Du er her: Forside / Meløyskolen / Glomfjord skole

Glomfjord skole

Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Glomfjord skole. Vi er en 1.-10. skole med elever fra mange ulike nasjoner.

  Elevrådsmøte 121119.pdf

  Om oss

  Skolen ligger nært Glomfjord sentrum, skiheis, slalåmbakke og flott skogsområde. Skolen har vært gjennom beydelig oppgradering de siste årene og vi har blant annet et helt nytt SFO-bygg.

  Skolens visjon er læring i trygge omgivelser. Det betyr at de voksne har felles holdninger og praksis på viktige områder og elevene skal opplevne en forutsigbar skolehverdag med voksnes om bryr seg. De voksne er trygge, og det gir trygge barn. 

  Elevtall

  Skoleåret 2019/2020 er det 144 elever ved Glomfjord skole. 

  Ansatte

  Skoleåret 2019/2020 er det 21 lærere og 14 fagarbeidere/assistenter ved Glomfjord skole. Skolens administrasjon består av rektor, inspektør og sekretær.

  Rektor: Trude Ottesen

  Inspektør: Svein-Inge Lie

  Sekretrær: Rita Synnøve Jensen

  Lærere

  Beate Aasen

  Isabel Andersen

  Hildur Matberg Auberg

  Lars Thomas Dolven

  Ida Oddstøl Kjelland

  Truls Eiler Eliassen

  Marita Karin Halvorsen

  Anita Kolberg

  Rune Meosli

  Kyrre Mobakken

  Johan Neverdal

  Karl-Olav Nyberg

  Mona Remman

  Marita Rønnåbakk

  Marit Anita Selstad

  Bente C. Simonsen

  Grethe Simonsen

  Ida Henriette Tostrup

  Øystein Vetting

  Lubna Shabaani

  Mai-Lis Myrvang-Strand

   

  Fagarbeidere / assistenter:

  Anita Aidijervi

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Lisell Sjøteig Helmersen

  Silje Lorentsen

  Dagfrid Johanne Slettevold

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Johannes Svenning

  Håkon B. Gårdvik

  Vania Yatmi

  Josefine Ditlevsen

  Anniken Danielsen

  Renate Norum        

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Mandag- fredag 07.30-15.30

  Sentralbord: 75 71 01 50

  SFO 977 47 224
  E-post skolen
  Besøksadresse: Skoleveien 7, 8160 Glomfjord

  Rektor: Trude M. Ottesen
  Telefon:  75 71 01 55
  Mobil:     975 21 163
  E-post       

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

  Kontortid helsesøster

  Kontortid helsesykepleier:
  Mandager kl. 10.00-13.00 (for flyktninger)
  Tirsdager kl. 09:00-13:00

  • Januar: 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
  • Februar: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25.
  • Mars: 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
  • April: 14., 20., 21., 27., 28.
  • Mai: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
  • Juni: 2., 8., 9., 15., 16.            

  Det kan bli endringer, ta eventuelt kontakt på telefon dersom behov for avtale utenom oppsatt kontortid.

  Torunn Monsen
  helsesykepleier
  telefon 909 74 084

   Skolehelsetjenesten

  Reglement og planer

  Skoledagsorganisering

  Vi har undervisningstimer og friminutt på følgende tidspunkt:

  1.time: 8.30-10.00

  Friminutt: 10.00-10.15

  2.time: 10.15-11.15

  Friminutt: 11.15-12.00

  3.time: 12.00-13.00

  Friminutt: 13.00-13.10

  4.time: 13.10-14.10

  5.time: 14.10-14.40 (ungdomstrinn, torsdager)

  SFO

  Åpningstider og kontaktinformasjon

  Åpent: 07.00-16.30

  Telefon: 977 47 224

  E-post

  Ansatte

  Ansatte SFO:

  Anita Aidijervi, leder

  Merete Ellingsen

  Jolanta Fredriksen

  Lisell Sjøteig Helmersen

  Silje Lorentsen

  Natalia Dammen

  Carina Grimstad 

  Johannes Svenning

  Håkon B. Gårdvik

  Renate Norum     

  Vania Yatim  

  Mer informasjon om SFO

  Her finner du mer informasjon om SFO

  Virksomhetsplan SFO

   

  Råd og utvalg

  Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av 2 representanter fra hver av klassene. Det velges en representant fra hver av klassene hvert skoleår som sitter i 2 år om gangen.

