klassene hvert skoleår som sitter i 2 år om gangen.

  FAU-representanter skoleåret 2020/2021:

  1.klasse: Espen Tvenning, Martin Knutsen

  2.klasse: Stine Edvardsen, Jim-Remi Hansen

  3.klasse: Kristian Haukalid, Camilla Nymo Halsan

  4.klasse: Lena Arntzen, Marita Horsberg

  5.klasse: Marie Nicolaisen

  6.klasse: Mary Nygård, Frode Pedersen

  7.klasse: Emad Mahmmoud Issa, Vanja Heen

  8.klasse: Henrikke Kvam Fagerli, Tale Nordset Taraldsen

  9.klasse: Tone Marie Svendsen Hestad, Ellen Andersen

  10.klasse: Anniken Tostrup, Siw Jensen

  Brev fra FAU Glomfjord skole til Kommunestyre representanter Meløy kommune

  Brev fra FAU Glomfjord Skole Budsjettforslag.pdf

  Referat fra FAU

  Referat 27.10.2020 FAU Glomfjord skole.pdf

  Referat FAU møte 9.desember 2020 kl. 18.00.pdf

  Referat 10 februar 2021 FAU.pdf

  Referat FAU 23.03.2021.pdf

  Skolens samarbeidsutvalg består av 2 representanter fra FAU, 2 representanter fra elevrådet, 1 representant fra pedagogisk personale, 1 representant fra andre ansatte, 1 politisk representant og rektor.

  Samarbeidsutvalg 2020/2021

  Tone Swendsen Hestad FAU, leder SU

  Marie Nicolaisen, FAU, nestleder SU

  Mia Amundsen, elevrådet

  Susanne Andersen,elevrådet

  Isabel Andersen, pedagogisk personale

  Bente Simonsen, pedagogisk personal

  Anita Aidijervi, andre ansatte

  Lisbeth Amundsen, politisk representant

  Beate Henningsen, rektor

  Referat fra SU-møtene:

  Marie Nicolaisen, FAU

  Tone Swendsen Hestad , FAU

  Hanne Victoria Sleipnes Martinussen , FAU

  Robin Kvalnes, elevrådet

  Lise Tostrup Kristensen,elevrådet

  Isabel Andersen, pedagogisk personale

  Bente Simonsen, pedagogisk personale

  Lisbeth Amundsen, politisk representant

  Beate Henningsen, rektor

  Referat

  Referat SU SMU møte 25.11.2020 Glomfjord skole.pdf

  Glomfjord skole har to elvråd, ett for barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet. Beate Aasen er kontaktlærer for elevrådet på barne- og ungdomstrinnet. Elevrådet på ungdomstrinnet har to represetnanter i SU.

  Elevrådet barnetrinnet for skoleåret 2020/2021

  Leder: Leah Danina Cavolli

  Nestleder: Nicklas Leonhardsen

  Øvrige representanter: Serine Linea Heen, Omar Shafi Ali, Dina Haidari, Jacob Bjørklund, Nathaniel Aleria, Isa Eliana Pedersen-Grimstad, Oline Bergheim Martinussen, Lea Henny Jensen

  Referat

  Elevrådsmøte 23.september Barnetrinn.pdf

  Elevrådet ungdomstrinnet for skoleåre 2020/2021 

  Ledere: Robin Kvalnes

  Nestledere: Lise Tostrup Kristensen

  Sekretær: Ida Nikoline Berg

  Øvrige representanter: 

  Odin Aidijervi, Susanne Andersen og Mia Amundsen

   Referater

  Referat elevrådsmøte U skolen 10.09.2020.pdf

   

   Skolemiljø

  Rett til et trygt og godt skolemiljø

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  Les mer skolemiljø her.

  Læringsmiljøprosjektet

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsing for et mobbefrittog  inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veildere, fagsamlinger mm. Alt i regi av Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsenteret. Prosjektet går over 4 semester som har følgende hovedtema: Mobbingens psykologi, forebygging og klasseledelse, organisasjon og inkludering, videreføring og spredning.

  Glomfjord skole har vært med i prosjektet skoleårene 2016/2017 og 2017/2018, og skolen har gjennom prosjektet økt sin kompetanse i arbeidet med å utvikle og ivareta et trygt og godt læringsmiljø. 

  Prosjektet avsluttes i juni 2018, men Glomfjord skole vil videreføre dette arbeidet. 

  Trivselsleder

  Trivselslederlogo

  Glomfjord skole er med i trivselslederordninga. Den går ut på at elever (Trivselsledere) organiserer aktiviteter i friminuttene. Trivselslederne skal være forbilder for de andre elevene gjennom å opptre vennlig, respektfullt og aldri mobbe andre. Trivselslederordninga bidrar til mer fysisk aktivitet og trivsel i friminuttene

  INFORMASJON

  Bildegalleri

  Gøy med påskeeggjakt  og kjempegod påskelunsj

  Velkommen til Påskelunsj

  Torsdag 25.mars, ble det en deilig varm påskelunsj på vår sekretær, Rita Synnøve og rektor, Beate Kristin. Lunsjen bestod av arabisk mat laget av våre flotte elever, Asyel, Hani, Hasna og Mohammed. Tusen takk, og god påske!

