Du er her: Forside / Psykososialt team

Psykososialt team

Servicetorget, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Psykososialt team skal forberede, koordinere og organisere psykososiale tiltak i forbindelse med hendelser som krever kommunal krise-/katastrofeinnsats.

  Om tjenesten

  Overordnet mål for tjenesten er å sikre at mennesker som på en særlig måte blir utsatt for belastninger, på grunn av direkte invovering i eller berøring av ulykker, katastrofer og liknende hendelser, får tilbud om nødvendig akutt hjelp og psykososial støtte.

  Hvem sitter i teamet?

  Psykososialt team består av:

  • ledende helsesøster
  • rådgiver helse-og omsorgstjenesten
  • virksomhetsleder Ørnes sykehjem
  • fagleder psykisk helsetjeneste
  • psykolog
  • virksomhetsleder miljøtjenesten
  • leder for NAV Meløy
  • leder PPT

  Sokneprest, pastorer, kateket, diakon, PPT, familieveileder, kommuneoverlege, politi og andre blir tilkalt ved behov.

  Hvordan aktiveres teamet?

  Psykososialt team blir aktivert av den overordnede kriseledelsen i kommunen i de situasjoner der dette er aktuelt. Behov for psykososiale tiltak i forbindelse med mindre hendelser, ulykker og annet meldes normalt av skadestedsleder (politi) eller AMK/legevakt.

  Kontaktinformasjon

  Kontakt med Psykososialt team får du ved å henvende deg til servicetorget på følgende måter:

  • telefon: 75 71 00 00

  Send e-post uten sensitiv informasjon 

   

  Send e-post med sensitiv informasjon

  Psykososialt team som ressurs

  Psykososialt team kan være en ressurs for andre organisasjoner, eksempel skoler, barnehager og bedrifter som blir rammet av kriser, ulykker og andre alvorlige hendelser. Fagpersonell kan for eksempel bistå med følelsesmessig gjennomgang av en alvorlig hendelse, eller gi råd for intern håndtering. Samtidig er det viktig at den enkelte enhet/bedrift har etablert egne beredskapsplaner.

  Nyttig informasjon

  Sist endret: 18.09.2019