Du er her: Forside / Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Chr. Tidemannsvei 20

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal tjeneste i Meløy.

  Hva gjør PPT?

  • Undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester. 
  • Vurderer om barn og unge kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning. 
  • Vurderer om barnet har rett til fremskutt eller utsatt skolestart
  • Gir råd og veiledning til foreldre.
  • Tilbyr kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. 
  • Hjelper voksne som ønsker utredning. ?

  Hvem kan få hjelp?

  Vi hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov. 

  • språk- og talevansker, logoped
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • ikke-språklige lærevansker

  Vi hjelper voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett på spesialundervisning:

  • dersom du ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for deg.
  • hvis du trenger å utvikle eller vedligeholde grunnleggende ferdigheter. 

  Slik søker du om hjelp

  Slik søker du om hjelp for barn i førskolealder

  Barnet ditt kan ha rett til hjelp fra fødselen, uavhengig om det går i barnehage eller ikke. 

  Slik gjør du dersom du er bekymret for om barnet ditt har spesielle behov. 

  • Dersom barnet ditt ikke går i barnehage, ta kontakt med helsestasjonen eller PPT
  • Dersom barnet ditt går i barnehage, ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser, og priøver ut tiltak. 
  • Dersom barnet fortsatt har vansker, kan barnehagen og foresatte henvise til oss. PPT undersøker hvilke behov barnet har, og gir veiledning og råd om hva barnet har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider vi en sakkyndig vurdering. 
  • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. 

  Her finner du mer informasjon: Saksgang ved bekymring.

  Slik søker du om hjep i skolen

  • Ta kontakt med skolen. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak. 
  • Hvis barnet har fortsatt har vansker, kan skolen og foreldre henvise til PPT.  PPT undersøker hvilke behov eleven har, og gir veiledning og råd om hva eleven har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialundervisning, utarbeider vi en sakkyndig vurdering. 
  • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal rektor gjøre vedtak om eleven skal ha spesialundervisning. 

  Her finner du mer informasjon: Saksgang ved bekymring. 

  Skjema

   

  For å henvise til PPT benyttes henvisningsskjema som fylles ut og sendes til oss. Husk at både barnehage/skole og foresatte må skrive under på henvisningen.

  Henvisning barnehage

  Henvisning (word)

  Henvisning skole

  Henvisning (word)

  Henvisning voksne

  Henvisning word

  Henvisning systemsaker

  Henvisning word

  Brosjyrer med informasjon til foreldre kan lastes ned som PDF på 15 språk her.

  Kontakt

  Besøksadresse:

  Christian Tidemannsvei 20
  8150 Ørnes

  Postadresse:

  Gammelveien 5

  8150 Ørnes

  Sentralbord:

  Sentralbordet er betjent mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30

  Telefon 907 33 894

  Ansatte

  Line M. Maruhn, avdelingsleder PPT
  Telefon: 476 16 120
  E-post: marlin@meloy.kommune.no

  Øvrige ansatte

  Jan Harald Cato Leon Servold Hansen, rådgiver
  Telefon: 480 66 429
  E-post: jan.harald.servold.hansen@meloy.kommune.no

  Airin Wenberg, logoped/rådgiver
  Telefon: 905 74 960
  E-post: airin.synove.wenberg@meloy.kommune.no

  Hanne Rebekka H. Johansen, rådgiver

  Telefon: 475 06 551
  E-post: johhan@meloy.kommune.no

  Monica Sahl Rommetveit, rådgiver
  Telefon: 482 02 598
  E-post: monica.Sahl.Rommetveit@meloy.kommune.no

  Anne Mette Meidelsen, rådgiver
  Telefon: 908 19 705
  E-post:
  anne.mette.meidelsen@meloy.kommune.no

  Torhild Alfredsen, sekretær
  Telefon: 907 33 894
  E-post: torhild.alfredsen@meloy.kommune.no

  Sist endret: 04.01.2024