Du er her: Forside / Meløybarnehagene / Reipå barnehage

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


   Informasjon om barnehagen

  Reipå barnehage har i år 63 plasser for barn mellom 0-6 år. Barnehagen er delt i to baser og 5 team. 

  Rødbasen består av barn mellom 0-2 år, med team Marihøne og Mus.

  Grønnbasen består av barn mellom 3-6 år, med team Bjørn, Rev, Ekorn og Hare.

  Simon Engen Aag er styrer i barnehagen til 1.1.25, da går han tilbake til å være pedagogisk leder og stedfortreder.

  Trine Waag Strømsvik har permisjon fra styrerjobben til 1.1.25. 

  Alle teamene har 1 pedagogisk leder og 1-2 fagarbeidere og assistenter. Vi tar ofte mot studenter. Hvem som jobber på de  ulike teamene finner dere under hvert enkelt team.

  Barnehagen er godkjent som helsefremmende barnehage, trafikksikker barnehage og ren hånd barnehage. Vi har mye fokus på natur og friluftsliv og barns medvirkning. 

  Kontaktinformasjon

  Reipå barnehage ligger i Lyngveien 18 på Reipå.

  Du når oss på følgene telefonnummer:

  • styrer mobil: 995 94 284

  Telefonnummer på basene:

  • mobiltelefon rødbasen: 906 32 898
  • mobiltelefon grønnbasen Bjørn:906 69 455
  • mobiltelefon grønnbasen Rev og Hare: 906 60 638

  Barnehagen kan også nås på epost:

  styrer:

  Simon Engen Aag styrer til 1.1.25

  Trine Waag Strømsvik permisjon til 1.1.25

  pedagogiske lederne:

  Eldrid Skjold

  Maiken Løbakk Dahl 

  Lene-Mari Antonsen Wallmann

  Elisabeth Jensen

  Åpningstider

  Mandag til fredag kl. 07.00 - 16.30

  Vi har åpent hele året, med unntak av røddager og planleggingsdager.

  Reipå barnehage har høsten 2023 17 barn fra Ørnes og 21 barn fra Reipå. Det kommer flere barn i barnehagen etter jul. 

  I videoen under ser dere noen glimt fra livet i barnehagen vår. Ved eventuelle spørsmål er det bare å ta kontakt med styrer. 

  Reipå barnehage film.mp4

   

  Team Bjørn

  Informasjon

  Dette teamet består av 10 barn født i 2018 

  De voksne som jobber på dette teamet er:

  • Maiken Løbakk Dahl (pedagogisk leder 100 %)
  • Wenche Myhre (assistent 100 %)
  • Christine Edvardsen (fagarbeider 100 %)
  • Hilde Olsen (fagarbeider 100 %)

  Periodeplaner og evalueringer

  Periodeplanene og evalureringer blir lagt ut i Visma appen etterhvert som de er ferdige. 

  Team Rev og hare 

  Informasjon

  Dette teamet består av 6 barn barn født i 2019 og 4 barn født i 2020. 

  De voksne som jobber på dette teamet er:

  • Kariann Furulunn (fagarbeider 100 %) 
  • Ninja Grytvik Antonsen (assistent 100 %)
  • Greta Bjørklund (assistent 100 %)
  • Ped.lederansvaret ivaretas av Eldrid og Simon frem til 1.1.24, da går Simon inn her. 

  Periodeplaner og evalueringer

  Periodeplanene og evalureringer blir lagt ut i Visma appen etterhvert som de er ferdige.

  Team Ekorn 

  Dette temaet består av 4 barn som er født i 2020 og 5 barn som født i 2021. 

  De ansatte på temaet er: 

  • Eldrid Skjold (pedagogisk leder 100 %)
  • Annveig Falk Olsen (fagarbeider 100 %)

  Periodeplaner og evalueringer

  Periodeplanene og evalureringer blir lagt ut i Visma appen etterhvert som de er ferdige. 

   

  Team Mus og Marihøne

  Informasjon

   Dette teamet består av 5 barn født i 2021 og 4 barn født i 2022. Det kommer 7 nye barn inn på rødbasen etter jul. 

  De voksne på teamet er:

  • Elisabeth Jensen (pedagogisk leder 100 %) 
  • Lene-Mari Antonsen Wallmann (pedagogisk leder 100 %, for tiden sykemeldt)
  • Astrid M. Antonsen (konsituert pedagogisk leder 80 %) 
  • Monica Jensen (fagarbeider 80 %)

  Periodeplaner og evalueringer

  Periodeplanene og evalureringer blir lagt ut i Visma appen etterhvert som de er ferdige. 

   

  Årsplan, overordna planer og temaplaner

   Inkluderende og trygt barnehagemiljø 2022 (1).docx

   Årsplan 2023-2024 Reipå.pdf

  Temaplaner:

  Barnehagens tradisjoner og markeringer.docx

  Progresjonsplan.docx

   La mæ få klar det sjøl.docx

   mat i Reipå barnehage hjemmesiden.pdf

   

   

   

  Ny i barnehagen

  Oppstart og tilvenning

  Når barnet ditt har fått barnehageplass hos oss, vil dere motta et brev fra oss som inneholder et velkomstbrev, et informasjonshefte og noen tillatelsesskjema. Dette er det lurt å sette seg inn i før barnet starter i barnehagen.

