Du er her: Forside / Meløyskolen / Glomfjord skole

Glomfjord skole

Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Glomfjord skole!

  Om oss

  OBS! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden er under arbeid. Ta kontakt dersom du trenger informasjon som du ikke finner.

  Rektor Beate Kristin Henningsen

  Telefon: 90116923

  E-post: Beate.Henningsen@meloy.kommune.no

  Velkommen til Glomfjord skole. Vi er en 1.-10. skole med elever fra mange ulike nasjoner.

  Skolen ligger nært Glomfjord sentrum, skiheis, slalåmbakke og flott skogsområde. Skolen har vært gjennom beydelig oppgradering de siste årene og vi har blant annet et helt nytt SFO-bygg.

  Skolens visjon er læring i trygge omgivelser. Det betyr at de voksne har felles holdninger og praksis på viktige områder og elevene skal opplevne en forutsigbar skolehverdag med voksnes om bryr seg. De voksne er trygge, og det gir trygge barn. 

  Elevtall

  Skoleåret 2021/2022 er det 139 elever ved Glomfjord skole. 

  Ansatte

  Skoleåret 2021/2022 er det 30 lærere og 12 fagarbeidere/assistenter ved Glomfjord skole. Skolens administrasjon består av rektor, inspektør og sekretær.

  Rektor: Beate Kristin Henningsen

  Inspektør: Svein-Inge Lie

  Sekretrær: Rita Synnøve Jensen

  Lærere

  1.klasse: Charlotte Julie Leonhardsen og Ida Josefine Bang Tinnan

  2.klasse: Aleksander Kirkfjell

  3.klasse: Isabel Andersen

  4.klasse: Hilde-Marie Gunnarsen Myhre

  5.klasse: Marita Karin Halvorsen

  5.klasse: Marita-Karin Halvorsen

  6.klasse: Bente Cathrine Simonsen og Anita Aidijervi

  7.klasse: Ida Henriette Tostrup

  8.klasse: Truls Eliassen

  9.klasse: Øystein Vetting 

  10.klasse: Johan Neverdal 

  Hildur Matberg Auberg

  Anita Kolberg

  Mona Remman

  Marita Rønnåbakk

  Grethe Simonsen

  Mai-Lis Myrvang-Strand

  Beate Aasen

  Vania Yatim

  Adrian Solli

  Lubna Shabaani

  Hanne Rebekka Hillestad Johansen

  May-Wenche Hillestad

  Ivana Krajnovic

  Fagarbeidere / assistenter:

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Silje Lorentsen

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Josefine Ditlevsen

  Anniken Danielsen

  Renate Norum   

  Heba Al Turkmani  

  Ann Katrin Olsen 

  Kristina Lea

  Nina Johansen

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Mandag- fredag 07.30-15.30

  Sentralbord: 75 71 01 50

  SFO 977 47 224
  E-post: glomfjord.skole@meloy.kommune.no
  Besøksadresse: Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

  Rektor: Beate Kristin Henningsen
  Telefon:  75 71 01 55
  Mobil:    90 11 69 23
  E-post: Beate.Henningsen@meloy.kommune.no

     

  Skolehelsetjenesten

  Kontortid helsesykepleier

   

  Kontortid helsesykepleier Glomfjord skole:

  Mandager kl. 10.00-13.00 (for flyktninger)
  Tirsdager kl. 09:00-13:00

  • Oktober: 5., 12., 18.
  • November: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30. 
  • Desember: 6., 7., 13., 14., 20.                                                                                                         

  Du kan også ringe eller sende sms til telefon 909 74 084

  Torunn Monsen
  helsesykepleier

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

  Reglement og planer

  Ordensregler 2019 .pdf

  Skoledagsorganisering

  Vi har undervisningstimer og friminutt på følgende tidspunkt:

  1.time: 8.30-10.00

  Friminutt: 10.00-10.15

  2.time: 10.15-11.15

  Friminutt: 11.15-12.00

  3.time: 12.00-13.00

  Friminutt: 13.00-13.10

  4.time: 13.10-14.10

  5.time: 14.10-14.40 (ungdomstrinn, torsdager)

  SFO

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Åpent: 07.00-16.30

  Telefon: 977 47 224

  E-post

  Ansatte

  Ansatte SFO:

  Jolanta Fredriksen, leder

  Merete Ellingsen

  Silje Lorentsen

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Renate Norum     

   

  Mer informasjon om SFO

  Her finner du mer informasjon om SFO

  Skole-hjem samarbeid

  Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av 2 representanter fra hver av klassene. Det velges en representant fra hver av klassene hvert skoleår som sitter i 2 år om gangen.

