Du er her: Forside / Meløyskolen / Glomfjord skole

Glomfjord skole

Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Nytt skoleår!

  Smittevernveileder for barneskoler

  Smittevernveileder for ungdomsskoler

  Om oss

  Velkommen til Glomfjord skole. Vi er en 1.-10. skole med elever fra mange ulike nasjoner.

  Skolen ligger nært Glomfjord sentrum, skiheis, slalåmbakke og flott skogsområde. Skolen har vært gjennom beydelig oppgradering de siste årene og vi har blant annet et helt nytt SFO-bygg.

  Skolens visjon er læring i trygge omgivelser. Det betyr at de voksne har felles holdninger og praksis på viktige områder og elevene skal opplevne en forutsigbar skolehverdag med voksnes om bryr seg. De voksne er trygge, og det gir trygge barn. 

  Elevtall

  Skoleåret 2020/2021 er det 146 elever ved Glomfjord skole. 

  Ansatte

  Skoleåret 2020/2021 er det 20 lærere og 10 fagarbeidere/assistenter ved Glomfjord skole. Skolens administrasjon består av rektor, inspektør og sekretær.

  Rektor: Beate Henningsen

  Inspektør: Svein-Inge Lie

  Sekretrær: Rita Synnøve Jensen

  Lærere

  1.klasse: Anita Aidijervi 

  2.klasse: Isabel Andersen

  3.klasse: Lubna Shabaani

  4.klasse:Marita Karin Halvorsen

  5.klasse: Bente C. Simonsen

  5.klasse: Ida O. Kjelland

  6.klasse: Ida Henriette Tostrup

  7.klasse: Marit Anita Selstad

  8.klasse: Øystein Vetting

  9.klasse: Johan Neverdal

  10.klasse Truls Eliassen

  Hildur Matberg Auberg

  Anita Kolberg

  Kyrre Mobakken

  Karl-Olav Nyberg

  Mona Remman

  Marita Rønnåbakk

  Grethe Simonsen

  Mai-Lis Myrvang-Strand

  Beate Aasen

  Fagarbeidere / assistenter:

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Lisell Sjøteig Helmersen

  Silje Lorentsen

  Dagfrid Johanne Slettevold

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Josefine Ditlevsen

  Anniken Danielsen

  Renate Norum        

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Mandag- fredag 07.30-15.30

  Sentralbord: 75 71 01 50

  SFO 977 47 224
  E-post skolen
  Besøksadresse: Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

  Rektor: Beate Henningsen
  Telefon:  75 71 01 55
  Mobil:    90 11 69 23
  E-post: henbea@meloy.kommune.no

     

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

  Kontortid helsesøster

   

  Kontortid helsesykepleier Glomfjord skole:

  Mandager kl. 10.00-13.00 (for flyktninger)
  Tirsdager kl. 09:00-13:00

  • august: 17., 18., 24., 25., 31.
  • september: 1., 8., 14., 15., 21., 28., 29.
  • oktober: 5., 6., 12., 19., 26., 27.
  • november: 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30.
  • desember: 1., 7., 8., 14., 15.                       

  Du kan også ringe eller sende sms til telefon 909 74 084

  Torunn Monsen
  helsesykepleier
  telefon 909 74 084

   Skolehelsetjenesten

  Reglement og planer

  Skoledagsorganisering

  Vi har undervisningstimer og friminutt på følgende tidspunkt:

  1.time: 8.30-10.00

  Friminutt: 10.00-10.15

  2.time: 10.15-11.15

  Friminutt: 11.15-12.00

  3.time: 12.00-13.00

  Friminutt: 13.00-13.10

  4.time: 13.10-14.10

  5.time: 14.10-14.40 (ungdomstrinn, torsdager)

  SFO

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Åpent: 07.00-16.30

  Telefon: 977 47 224

  E-post

  Ansatte

  Ansatte SFO:

  Anita Aidijervi, leder

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Lisell Sjøteig Helmersen

  Silje Lorentsen

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Johannes Svenning

  Håkon B. Gårdvik

  Renate Norum     

   

  Mer informasjon om SFO

  Her finner du mer informasjon om SFO

  Virksomhetsplan SFO

  Råd og utvalg

  Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av 2 representanter fra hver av klassene. Det velges en representant fra hver av klassene hvert skoleår som sitter i 2 år om gangen.

  FAU-representanter skoleåret 2020/2021:

  1.klasse: Espen Tvenning, Martin Knutsen

  2.klasse: Stine Edvardsen, Jim-Remi Hansen

  3.klasse: Kristian Haukalid, Camilla Nymo Halsan

  4.klasse: Lena Arntzen, Marita Horsberg

  5.klasse: Marie Nicolaisen

  6.klasse: Mary Nygård, Frode Pedersen

  7.klasse: Emad Mahmmoud Issa, Vanja Heen

  8.klasse: Henrikke Kvam Fagerli, Tale Nordset Taraldsen

  9.klasse: Tone Marie Svendsen Hestad, Ellen Andersen

  10.klasse: Anniken Tostrup, Siw Jensen

  Referat fra FAU

   

  Skolens samarbeidsutvalg består av 2 representanter fra FAU, 2 representanter fra elevrådet, 1 representant fra pedagogisk personale, 1 representant fra andre ansatte, 1 politisk representant og rektor.