  FAU-representanter skoleåret 2019/2020:

  1.klasse: Vanja Heen, Marina Larsen

  2.klasse:  Charlotte Leonhardsen, Kristian Johnsen Haukali

  3.klasse: Tale Taraldsen, Anders Tindvik

  4.klasse: Marie Nicolaisen, Hanne Victoria Sleipnes Martinussen

  5.klasse: Mary Nygård Bergheim. Frode Pedersen

  6.klasse: Aileen Skaugvold, Emad Mahmmoud Issa

  7.klasse: Henrikke Kvam Fagerli, Ole Thomas Taraldsen

  8.klasse: Wali Haidari, Tone Marie Svendsen Hestad

  9.klasse: Siw Jensen, John Yorkpoto Tehmed

  10.klasse: Kathy Frøskeland, Thomas Mahrun

  Referat fra FAU

  Referat FAU MØTE 02.10.19.pdf

  Ref FAU MØTE 16.10.19.pdf

  Referat 13.11.2019 FAU.pdf

  Referat FAU 08.01.2020.pdf

  Skolens samarbeidsutvalg består av 2 representanter fra FAU, 2 representanter fra elevrådet, 1 representant fra pedagogisk personale, 1 representant fra andre ansatte, 1 politisk representant og rektor.

  Samarbeidsutvalg 2019/2020

  Marie Nicolaisen, FAU, leder SU

  Tone Hestad, FAU, nestleder SU

  Isak August Rindal, elevrådet

  Susanne Aasen Pettersen,elevrådet

  Isabel Andersen, pedagogisk personale

  Bente Simonsen, pedagogisk personal

  Anita Aidijervi, andre ansatte

  Lisbeth Amundsen, politisk representant

  Trude M. Ottesen, rektor

  Referat fra SU-møtene:

  Referat SU 15.10.2019.pdf

  Marie Nicolaisen, FAU

  Thomas Maruhn, FAU

  Charlotte Leonhardsen, FAU

  Susanne Aasen Pettersen, elevrådet

  Isak August Rindal,elevrådet

  Isabel Andersen, pedagogisk personale

  Bente simonsen, pedagogisk personale

  Lisbeth Amundsen, politisk representant

  Trude M. Ottesen, rektor

  Glomfjord skole har to elvråd, ett for barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet. Marit Anita Selstad er kontaktlærer for elevrådet på barnetrinnet og Beate Aasen er kontaktlærer for elevrådet på ungdomstrinnet. Elevrådet på ungdomstrinnet har to represetnanter i SU.

  Elevrådet barnetrinnet for skoleåret 2019/2020

  Leder: Emma Andreassen Kvalnes

  Nestleder: Mathias Nordset Taraldsen

  Sekretær: Al Besher Issa

  Øvrige representanter: Anneli Skaugvold Tønnesen, William Nordset Taraldsen, Nicklas Leonhardsen, Adele Linèa Sleipnes Pedersen, Luna Victoria Skavikeng Rambjørg, Sebastian Heen, Susanne Marie Andersen

  Referat

  Elevrådsmøte 221019.pdf

  Elevrådsmøte 121119.pdf

  Elevrådet ungdomstrinnet for skoleåre 2019/2020 

  Ledere: Sunniva Aasen Pettersen

  Nestledere: Isak August Rindal

  Øvrige representanter: Oliver Hosberg Hagen, Johan Steinbakk Jensen og Ahmad Haidari

  Vedlagt ligger møteplan elevrådet vår 2020

  Møteplan elevrådet vår 2020.pdf

  Referater

  Referat Elevrådsmøte.pdf 

   

  Skolemiljø

  Rett til et trygt og godt skolemiljø

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  Les mer skolemiljø her.

  Læringsmiljøprosjektet

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsing for et mobbefrittog  inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veildere, fagsamlinger mm. Alt i regi av Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsenteret. Prosjektet går over 4 semester som har følgende hovedtema: Mobbingens psykologi, forebygging og klasseledelse, organisasjon og inkludering, videreføring og spredning.

  Glomfjord skole har vært med i prosjektet skoleårene 2016/2017 og 2017/2018, og skolen har gjennom prosjektet økt sin kompetanse i arbeidet med å utvikle og ivareta et trygt og godt læringsmiljø. 

  Prosjektet avsluttes i juni 2018, men Glomfjord skole vil videreføre dette arbeidet. 

