Du er her: Forside / Meløyskolen / Glomfjord skole

Glomfjord skole

Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Glomfjord skole!

  Om oss

  OBS! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden er under arbeid. Ta kontakt dersom du trenger informasjon som du ikke finner.

  Rektor Beate Kristin Henningsen

  Telefon: 90116923

  E-post: Beate.Henningsen@meloy.kommune.no

  Velkommen til Glomfjord skole. Vi er en 1.-10. skole med elever fra mange ulike nasjoner.

  Skolen ligger nært Glomfjord sentrum, skiheis, slalåmbakke og flott skogsområde. Skolen har vært gjennom beydelig oppgradering de siste årene og vi har blant annet et helt nytt SFO-bygg.

  Skolens visjon er læring i trygge omgivelser. Det betyr at de voksne har felles holdninger og praksis på viktige områder og elevene skal opplevne en forutsigbar skolehverdag med voksnes om bryr seg. De voksne er trygge, og det gir trygge barn. 

  Elevtall

  Skoleåret 2022/2023 er det 137 elever ved Glomfjord skole. 

  Ansatte

  Skoleåret 2022/2023 er det 28 lærere og 16 fagarbeidere/assistenter ved Glomfjord skole. Skolens administrasjon består av rektor, inspektør og sekretær.

  Rektor: Beate Kristin Henningsen

  Inspektør: Svein-Inge Lie

  Sekretrær: Rita Synnøve Jensen

  Lærere

  1.klasse: Ida Oddstøl Kjelland

  2.klasse: Charlotte Julie Leonhardsen

  3.klasse: Aleksander Kirkfjell

  4.klasse: Isabel Andersen

  5.klasse: Stig-Ture Jonassen

  6.klasse: Marit Anita Selstad

  7.klasse: Grethe Simonsen og Johan Neverdal

  8.klasse: Ida Henriette Tostrup

  9.klasse: Truls Eiler Kolvik-Eliassen

  10.klasse: Øysten Vetting

   

  Anita Kolberg

  Mona Remman

  Marita Rønnåbakk

  Mai-Lis Myrvang-Strand

  Beate Aasen

  Vania Yatim

  Lubna Shabaani

  Hanne Rebekka Hillestad Johansen

  Anita Aidijervi

  Zeinab Mohammad Alhammoud

  Thea Roen Angell

  Tor Åge Auberg

  Khumanand Sharma Dhungana

  Marita-Karin Halvorsen

  Maria Kashina

  Hilde-Marie Gunnarsen Myhre

  Therese Helen Steira

  Fagarbeidere / assistenter:

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Silje Lorentsen

  Natalia Dammen

  Carina Desiree Grimstad 

  Josefine Ditlevsen

  Anniken Elisabeth Danielsen

  Renate Norum   

  Heba Al Turkmani  

  Ann Katrin Olsen 

  Evelina Cholovnia

  Nina Johansen

  Leif Dennis Arne Andersson

  Heidi Inger Antonsen

  Leif Martin Hansen

  Lisell Sjøteig

   

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Mandag- fredag 07.30-15.00

  Skolens hovednummer: 901 12 732

  SFO 977 47 224
  E-post: glomfjord.skole@meloy.kommune.no
  Besøksadresse: Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

  Rektor: Beate Kristin Henningsen
  Mobil:    90 11 69 23
  E-post: Beate.Henningsen@meloy.kommune.no

  Inspektør: Svein Inge Lie

  Mobilnr. 901 88 243

     

  Skolehelsetjenesten

  Kontortid helsesykepleier

  Kontortid helsesykepleier Glomfjord skole:

  Mandager kl. 10.00-13.00 (for flyktninger)
  Tirsdager kl. 09:00-13:00

  • Oktober: 5., 12., 18.
  • November: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30. 
  • Desember: 6., 7., 13., 14., 20.                                                                                                         

  Du kan også ringe eller sende sms til telefon 909 74 084

  Torunn Monsen
  helsesykepleier

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

  Reglement og planer

  Ordensreglement.PDF

  Skoledagsorganisering

  Vi har undervisningstimer og friminutt på følgende tidspunkt:

  1.time: 8.30-10.00

  Friminutt: 10.00-10.15

  2.time: 10.15-11.15

  Friminutt: 11.15-12.00

  3.time: 12.00-13.00

  Friminutt: 13.00-13.10

  4.time: 13.10-14.10

  5.time: 14.10-14.40 (ungdomstrinn, torsdager)