  6. klasse fikk besøk fra Vitensenteret i Nordland denne uka

  I løpet av 2 timer lærte elevene å bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner for å programmere hver sin microbit og Bitbot.

  Siden vi deltok i dette prosjektet fra Vitensenteret mottok vi en utstyrskasse med 10 microbit, 10 Bitbot og en del dioder og kabler som kan brukes til videre programmering for hele skolen.

  Her er noen bilder og filmer fra d

  Video 1.mp4

  Video 2.mp4

  MARS-TEMA, PÅSKE PÅ SFO

  FESTSTEMTE OG GLADE BARN PÅ SFO - KARNAVAL

  Tema på SFO, februar 

  Første klasse hadde på mandag 8.februar presentasjon av det samiske prosjektet for 2.klasse

  Utstilling

  I anledning av samefolkets dag 6.februar har elevene på småtrinnet jobbet med mange forskjellige oppgaver i ulike fag. De har laget en flott utstilling og hver av dukkene har sin egen historie.

  Bures boahtin

  Uteskole i 4.klasse

  Bilder fra turen i slalombakken 

  Juleforestillingen 17.desember

  Her ligger det noen filmsnutter fra vår juleforestilling ved Kulturhuset 17.desember

  video-1610090157.mp4 video-1610090129.mp4 video-1610090213.mp4  video-1610090266.mp4  video-1610090323.mp4  video-1610090396.mp4  video-1610090425.mp4  video-1610090456.mp4

  6. klasse på Newton-rommet

  Onsdag denne uken var 6. klasse på Newton-rommet for å jobbe med modulen Roboter og omkrets. Her skulle elevene bruke ulike strategier for å beregne omkrets av sirkler og todimensjonale figurer. Her er noen bilder fra arbeidet med omkrets og roboter og litt fra morsomme aktiviteter i pausene.

  En av oppgavene var å beregne hvor mange omdreininger hjulene måtte ha for å klare å stoppe roboten akkurat når den har fanget legomannen inni de hvite frontarmene. Her er et par filmer som viser både suksess og litt feilberegning:

  Film 1.MOV   Film 2.MOV  

  Til slutt skulle de lage en todimensjonal figur på gulver og programmere roboten til å kjøre langs teipen. Da måtte de beregne hvor mange omdreininger hjulene måtte ha for å følge lengdene på teipen. Her er både filmer og bilder.

  Film 3.MOV  Film 4.MOV

  Når det var tid var det mange som programmerte litt på frihånd og er resultatene av det:

  Film 5.MOV  Film 6.MOV

  SMART plast mellomtrinn

  Denne perioden har mellomtrinnet jobbet med temaet plast. De har hatt foredrag med Ungt Entreprenørskap, utviklet ideer på oppfinnelser som skal være med på å redusere bruken av plast, resirkulere mer eller hjelpe mot plastproblematikken i verden. Deretter bygde de prototyper av ideene sine og hadde fremføring foran hele mellomtrinnet. Juryen delte ut to premier til beste ide og beste modell, og nå sender lærerne inn ideene til Ungt Entreprenørskap, som har en konkurranse for alle elevene i Meløy.

  Matematikk

  Matte er gøy når vi leker butikk. Måling er gøy når den blir brukt i praksis, og ekstra gøy når vi bruker kalkulator for første gang

  video-1605258468.mp4

  1. Klasse gikk tur til Gifbua

  Halloween i 1. Og 2. klasse.

  De hadde lagd halloweenfingre med kransekakemasse dagen før, og nøt disse sammen med en god film. 10. Klassen kom også inn med godteri, en perfekt avsluttning på dagen.

  Halloween markering

  Liv og røre fra SFO og 3 og 4.klasse, halloween markering

  Arbeidslivsfag elevene i 10 klasse snekrer benker inne i gapahuken og snekrer bro i Trollskogen.

  Aktive 3.klassinger som nå tar en velfortjent høstferie

  Turen i Trollskogen

  Bakedag

  Arbeispause er bestandig artig

  Tur til Setvikshaugen

  En helt vanlig torsdag ved Glomfjord Skole

  video-1601554662 (4).mp4

  4 og 5 klasse ute på tur i trollskogen

  SFO, TUR OG AKTIVITETER

  BLÅBÆR

  Denne høsten har elevene i 2. klasse hatt blåbær som prosjekt.  De har vært ute og plukket blåbær.  Bæra de plukket ble brukt til å bake blåbærmuffins og til å farge stoff.  På det fargede stoffet laget de blåbærbilder.  De har undersøkt bær og de har laget blåbærbok. 

  Her er et par bilder fra da ungdomsskolen var på fjelltur i august.

  Vi gikk oppover mot Hydrodammen, og videre til Øvre Glomvann. En liten gjeng gikk også videre til Glomvasshaugen, mens resten slo leir ved småvannene like før Øvre Glomvann. Til tross for mye tåke og tidvis regnvær og sleipt underlag hadde vi en trivelig tur sammen med våre flotte ungdomsskoleelever.

  5 klasse ute på tur 

  Årets 1.klasse

  1 og 2 klasses musikktime

  video-1599135540.mp4

   

  Glomfjord skole

  Besøksadresse:

  Skoleveien 7
  8160 Glomfjord

  Telefon: 75710150

  Sist endret: 09.04.2021