Du er her: Forside / Meløyskolen / Glomfjord skole

Glomfjord skole

Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Glomfjord skole. Vi er en 1.-10. skole med elever fra mange ulike nasjoner.

  Elevrådsmøte 121119.pdf

  Om oss

  Skolen ligger nært Glomfjord sentrum, skiheis, slalåmbakke og flott skogsområde. Skolen har vært gjennom beydelig oppgradering de siste årene og vi har blant annet et helt nytt SFO-bygg.

  Skolens visjon er læring i trygge omgivelser. Det betyr at de voksne har felles holdninger og praksis på viktige områder og elevene skal opplevne en forutsigbar skolehverdag med voksnes om bryr seg. De voksne er trygge, og det gir trygge barn. 

  Elevtall

  Skoleåret 2019/2020 er det 140 elever ved Glomfjord skole. 

  Ansatte

  Skoleåret 2019/2020 er det 21 lærere og 14 fagarbeidere/assistenter ved Glomfjord skole. Skolens administrasjon består av rektor, inspektør og sekretær.

  Konstituert rektor: Svein-Inge Lie

  Inspektør: 

  Sekretrær: Rita Synnøve Jensen

  Lærere

  Beate Aasen

  Isabel Andersen

  Hildur Matberg Auberg

  Lars Thomas Dolven

  Ida Oddstøl Kjelland

  Truls Eiler Eliassen

  Marita Karin Halvorsen

  Anita Kolberg

  Kyrre Mobakken

  Johan Neverdal

  Karl-Olav Nyberg

  Mona Remman

  Marita Rønnåbakk

  Marit Anita Selstad

  Bente C. Simonsen

  Grethe Simonsen

  Ida Henriette Tostrup

  Øystein Vetting

  Lubna Shabaani

  Mai-Lis Myrvang-Strand

  Fagarbeidere / assistenter:

  Anita Aidijervi

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Lisell Sjøteig Helmersen

  Silje Lorentsen

  Dagfrid Johanne Slettevold

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Johannes Svenning

  Håkon B. Gårdvik

  Vania Yatmi

  Josefine Ditlevsen

  Anniken Danielsen

  Renate Norum        

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Mandag- fredag 07.30-15.30

  Sentralbord: 75 71 01 50

  SFO 977 47 224
  E-post skolen
  Besøksadresse: Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

  Konstituert rektor: Svein-Inge Lie
  Telefon:  75 71 01 56
  Mobil:     414 58 848
  E-post       

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

  Kontortid helsesøster

  Hvordan nå helsesykepleier når skolen er åpen kun for 1.-4. klasse?

  Kontortid helsesykepleier:
  Mandager kl. 10.00-13.00 (for flyktninger)
  Tirsdager kl. 09:00-13:00

  • Juni: 2., 8., 9., 16.            

  Alle elever og foreldre (1.-7. kl.) er velkommen til å ta kontakt på telefon, kan også gjøre avtaler på skolen eller på helsestasjon.
  Er også tilgjengelig på Teams.

  Torunn Monsen
  helsesykepleier
  telefon 909 74 084

   Skolehelsetjenesten

  Reglement og planer

  Skoledagsorganisering

  Vi har undervisningstimer og friminutt på følgende tidspunkt:

  1.time: 8.30-10.00

  Friminutt: 10.00-10.15

  2.time: 10.15-11.15

  Friminutt: 11.15-12.00

  3.time: 12.00-13.00

  Friminutt: 13.00-13.10

  4.time: 13.10-14.10

  5.time: 14.10-14.40 (ungdomstrinn, torsdager)

  SFO

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Åpent: 07.00-16.30

  Telefon: 977 47 224

  E-post

  Ansatte

  Ansatte SFO:

  Anita Aidijervi, leder

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Lisell Sjøteig Helmersen

  Silje Lorentsen

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Johannes Svenning

  Håkon B. Gårdvik

  Renate Norum     

  Vania Yatim  

  Mer informasjon om SFO

  Her finner du mer informasjon om SFO

  Virksomhetsplan SFO

  Råd og utvalg

  Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av 2 representanter fra hver av klassene. Det velges en representant fra hver av klassene hvert skoleår som sitter i 2 år om gangen.

  FAU-representanter skoleåret 2019/2020:

  1.klasse: Vanja Heen, Marina Larsen

  2.klasse:  Charlotte Leonhardsen, Kristian Johnsen Haukali

  3.klasse: Tale Taraldsen, Anders Tindvik

  4.klasse: Marie Nicolaisen, Hanne Victoria Sleipnes Martinussen

  5.klasse: Mary Nygård Bergheim. Frode Pedersen

  6.klasse: Aileen Skaugvold, Emad Mahmmoud Issa

  7.klasse: Henrikke Kvam Fagerli, Ole Thomas Taraldsen

  8.klasse: Wali Haidari, Tone Marie Svendsen Hestad

  9.klasse: Siw Jensen, John Yorkpoto Tehmed

  10.klasse: Kathy Frøskeland, Thomas Mahrun

  Referat fra FAU

  Referat FAU MØTE 02.10.19.pdf

  Ref FAU MØTE 16.10.19.pdf

  Referat 13.11.2019 FAU.pdf

  Referat 05.02.2020.pdf

  Skolens samarbeidsutvalg består av 2 representanter fra FAU, 2 representanter fra elevrådet, 1 representant fra pedagogisk personale, 1 representant fra andre ansatte, 1 politisk representant og rektor.

