Du er her: Forside / Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Storhammarn 3, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal tjeneste i Meløy.

  Kontaktinformasjon

  Vi holder til i kontorlokaler midt i Ørnes sentrum, 2 etasje i det gamle kommunehuset. Vår postadresse er PPT Meløy Kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes. Telefon: 75 71 07 80 / 906 05 089.

  Hva gjør PPT?

  Hovedoppgaver til PPT er å hjelpe skoler og barnehager til å legge forholdene bedre til rette for elever med særskilte behov. Vi har også ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det.  

  Henvise til PPT

  Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

  Hvem kan henvise?

  Foresatte kan henvise selv, men som oftest mottar vi henvisninger fra barnehager og skoler i samarbeid med foresatte. I forkant av henvisning skal barnehagen eller skolen utarbeide en pedagogisk rapport, foreta nødvendig kartlegging og drøfte saken med PPT.

  Hvordan henvise?

  For å henvise til PPT benyttes henvisningsskjema som fylles ut og sendes til oss. Husk at både barnehage/skole og foresatte må skrive under på henvisningen.

  Henvisning barnehage

  Henvisning

  Henvisning word

  Henvisning skole

  Henvisning

  Henvisning word

  Henvisning voksne

  Henvisning

  Henvisning word

  Henvisning systemsaker

  Henvisning

  Henvisning word

  Ved behov for ny sakkyndig vurdering, meldes dette inn på skjemaet du finner her. Det er viktig å legge ved siste testresultater/kartlegging.

  Ny sakkyndig vurdering

   

  Vi som jobber her

  Vi er fem fagstillinger i 100% med ulik utdanning og erfaringsbakgrunn. I tillegg har vi sekretær i 60% som jobber mandag, tirsdag og torsdag hos oss.

  Logoped

  Meløy kommune har logoped i 100% stilling. For å henvise til logoped brukes samme skjema som for å henvise til PPT. For spørsmål, ta kontakt med PPT på telefon 75 71 07 80.

  Sist endret: 12.11.2020