Du er her: Forside / SFO

Skolefritidsordningen (SFO)

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Skolefritidsordningen (SFO) er kommunens tilbud før og etter skoletid for elever på 1. - 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 5. - 7. årstrinn.

  Om SFO

  SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, den skal gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

  Tilbud og åpningstider

  Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Meløy kommune tilbyr skolefritidsordning 11 måneder i året, dvs gjennom hele året med unntak av 4 uker i juli.

  Plass

  SFO i Meløyskolen tilbyr følgende to alternativer:

  1. Plass på skoledager. Det betales for SFO 10 mnd i året.

  2. Helårs-SFO. Det betales for SFO 11 mnd i året.

  Åpningstider

  SFO i Meløyskolen åpner kl 07.00 og holder åpent til kl 16.30. Etter behovskartlegging kan det være andre åpningstider ved enkelte SFO. Nærmere informasjon om åpningstider finner du på den enkelte skoles hjemmeside.

  Gratis kjernetid- 12 timer i uken på SFO for elevene på 1. og 2. trinn:

  Skoleåret 2023-2024 blir det 12 timer gratis SFO for elevene på 1. og 2. trinn.

   

  For 1. og 2.  klassingene blir det tre plasstyper å velge mellom:

  • 12 timer gratis kjernetid 08.00-15.15 Ingen betaling, kostpenger på 230,- kommer i tillegg.
  • SFO på skoledager (12 timer gratis kjernetid trukket fra) Pris 1170,- kostpenger 230,- kommer i tillegg.
  • Hel plass- helårs-SFO. (12 timer kjernetid trukket fra) Plassen vil ha en kostnad på kroner 1340,- per måned. kostpenger på 300,- kommer i tillegg. 

  Søknadsfrist 01.03.23

  Matpengesatser gjelder for 1.-4. klasse

  Satsene gjelder for 2024

   

  Priser for plass i skolefritidsordningen (SFO)
  SFO-tilbudPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager, 10 måneder i året     2 440
  Sats 2: Helårs-SFO, 11 måneder i året 2 929

   

  Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO.

   

  Pris for matpenger i SFO
  MatpengerPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager (10 måneder i året)   240
  Sats 2: Helårs-SFO (11 måneder i året) 313

   

   

  Priser for SFO-plass 3.-4. klasse:

   

  Satsene gjelder for 2024

   

  Priser for plass i skolefritidsordningen (SFO)
  SFO-tilbudPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager, 10 måneder i året     2 440
  Sats 2: Helårs-SFO, 11 måneder i året 2 929

   

  Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO.

   

  Pris for matpenger i SFO
  MatpengerPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager (10 måneder i året)   240
  Sats 2: Helårs-SFO (11 måneder i året) 313

  Redusert foreldrebetaling

  Familier med samlet årsinntekt på 514 800,- (fra 01.01.22) eller mindre, kan søke om redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen(SFO) for 1. - 4. klasse

  Meløy kommune kan etter søknad gi reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen slik at den pr. elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen dersom:

  • Foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året.
  • Det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende skoleår som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

  Her finner du mer informasjon om redusert foreldrebetaling

   Vedtekter SFO

  Her finner du vedtekter for SFO

  Søke på SFO-plass

  Søknad på SFO-plass sendes inn via Visma Flyt skole. Søknadsfristen er 1. mars.

  SFO-søknad

  Sist endret: 11.08.2023