  Samarbeidsutvalg 2019/2020

  Marie Nicolaisen, FAU, leder SU

  Tone Hestad, FAU, nestleder SU

  Isak August Rindal, elevrådet

  Susanne Aasen Pettersen,elevrådet

  Isabel Andersen, pedagogisk personale

  Bente Simonsen, pedagogisk personal

  Anita Aidijervi, andre ansatte

  Lisbeth Amundsen, politisk representant

  Svein Inge Lie, Konstituert rektor

  Referat fra SU-møtene:

  Referat SU 15.10.2019.pdf

  Marie Nicolaisen, FAU

  Thomas Maruhn, FAU

  Charlotte Leonhardsen, FAU

  Susanne Aasen Pettersen, elevrådet

  Isak August Rindal,elevrådet

  Isabel Andersen, pedagogisk personale

  Bente simonsen, pedagogisk personale

  Lisbeth Amundsen, politisk representant

  Svein Inge Lie, Konstituert rektor

  Glomfjord skole har to elvråd, ett for barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet. Marit Anita Selstad er kontaktlærer for elevrådet på barnetrinnet og Beate Aasen er kontaktlærer for elevrådet på ungdomstrinnet. Elevrådet på ungdomstrinnet har to represetnanter i SU.

  Elevrådet barnetrinnet for skoleåret 2019/2020

  Leder: Emma Andreassen Kvalnes

  Nestleder: Mathias Nordset Taraldsen

  Sekretær: Al Besher Issa

  Øvrige representanter: Anneli Skaugvold Tønnesen, William Nordset Taraldsen, Nicklas Leonhardsen, Adele Linèa Sleipnes Pedersen, Luna Victoria Skavikeng Rambjørg, Sebastian Heen, Susanne Marie Andersen

  Referat

  Elevrådsmøte 221019.pdf

  Elevrådsmøte 121119.pdf

  Elevrådsmøte 280120.pdf

  Elevrådet ungdomstrinnet for skoleåre 2019/2020 

  Ledere: Sunniva Aasen Pettersen

  Nestledere: Isak August Rindal

  Øvrige representanter: Oliver Hosberg Hagen, Johan Steinbakk Jensen og Ahmad Haidari

  Vedlagt ligger møteplan elevrådet vår 2020

  Møteplan elevrådet vår 2020.pdf

  Referater

  Elevrådsmøte 23.01.20.pdf

   Skolemiljø

  Rett til et trygt og godt skolemiljø

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  Les mer skolemiljø her.

  Læringsmiljøprosjektet

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsing for et mobbefrittog  inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veildere, fagsamlinger mm. Alt i regi av Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsenteret. Prosjektet går over 4 semester som har følgende hovedtema: Mobbingens psykologi, forebygging og klasseledelse, organisasjon og inkludering, videreføring og spredning.

  Glomfjord skole har vært med i prosjektet skoleårene 2016/2017 og 2017/2018, og skolen har gjennom prosjektet økt sin kompetanse i arbeidet med å utvikle og ivareta et trygt og godt læringsmiljø. 

  Prosjektet avsluttes i juni 2018, men Glomfjord skole vil videreføre dette arbeidet. 

  Trivselsleder

  Trivselslederlogo

  Glomfjord skole er med i trivselslederordninga. Den går ut på at elever (Trivselsledere) organiserer aktiviteter i friminuttene. Trivselslederne skal være forbilder for de andre elevene gjennom å opptre vennlig, respektfullt og aldri mobbe andre. Trivselslederordninga bidrar til mer fysisk aktivitet og trivsel i friminuttene

  INFORMASJON

  VISMA FLYT SKOLE APP

  Da skal vi snart i gang med Visma flyt skole App😊Vedlagt ligger brukermanual til foresatte og skole😊 Alle skolene i Meløy skal være klare til å ta i bruk appen fra den 17. februar.

  VFS_min skole app_med fravær_foresatte.pdf

  Bildegalleri

  Uteskole for 3.klasse

  Gym og mat og helse for 6 klasse. Tur til Sollivannet med snømann-17 mai-tog laging og tapping av bjørkesaft

  .

  Uteskole uke 18-19

  4. klasse koser seg med mye uteskole og prosjekt Bygg i skogen. De har lagd skisser og målt opp hvor stort byggene må være slik at bygget er tilpasset de som skal være der, enten det er elevene selv eller små figurer. De har brukt målestokk for at målene på arket skal stemme med virkeligheten, og lært om trekantprinsippet og bruker det for å bygge stabilt. Vi lager mat ute og får øvelse med måleenhetene, sag, kniv og tau.

  Bilder fra 5 og 7.klasse

  God helg!

  Overnatting på skola

  7.klasse overnattet på skolen onsdag til torsdag uke 5. De lagde middagen sin selv, startet planleggingen av årets 17. mai-tale, planla kostymer til årets Vinterfestival, så film, hadde det gøy i gymsalen, lekte mørkegjemsel, spilte kort og mye mer. Her er noen bilder fra overnattingen. 

  Torsdag 6. februar

  feiret småtrinnet samefolkets dag, vi lagde og serverte pinnebrød og tomatsuppe. Alle koste seg med lek i snøen, tur opp i skogen og med mat og drikke rundt bålet.

  Glomfjord skole

  Besøksadresse:

  Skoleveien 7
  8160 Glomfjord

  Telefon: 75710150

  Sist endret: 28.05.2020