  SFO

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Åpent: 07.00-16.30

  Telefon: 977 47 224

  Ansatte SFO:

  Anita Aidijervi, leder

  Jolanta Fredriksen

  Merete Ellingsen

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Renate Norum     

  Mer informasjon om SFO

  Her finner du mer informasjon om SFO

  Skole-hjem samarbeid

  FAU står for foreldrenes arbeidsutvalg, og skal representere foreldregruppa på skolen. FAU skal jobbe for at foreldrene får medvirkning i skolen og har også som oppgave å jobbe for at skolemiljøet er trygt og godt. 

  Arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet

  Leder: Marie Nicolaisen

  Nestleder: Bjørn Roar Sørgård

  Sekretær: Annica Wenberg

  Referat fra FAU

  Referat FAU_møte 01.11.2022 .pdf

  SU- Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er et rådgivende organ som kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også ta opp saker som gjelder SFO.

  SU består av 2 representanter fra FAU, 2 representanter fra elevrådet, 1 representant fra pedagogisk personale, 1 representant fra andre ansatte, 1 politisk representant og rektor.

  Samarbeidsutvalg 2022/2023

  Bjørn Roar Sørgård, leder SU

  Marie Nicolaisen, nestleder SU

  Annica Wenberg, styremedlem

  Aliyah Ytresand, elevrådet

  Susanne Marie Andersen,elevrådet

  Tor-Åge Auberg, pedagogisk representant

  , pedagogisk representant

  Ann Katrin Olsen,fagarnbeid representant

  Ingebjørg Sandaa Bjørklund, politisk representant

  Beate Henningsen, rektor

  Referat fra SU-møtene:

  SMU- Skolemiljøutvalget skal jobbe med saker som omhandler skolemiljø. 

  Bjørn Roar Sørgård, FAU

  Marie Nicolaisen, FAU

  Annica Wenberg, FAU

   Aliyah Ytresand, Susanne Marie Andersen og Alida Bergheim Martinussen, elevrådet

  , pedagogisk representant

  , politisk representant

  Ingebjørg Sandaa Bjørklund, politisk representant

  Beate Henningsen, rektor

  Referat

  Glomfjord skole har to elvråd, ett for barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet. Stig-Ture Jonassen er kontaktlærer for elevrådet på små-mellom trinnet og Truls Eiler Kolvik-Eliassen er kontaktlærer for ungdomstrinnet. Elevrådet på ungdomstrinnet har to represetnanter i SU.

  Elevrådet barnetrinnet for skoleåret 2022/2023

  Leder: Leah Danina Cavolli

  Nestleder: Tuva Cecilie Nordli

  Øvrige representanter: 

  Oskar Christiansen Aidijervi, Timian Horsberg Sørmeland, Amalie Heen, Elvine Haukalid Tostrup, Alida Martinussen, Aurora Madelen Heen, Iben Pedersen og Jasmin Breivik.

  Referat

  Elevrådsmøte 21.10.22.docx

  Elevrådet ungdomstrinnet for skoleåre 2022/2023 

  Ledere: Aliyah Ytresand

  Nestledere: Albesher Issa

  Sekretær: Lill Maren Kilvik

  Øvrige representanter: Susanne Marie Andersen og Alida Bergheim Martinussen

  Aliyah og Susanne sitter i SU, og Aliyah, Susanne og Alida sitter i SMU. 

  Referater

  Elevrådsmøte 30.09.22.pdf

  Elevrådsmøte 21.10.22.docx

  Skolemiljø

  Rett til et trygt og godt skolemiljø

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsning for et mobbefritt og inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veiledere, fagsamlinger mm. Meløy kommune ønsker at alle skolene i Meløy skal få denne kompetansen. Dette gjøres gjennom jevnlige samlinger og mellomperiodeoppgaver. 

  Les mer skolemiljø her.

  Refleksdagen

  10.trinn ved Glomfjord skole markerer refleksdagen 20.oktober 2022

  IMG_0158.MOV

  A5EE5E2F-8469-4FC3-A2D8-C43D7307F694.mp4

  Refleksdag.mp4

  Glomfjord skole

  Besøksadresse:

  Skoleveien 7
  8160 Glomfjord

  Telefon: 75710150

  Sist endret: 16.11.2022