Du er her: Forside / Meløyskolen / Glomfjord skole

Glomfjord skole

Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Glomfjord skole!

  Om oss

  OBS! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden er under arbeid. Ta kontakt dersom du trenger informasjon som du ikke finner.

  Rektor Beate Kristin Henningsen.

  Telefon: 90116923

  E-post: Beate.Henningsen@meloy.kommune.no

  Velkommen til Glomfjord skole. Vi er en 1.-10. skole med elever fra mange ulike nasjoner.

  Skolen ligger nært Glomfjord sentrum, skiheis, slalåmbakke og flott skogsområde. Skolen har vært gjennom beydelig oppgradering de siste årene og vi har blant annet et helt nytt SFO-bygg.

  Skolens visjon er læring i trygge omgivelser. Det betyr at de voksne har felles holdninger og praksis på viktige områder og elevene skal opplevne en forutsigbar skolehverdag med voksnes om bryr seg. De voksne er trygge, og det gir trygge barn. 

  Elevtall

  Skoleåret 2023/2024 er det 137 elever ved Glomfjord skole. 

  Ansatte

  Skoleåret 2023/2024 er det 27 lærere og 13 fagarbeidere/assistenter ved Glomfjord skole. Skolens administrasjon består av rektor, inspektør og sekretær.

  Rektor: Beate Kristin Henningsen

  Inspektør: Svein-Inge Lie

  Sekretrær: Rita Synnøve Jensen

  Lærere

  1.klasse: Anita Aidijervi

  2.klasse: Thea Roen Angel, Lubna Shabaani

  3.klasse: Charlotte Julie Leonhardsen

  4.klasse: Khumanand Sharma

  5.klasse: Isabel Andersen

  6.klasse: Stig-Ture Jonassen

  7.klasse: Marit Anita Selstad

  8.klasse: Gloria Stella Granheim

  9.klasse: Øysten Vetting

  10.klasse: Truls Eiler Kolvik-Eliassen

  Bilde ansatte.docx

  Anita Kolberg

  Marita Rønnåbakk

  Mai-Lis Myrvang-Strand

  Beate Aasen

  Vania Yatim

  Thea Roen Angell

  Khumanand Sharma Dhungana

  Therese Helen Steira

  Saima Toqueer

  Sidra Riaz

  Jagadish Acharya

  Eirik Nising Lindeman

  Muhammad Brnieh

  Renate Norum

  Lisell Sjøteig

  Fagarbeidere / assistenter:

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Silje Lorentsen

  Natalia Dammen

  Carina Desiree Grimstad 

  Josefine Ditlevsen

  Anniken Elisabeth Danielsen 

  Ann Katrin Olsen 

  Nina Johansen

  Leif Dennis Arne Andersson

  Leif Martin Hansen

  Supatra Khakhum Kristensen

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Mandag- fredag 07.30-15.00

  Skolens hovednummer: 901 12 732

  SFO: 977 47 224
  E-post: glomfjord.skole@meloy.kommune.no
  Besøksadresse: Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

  Rektor: Beate Kristin Henningsen
  Mobil:    90 11 69 23
  E-post: Beate.Henningsen@meloy.kommune.no

  Inspektør: Svein Inge Lie

  Mobilnr. 414 58 848

     

  Skolehelsetjenesten

  Kontortid helsesykepleier

  KONTORTID HELSESYKEPLEIER

  Mandager og enkelte torsdager kl. 09:30-14:00

  • januar: 8., 15., 22., 29
  • februar: 1., 5., 12., 15.
  • mars: 4., 11., 14., 18.
  • april: 11., 15., 22., 25., 29.
  • mai: 23., 27.
  • juni: 3., 6., 10., 17.                                    