  Trivselsleder

  Trivselslederlogo

  Glomfjord skole er med i trivselslederordninga. Den går ut på at elever (Trivselsledere) organiserer aktiviteter i friminuttene. Trivselslederne skal være forbilder for de andre elevene gjennom å opptre vennlig, respektfullt og aldri mobbe andre. Trivselslederordninga bidrar til mer fysisk aktivitet og trivsel i friminuttene

  INFORMASJON

  INFORMASJON VEDRØRENDE UKE 50 og 51

  Til foreldre/ foresatte ved Glomfjord skole

  Nå nærmer det seg jul og juleferie for elever og ansatte.

  De to siste ukene før ferien blir det en del trinnvise juleaktiviteter. Aktivitetene vil dere få en oversikt over på klassenes ukeplaner. Når det gjelder skolegudstjenesten og underholdningen se vedlagte skriv.

  I år har vi planlagt juleunderholding også for foresatte/foreldre. Denne vil bli torsdag 19.desember. Det vil bli to forestillinger på ettermiddagstid. For at det ikke skal bli for lang dag på elevene denne torsdagen, ønsker vi at de møter klokka 12.

  Vi avslutter dagen etter at andre forestilling er ferdig og tar så juleferie (ca. kl 18.30-18.45).

  Elevene vil få servert julegrøt og saft mellom forestillingene. Vi ønsker at elevene har på seg litt pene klær.

  SFO er åpen på torsdag 19.desember fra kl. 07.00.

  SFO er stengt på fredag 20.desember

  Mvh

  Glomfjord skole

  Brev om skolegudstjeneste 2019.pdf

  Invitasjon til juleforestilling (002).pdf

  Glomfjord skole steng i dag fredag 8.november

  Vi er dessverre nødt til å stenge skolen for elevene i dag fredag 8. november. Vi har fremdeles ikke varme. Vi beklager ulempene dette medfører. 

  Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

  Hva er formålet med Elevundersøkelsen?
  Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Mer informasjon finner dere her på norsk og arabisk

  informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

  informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen_arabisk.pdf

   

  Bildegalleri

  Julelenke på nesten 68 meter, fornøyde elever

  Desember og Lucia

  Juleverksted for mellomtrinnet, klipp og lim

  Bokslukerprisen

  Her kommer litt informasjon om bokslukerprisen som 6 klasse har holdt på med i høst.

  Klassen ble trukket ut blant andre 6 klasser i Norge til å delta på Bokslukerprisen. 

  I 10 uker har vi lest utdrag av 10 barne- og ungdomsbøker som ble utgitt i løpet av det siste året. Vi har pratet om utdragene, løst oppgaver til tekstene og vi har hatt avstemninger i klassen på hvilke vi syntes var best og hvilke som vi syntes ikke var så bra. Vi har skrevet anmeldelser til hvert av utdragene, og avgitt stemmer på nett. 

  Nå venter vi i spenning på å se hvilke av de ti bøkene er det som kommer videre til finalen. Bare 5 går videre, vi håper at det blir: Snøsøsteren, Mysteriet med det forbudte bildet, Vi skulle vært løver, En himmel full av skyer og Kalde føtter, varme hjerter.

  Hvem som vinner får vi vite 23. april 2020.

  MVH

  For 6. Klasse Glomfjord skole

  Marit-Anita

  Overnatting på skolen

  Onsdag til torsdag overnattet 4. klasse på skolen. På onsdag forberedte de middagen og snakket mye om det som skulle skje på ettermiddagen. Det var mange som spent seg og grugledet seg til 

  Ute skole for småtrinnet tirsdag 05.november 2019

  Gymtime for 2.klasse

   

  Små og store koser seg i snøen, og lager snømenn og bygger borg.

  En fredag i 3.klasse, forberedelser til "diktat"

  Velkommen til SFO

  3 klasse besøkte Newtonrommet, torsdag 17.oktober

   Tirdagskos på SFO

  Uteskole mandag 7 oktober, 

  1.-4. klasse på tur 

  Forskning

  4. klasse forsket på formene vann kan ha, tirsdag 8. oktober

  Miljøkveld

  Mellomtrinnet ved Glomfjord skole arrangerte mandag 7. oktober miljøkveld. De har selv planlagt kvelden og vært vakter på kjøkken, kiosk, musikk, lek, vakthold og underholdningen. De storkoste seg under arrangementet. Her er bilder fra kvelden.

  Overnattingstur i faget «Natur, miljø og friluftsliv», høsten 2019

  Den 2. oktober dro elevene i faget «Natur, miljø og friluftsliv» på overnattingstur til Svalvann på Glomfjellet. Elevene fikk erfare hvordan det er å telte i minusgrader og viktigheten med å kle seg etter forholdene. Det ble også noe vind på natten, og vi fikk se hvor viktig det er å organisere teltet og teltplassen godt for natten.

