Du er her: Forside / Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten

Glomveien 3, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Flyktninger fra Ukraina

  Meløy kommune ber om at nylig ankomne flyktninger fra Ukraina registrerer seg ved Meløy lensmannskontor. I etterkant vil de bli innkalt til Bodø politistasjon for fullstendig registrering. 

  Norske myndigheter har besluttet at alle ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år av gangen, i inntil tre år. 

  Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukrania og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. 

  Dette innebærer at søknadsprosessen er svært kort, og at ukrainere raskere får hjelpen de trenger. 

  Informasjon om krisen i Ukrainia (udi.no)

  Rettigheter og plikter når du har kollektiv beskyttelse (udi.no)

  Se informasjon om kollektiv beskyttelse på ukrainsk (udi.no)

  Meløy kommune forbereder seg på å ta imot flyktninger

  Om oss

  Flyktningetjenesten  er en del av avdelingen Kunnskap og inkludering i Meløy kommune. Dette sammen med Meløy voksenopplæring. 

  Flyktningtjenestens hovedoppgaver er løpende bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger.

  I utgangspunktet er det satt av tre dager, men vi vet at den reduserte tilgjengeligheten vil vedvare etterpå på grunn av mangel på nettilgang. Telefoniske henvendelser rettes til tjenestens mobiltelefon 416 54 539 og Bernhard Enga på 995 94 291. Andre ansatte er også tilgjengelig på sine telefoner 

  Åpningstider

  • Mandag: 12.15 - 15.00
  • Tirsdag:  09.00 - 13.00
  • Onsdag:  09.00 - 15.00
  • Torsdag:  09.00 - 15.00
  • Fredag:    09.00 - 13.00

  Ansatte

  • Leder, Kathy Frøskeland
  • Programrådgiver, Ida Limstrand Dybvik
  • Programrådgiver, Berit Selstad Hegle
  • Integreringspedagog: Bernhard Enga
  • Saksbehandler, Linn Mikalsen

  Bosetting

  Flyktningtjenesten i Meløy bosetter flyktninger med oppholdstillatelse etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og kommunestyrervedtak. Målgruppen er:

  • asylsøkere
  • overføringsflyktninger med innreisetillatelse
  • familiegjenforente

  Staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) inngår hvert år en rammeavtale med norske kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger. 

   Les mer om bosetting her

  Introduksjonsprogrammet

  Innen tre måneder etter bosetting starter alle flyktninger og deres familiegjenforente mellom 18-55 år på introduksjonsprogrammet. Dette er et helhetlig tilbud på fulltid. Målet med introduksjonsprogrammet er å få deltakerne ut i arbeid eller videre skolegang etter endt program. 

  Selve introduksjonsprogrammet

  • Undervisning i norsk og samfunnskunnskap
  • Språkpraksis

  Her finner du mer informasjon om Meløy voksenopplæring.

  Praksisplasser

   Bedrifter som vil bidra med praksisplasser bes om å ta kontakt med flyktningtjenesten. Deltakere som har praksisplass lærer norsk mye fortere, noe som resulterer i god integrering.

  Les mer om introduksjonsprogrammet her

  Økonomi

  Flyktningtjenestens inntekter kommer fra statlige integreringstilskudd. 

  Les mer om statlige integreringstilskudd her

   Om IMDi og UDI

  IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) følger opp politikken som myndighetene bestemmer. Det er et kompetansesenter som gir faglige råd for kommunene og myndighetene. Deres hovedoppgaver er blant annet:

  • å samarbeide med kommuner om å bosette flyktninger
  • følge opp introduksjonsloven

  UDI (utlendingsdirektoratet) har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

  Møt oss på Facebook

  Du finner oss også på Facebook. 

  Nyttige lenker

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI):  https://www.imdi.no/

  Kompetanse Norge: https://www.kompetansenorge.no

  UDI (utlendingsdirektoratet):  https://www.udi.no/

  Flyktningtjenesten

  Besøksadresse:

  Glomveien 3
  8160 Glomfjord
  Sist endret: 07.09.2023