Du er her: Forside / Alle med i Meløy

Alle med i Meløy

Kulturkontoret, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Vi ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta jevnlig på fritidsaktiviteter.

  Hva gjør vi

  Vi jobber etter Fritidserklæringen. Barn og unge skal ha muligheten til å delta jevnlig i fritidstilbud. Meløy kommune har flere tiltak som legger til rette for dette:

  Åpent hus

  Fire ganger i året arrangerer kommunen Åpent hus i Ørneshallen i samarbeid med lag og foreninger. Alle aktivitetene er gratis. Tilbudet er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

  Gratis inngang i Meløy fritidsbad

  Gjennom høst og vinter tilbyr vi til sammen åtte dager med gratis inngang i Meløy fritidsbad. Tilbudet er støttet av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Her finner du datoene i 2023

  Friplasser

  Kulturkontoret har en rekke tilbud til barn og unge som for eksempel alpintur, høy puls, scene ung, friluftsskole og sommerleir. Disse tilbudene har lav egenandel, slik at de fleste skal ha mulighet for å delta uavhengig av familiens økonomi. I tillegg har vi reservert et visst antall gratisplasser. De som ikke har råd til å betale egenandelen, kan ta kontakt med kulturkontoret og få gratis deltakelse.

  Folkehelseuka

  Vi markerer årlig folkehelseuka. I folkehelseuka tilbyr kommunen, lag og foreningerer en rekke tilbud og arrangementer. Aktivitene er svært rimelige eller gratis slik alle har muligheten til å delta. 

  Tilskuddsordningen Alle med i Meløy

  Tilskuddsordningen Alle med i Meløy ble etablert høsten 2019. Støtten skal dekke kontingent og/eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Det kan også gis tilskudd til deltakelse i turneringer, leirer og lignende. Det kan gis støtte på inntil 3 000 kroner per person per år. 

  Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

  Utstyrssentraler i Meløy

  Meløy har flere utstyrssentraler. Her kan du låne utstyr svært rimelig eller helt gratis. Sentralene har mottatt støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  Om Alle med i Meløy

  Vi ønsker at alle barn i Meløy skal ha muligheten til å delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi eller som ikke delta av andre årsaker, kan være mer utsatt for ensomhet.

  I Meløy er det 24 prosent av ungdomsskoleelvene som oppgir at de er ensomme, og det er færre barn og unge i Meløy som deltar i organiserte fritidsaktivteter sammenlignet med snittet for landet (Ungdata 2019).

  Meløy har mange ulike tilbud i regi av lag og foreninger som arbeider godt med å inkludere barn og ungdom.

  Likevel ser vi at det er et behov for å samarbeide om å gi god og tilpasset informasjon til barn, ungdom og foresatte som står utenfor de organiserte fritidstilbudene. Dette gjelder tilbud både i offentlig og frivillig regi.

  Hvem er tilbudene for

  Det er 8,5 % av barn og unge i Meløy som lever i husholdning med lavinntekt (tall fra 2017). Dette utgjør ca. 100 barn og unge. I tillegg er det 16 % av barn og unge som har mor eller far som eneforsørger. Mange familier har ikke lav inntekt, men har likevel stram økonomi. Dette og andre forhold kan gjøre at familien ikke kan prioritere at barna deltar på fritidsaktiviteter. 

  Fritidstilbud

  Her finner du informasjon om ulike fritidstilbud.

  Sist endret: 25.04.2024