  Du kan også ringe eller sende sms på telefonnummer 480 30 405, eller på Teams

  Siv Heidi Griegel
  helsesykepleier

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

  Reglement og planer

  Ordensreglement.PDF

  Skoledagsorganisering

  Vi har undervisningstimer og friminutt på følgende tidspunkt:

  1.time: 8.30-10.00

  Friminutt: 10.00-10.15

  2.time: 10.15-11.15

  Friminutt: 11.15-12.00

  3.time: 12.00-13.00

  Friminutt: 13.00-13.10

  4.time: 13.10-14.10

  5.time: 14.10-14.40 (ungdomstrinn, torsdager)

  SFO

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Åpent: 07.00-16.30

  Telefon: 977 47 224

  Ansatte SFO:

  Jolanta Fredriksen, leder

  Merete Ellingsen

  Natalia Dammen

  Leif Martin Hansen 

  Supatra Khakhum Kristensen   

  Mer informasjon om SFO

  Her finner du mer informasjon om SFO

  Skole-hjem samarbeid

  FAU står for foreldrenes arbeidsutvalg, og skal representere foreldregruppa på skolen. FAU skal jobbe for at foreldrene får medvirkning i skolen og har også som oppgave å jobbe for at skolemiljøet er trygt og godt. 

  Arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet

  Leder: Marie Nicolaisen

  Nestleder: Bjørn Roar Sørgård

  Sekretær: Annica Wenberg

  Referat fra FAU

  Referat FAU_møte 25.oktober 2023.pdf

  Referat fra FAU_møte 07.desember 2023.pdf

  Referat FAU møte 31 januar 2024.pdf

  SU- Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er et rådgivende organ som kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også ta opp saker som gjelder SFO.

  SU består av 2 representanter fra FAU, 2 representanter fra elevrådet, 1 representant fra pedagogisk personale, 1 representant fra andre ansatte, 1 politisk representant og rektor.

  Samarbeidsutvalg 2023/2024

  , leder SU

  , nestleder SU

  , styremedlem

  , elevrådet

  ,elevrådet

  , pedagogisk representant

  , pedagogisk representant

  Ann Katrin Olsen,fagarnbeid representant

  Ingebjørg Sandaa Bjørklund, politisk representant

  Beate Henningsen, rektor

  Referat fra SU-møtene:

  Referat SU_møte 22.03.2024.pdf

  SMU- Skolemiljøutvalget skal jobbe med saker som omhandler skolemiljø. 

  Bjørn Roar Sørgård, FAU

  Marie Nicolaisen, FAU

  Annica Wenberg, FAU

   Aliyah Ytresand, Susanne Marie Andersen og Alida Bergheim Martinussen, elevrådet

  , pedagogisk representant

  , politisk representant

  Ingebjørg Sandaa Bjørklund, politisk representant

  Beate Henningsen, rektor

  Referat

  Glomfjord skole har to elvråd, ett for barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet. Stig-Ture Jonassen er kontaktlærer for elevrådet på små-mellom trinnet og Truls Eiler Kolvik-Eliassen er kontaktlærer for ungdomstrinnet. Elevrådet på ungdomstrinnet har to represetnanter i SU.

  Elevrådet barnetrinnet for skoleåret 2023/2024

  Leder: Timian 

  Sekretær: Olivia

  Øvrige representanter: Mali, Johannes og Mathea

  Referat

  Referat elevråd mellomtrinn.PDF

  Elevrådet ungdomstrinnet for skoleåre 2023/2024

  Ledere: 

  Nestledere: 

  Sekretær:

  Øvrige representanter:

  sitter i SU  sitter i SMU. 

   

  Referater

   

  Skolemiljø

  Rett til et trygt og godt skolemiljø

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsning for et mobbefritt og inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veiledere, fagsamlinger mm. Meløy kommune ønsker at alle skolene i Meløy skal få denne kompetansen. Dette gjøres gjennom jevnlige samlinger og mellomperiodeoppgaver. 

  Les mer skolemiljø her.

   1-4 klassen har i dag markert psykisk helse dagen. 

  Elevene har levert ut hjerter til store og små i Glomfjord

  Mottaksklassen inviterte småtrinnet til skuespill og bursdagsfest for Pippi. 

  Glomfjord skole

  Besøksadresse:

  Skoleveien 7
  8160 Glomfjord

  Telefon: 75710150

  Sist endret: 26.03.2024