  Samarbeidsutvalg 2020/2021

  , FAU, leder SU

  , FAU, nestleder SU

  Mia Amundsen, elevrådet

  Susanne Andersen,elevrådet

  Isabel Andersen, pedagogisk personale

  Bente Simonsen, pedagogisk personal

  Anita Aidijervi, andre ansatte

  Lisbeth Amundsen, politisk representant

  Beate Henningsen, rektor

  Referat fra SU-møtene:

  , FAU

  , FAU

  , FAU

  Robin Kvalnes, elevrådet

  Lise Tostrup Kristensen,elevrådet

  Isabel Andersen, pedagogisk personale

  Bente Simonsen, pedagogisk personale

  Lisbeth Amundsen, politisk representant

  Beate Henningsen, rektor

  Glomfjord skole har to elvråd, ett for barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet. Beate Aasen er kontaktlærer for elevrådet på barne- og ungdomstrinnet. Elevrådet på ungdomstrinnet har to represetnanter i SU.

  Elevrådet barnetrinnet for skoleåret 2020/2021

  Leder: Leah Danina Cavolli

  Nestleder: Nicklas Leonhardsen

  Øvrige representanter: Serine Linea Heen, Omar Shafi Ali, Dina Haidari, Jacob Bjørklund, Nathaniel Aleria, Isa Eliana Pedersen-Grimstad, Oline Bergheim Martinussen, Lea Henny Jensen

  Referat

  Elevrådsmøte 23.september Barnetrinn.pdf

  Elevrådet ungdomstrinnet for skoleåre 2020/2021 

  Ledere: Robin Kvalnes

  Nestledere: Lise Tostrup Kristensen

  Sekretær: Ida Nikoline Berg

  Øvrige representanter: 

  Odin Aidijervi, Susanne Andersen og Mia Amundsen

   Referater

  Referat elevrådsmøte U skolen 10.09.2020.pdf

   

   Skolemiljø

  Rett til et trygt og godt skolemiljø

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  Les mer skolemiljø her.

  Læringsmiljøprosjektet

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsing for et mobbefrittog  inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veildere, fagsamlinger mm. Alt i regi av Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsenteret. Prosjektet går over 4 semester som har følgende hovedtema: Mobbingens psykologi, forebygging og klasseledelse, organisasjon og inkludering, videreføring og spredning.

  Glomfjord skole har vært med i prosjektet skoleårene 2016/2017 og 2017/2018, og skolen har gjennom prosjektet økt sin kompetanse i arbeidet med å utvikle og ivareta et trygt og godt læringsmiljø. 

  Prosjektet avsluttes i juni 2018, men Glomfjord skole vil videreføre dette arbeidet. 

  Trivselsleder

  Trivselslederlogo

  Glomfjord skole er med i trivselslederordninga. Den går ut på at elever (Trivselsledere) organiserer aktiviteter i friminuttene. Trivselslederne skal være forbilder for de andre elevene gjennom å opptre vennlig, respektfullt og aldri mobbe andre. Trivselslederordninga bidrar til mer fysisk aktivitet og trivsel i friminuttene

  INFORMASJON

   

  Bildegalleri

  Arbeidslivsfag elevene i 10 klasse snekrer benker inne i gapahuken og snekrer bro i Trollskogen.

  Aktive 3.klassinger som nå tar en velfortjent høstferie

  Turen i Trollskogen

  Bakedag

  Arbeispause er bestandig artig

  Tur til Setvikshaugen

  En helt vanlig torsdag ved Glomfjord Skole

  video-1601554662 (4).mp4

  4 og 5 klasse ute på tur i trollskogen

  SFO, TUR OG AKTIVITETER

  BLÅBÆR

  Denne høsten har elevene i 2. klasse hatt blåbær som prosjekt.  De har vært ute og plukket blåbær.  Bæra de plukket ble brukt til å bake blåbærmuffins og til å farge stoff.  På det fargede stoffet laget de blåbærbilder.  De har undersøkt bær og de har laget blåbærbok. 

  Her er et par bilder fra da ungdomsskolen var på fjelltur i august.

  Vi gikk oppover mot Hydrodammen, og videre til Øvre Glomvann. En liten gjeng gikk også videre til Glomvasshaugen, mens resten slo leir ved småvannene like før Øvre Glomvann. Til tross for mye tåke og tidvis regnvær og sleipt underlag hadde vi en trivelig tur sammen med våre flotte ungdomsskoleelever.

  5 klasse ute på tur 

  Årets 1.klasse

  1 og 2 klasses musikktime

  video-1599135540.mp4

  1.klasse

  Vi lærer bokstavene på mange måter og det er artig å skrive med kroppene våre! Vi samarbeider, leker, lærer og har det gøy sammen!

   

   

   

  Glomfjord skole

  Besøksadresse:

  Skoleveien 7
  8160 Glomfjord

  Telefon: 75710150

  Sist endret: 22.10.2020