  Elevene lagde middag sammen, og viste et godt samarbeid på turen. Vi utforsket områdene rundt Svalvann og fant både et interessant dyreliv og flora. På kvelden søkte elvene ly for vinden i teltene, og spilte ulike spill sammen. Det virket som elvene hadde vært mye aktiv denne dagen, for kl 2300 var det helt stilt i alle telt. Dette er en veldig grei gjeng som er interessert i å lære om å ferdes og overnatte ute i naturen. Og da er det ingen fare å være på tur! 

  Bygdemuseums besøk for 1 og 2 klasse

  Alo konsert torsdag 26.september

  Besøk på brannstasjonen mandag 23.september, 4 klasse

  God helg fra SFO, Glomfjord skole


  Full fræs i Nordland.
  Fylkeskamp i friluftsliv for ungdomsskoleelever uke 37.

  God helg fra småtrinnet. 

  Fredag 6.september er BlimE-dagen!

   

  Aktiviteter ved skolen

  Vi ønsker velkommen til den første skoledagen på Glomfjord skole.

  Det vil bli felles samling, der vil alle elever og ansatte på skolen være samlet. Rektor vil ønske velkommen, og presentere nye elever og ansatte.

  Skoledagen vil være ferdig kl. 14.10.

  Vel møtt!

  Til elever i første klasse med foreldre foresatte.pdf

  Elever fra 2 til 10 klasse.pdf

  Besøk fra Røde Kors

  Som helsefremmende skole hadde småtrinnet besøk av Røde Kors Onsdag 27. mars. Her fikk elevene vite hva Røde Kors jobber med. De fikk også lære seg grunnleggende førstehjelp ved bruddskader, hjerte- og lungekompresjoner, småskader og stabilt sideleie. De fra Røde Kors hadde med seg utstyr, blant annet førstehjelpsdukke, plaster, tape, varmeteppe osv. Dette fikk elevene se og prøve på hverandre.

   

  En liten hilsen fra oss i 4. klasse 

  Mandag 25.mars overnattet 4.klasse oppe i Skistua ved slalåmbakken. Dette var en del av sosialkalenderen klassen vår har, der vi elever har fått vært med på å bestemme ulike aktiviteter vi har lyst til å gjøre sammen. En gang i måneden gjennomfører vi en slik aktivitet. Før det blir helt bestemt, må det selvfølgelig sjekkes og dobbeltsjekkes med lærer om alt lar seg gjennomføre. Heldigvis fikk vi til dette, med god hjelp fra en snill pappa som også stilte opp.

  Grunnen til at vi har en slik sosialkalender er fordi vi ønsker å bli enda bedre kjent med hverandre, og når vi gjør slike sosiale og morsomme ting kommer vi enda nærmere hverandre. Vi møttes ved Skistua klokken 19.00. Da måtte vi finne ut hvor vi skulle legge sakene våre. Vi måtte fylle luft i madrassene, ta ut soveposene, pakke ut mat og få det på plass i kjøleskapet. Så fikk vi lov til å gå ut å ake, kjøre på ski og snowboard. Vi tente i bålpanna og vi grillet pølser til kveldsmat. Når klokka ble 21.00 gikk vi inn for å se en film. Vi hadde fått lov til å ta med oss litt godteri og litt brus. Når filmen var ferdig, litt før klokken 23.00 måtte vi pusse tennene å legge oss til å sove. Læreren vår skrøt mye av oss, for vi var kjempeflink til å legge oss ned for å sove.  

  Morgenen etter våknet noen av oss klokka 06.00. Når klokken nærmet seg halv åtte var alle i gang med å pakke sammen tingene våre. Når alle var ferdige ordnet vi til felles frokost, der alle hadde tatt med seg litt hver. Etter hvert kom resten av småtrinnet på skolen og var sammen med oss i bakken.

  Tidligere har vi vært på skolekjøkkenet og laget pitapizza, vi har vært på Svartisen og overnattet i lavvo, strandtur til Stia, utelek oppe i Trollskogen og myyye annet morsomt!  Vi bare ELSKER sosialkalenderen.

  Glomfjord skole

  Besøksadresse:

  Skoleveien 7
  8160 Glomfjord

  Telefon: 75710150

  Sist endret: 17.01.2020