  Leder: Marie Nicolaisen

  Nestleder: Mary Bergheim

  Sekretær: Marita Horsberg

  FAU-representanter skoleåret 2021/2022:

  1. klasse: Sandra Arendarska og Elisabeth Thomesen

  2. klasse: Martin Knutsen og Annica Wennberg

  3.klasse: Monica Eilertse og Marie Heløy Nystadnes

  4.klasse: Tobias Bjarmann-Simonsen og Sinje-Elisabeth Sætherskar

  5.klasse: Marita Horsberg og Rudi Nordli

  6.klasse:  Marie Nicolaisen og Heidi Edvindsen

  7. klasse: Mary Bergheim og Frode Kjetil Pedersen

  8.klasse: Linda Andreassen og Aileen Skaugvold

  9.klasse: Tale Nordset Taraldsen og Reidun Anita Jensen

  10.klasse: Ellen Andersen og Rune Andersen

  Brev fra FAU Glomfjord skole til Kommunestyre representanter Meløy kommune

  Brev fra FAU Glomfjord Skole Budsjettforslag.pdf

  Referat fra FAU

  REFERAT FRA FAU-MØTE ONSDAG 10.11.2021 VED GLOMFJORD SKOLE.pdf

  REFERAT FRA FAU MØTE ONSDAG 02.02.2022 GLOMFJORD SKOLE.pdf

  Skolens samarbeidsutvalg består av 2 representanter fra FAU, 2 representanter fra elevrådet, 1 representant fra pedagogisk personale, 1 representant fra andre ansatte, 1 politisk representant og rektor.

  Samarbeidsutvalg 2020/2021

  Tone Swendsen Hestad FAU, leder SU

  Marie Nicolaisen, FAU, nestleder SU

  Mia Amundsen, elevrådet

  Susanne Andersen,elevrådet

  Isabel Andersen, pedagogisk personale

  Bente Simonsen, pedagogisk personal

  Anita Aidijervi, andre ansatte

  Lisbeth Amundsen, politisk representant

  Beate Henningsen, rektor

  Referat fra SU-møtene:

  Marie Nicolaisen, FAU

  Tone Swendsen Hestad , FAU

  Hanne Victoria Sleipnes Martinussen , FAU

  Robin Kvalnes, elevrådet

  Lise Tostrup Kristensen,elevrådet

  Isabel Andersen, pedagogisk personale

  Bente Simonsen, pedagogisk personale

  Lisbeth Amundsen, politisk representant

  Beate Henningsen, rektor

  Referat

  Glomfjord skole har to elvråd, ett for barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet. Beate Aasen er kontaktlærer for elevrådet på barne- og ungdomstrinnet. Elevrådet på ungdomstrinnet har to represetnanter i SU.

  Elevrådet barnetrinnet for skoleåret 2021/2022

  Leder: Leah Danina Cavolli

  Nestleder: Nicklas Leonhardsen

  Øvrige representanter: Serine Linea Heen, Omar Shafi Ali, Dina Haidari, Jacob Bjørklund, Nathaniel Aleria, Isa Eliana Pedersen-Grimstad, Oline Bergheim Martinussen, Lea Henny Jensen

  Referat

   

  Elevrådet ungdomstrinnet for skoleåre 2021/2022 

  Ledere: Robin Kvalnes

  Nestledere: Lise Tostrup Kristensen

  Sekretær: Ida Nikoline Berg

  Øvrige representanter: 

  Odin Aidijervi, Susanne Andersen og Mia Amundsen

   Referater

  Referat elevrådsmøte U skolen 10.09.2020.pdf

   

  Skolemiljø

  Rett til et trygt og godt skolemiljø

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  Les mer skolemiljø her.

   

  Bildegalleri

  Januar - tema, vinter aktiviteter

   

   

   

   

   

   

   

   

  Glomfjord skole

  Besøksadresse:

  Skoleveien 7
  8160 Glomfjord

  Telefon: 75710150

  Sist endret: 08.03.2022