  Dere er også hjertelig velkommen til å komme innom barnehagen på besøk i forkant av oppstart. Da kan dere få en omvisning og dere og barnet får møte barn og voksne som er i barnehagen fra før.

  Når barnet starter i barnehagen får det en egne garderobehyller med plass til klær, sko og utstyr. Ytterklær pg skotøy må tas med hjem den siste dagen i hver uke. Har barnet barnevogn i barnehagen kan denne stå i barnehagens vognrom.

  Tilvenning:

  Når barnet begynner i barnehagen bruker vi ofte de første 5 dagene til en tilvenningsfase for barnet(varigheten vurderes ut fra hver enkelt barns behov). De 3 første dagene må dere være sammen med barnet. I løpet av disse dagene får vi muligheten til å bli kjent med dere, og dere får oppleve barnehagen fra innsiden. Barnet har faste voksne på sitt team som tar ekstra vare på barnet den første perioden spesielt.

  Dag 1:

  Dere kommer til barnehagen og blir i 2-4 timer. Denne dagen brukes til å bli litt kjent med hverandre og basen. Første dagen skal foreldrene være i barnehagen hele dagen.

  Dag 2 og 3:

  Dere kommer etter avtale med personalet og blir i 3-5 timer. Dagen avsluttes ut fra barnets behov. Barnet kan eventuelt også sove i barnehage. Foreldrene legger barnet disse dagene.

  Dag 4 og 5:

  Etter avtale med ped.leder.

  En av disse dagene får dere tilbud om oppstartssamtale med deres pedagogiske leder.  Dersom barnet blir trist eller urolig den første perioden det er alene i barnehagen, tar vi kontakt med dere. Det er derfor viktig at vi kan nå dere på telefon.

  Bringing og henting:

  Bruk gjerne litt tid på morgenen hvis du har mulighet til det. Si tydelig i fra til barnet når du går. Blir barnet lei seg, får det trøst og støtte av de voksne på teamet. Når du har sagt "hadet" er det viktig at du går og ikke trekker ut tiden, det gjør det verre for barnet.

  Det er viktig å sette av nok tid når du skal hente barnet. Dette fordi du må ha anledning til å snakke med de ansatte, lese informasjon som henger oppe, og la barnet ditt få tid til å avslutte en lek/aktivitet.

  Noen tips:

  Les informasjon du har fått utdelt, sett deg inn i barnehagens hjemmeside og se på oppslagstavler.

  Hvis dere lurer på hvordan barnet har det, er det bare å ringe til oss.

  Dersom barnet ikke kommer i barnehage, er syk eller skal ha fri, vil vi gjerne ha beskjed om dette på forhånd eller samme dag innen kl.930.

  Still alle spørsmål du måtte ha, ingen spørsmål er for små eller for rare, vi er her for deg og barnet ditt.

  Si fra om det er noe du ikke er fornøyd med, det vi får vite om kan vi gjøre noe med.

  Vi er også glade for postive tilbakemeldinger.

  Vi ser frem til å møte barnet og deg/dere og håper dere får en fin tid hos oss:-)

  Informasjonshefte om barnehagen

  Informasjonshefte om Reipå barnehage sendes alle nye foreldre ved oppstart. 

   
  Bekledningstips

  I barnehagehverdagen er barna innom mange aktiviteter inne og ute. Det er viktig at barna har tilstrekkelig med klær tilegnet de forskjellige aktivitetene og årstidene. Vær nøye med å merke barnas klær, sko og andre eiendeler. Det er håpløst for oss ansatte å holde rede på klær og sko hvis det ikke er navn på. Vi tar ikke ansvar for bortkomne eiendeler. I barnehagen vår har vi litt liten garderobeplass, og må derfor ha et system som fungerer. Det vil si at vi oppbevarer aktuelle klær for den aktuelle sesongen i barnehagen. Alt annet skal barna ha hjemme.

  Her er ei liste over hva som skal være på hvilken plass i garderobene.

  Vår, sommer og høst:

  Knagg i yttergang: Regnklær med strikk under foten og parkdress (evt bukse og jakke)

  I kurven: tynn lue, regnvotter, tynne votter, halsvarmer evt solbriller.

  Ett par gode sko og støvler plasseres på skohylle og på gulvet under knaggen til barnet.

  Seinhøst, vinter og tidlig vår:

  Knagg i yttergang: Vinterdress med strikk under foten, regnklær.

  I kurven: 1 tynn lue, 1 tykk lue, 2 par votter, 1 par regnvotter, halsvarmer.

  Ett par gode vintersko og ett par forede støvler (feks cherrox)

  Hele året:

  Hylle i innergarderoben: Mellomplagg i ull eller fleece, ullsokker

  Kurv i innergarderoben: Skal alltid inneholde truser, sokker, longs, t-skjorte, genser og bukse.

  På knaggen  i innergarderoben henges ytterklær og sekk.

  Når vi er ute i all slags vær, kler vi barna etter trelagsprinsippet.

  Det vil si at vi har ett lag innerst mot kroppen. Her anbefaler vi ull!

  Ett mellomlag bestående av ull eller fleece. Ytterplagg bestående av regnklær, dress eller annet egnet plagg som er vind- og vanntett.

  På beina anbefaler vi ullsokker. Tynne ullsokker på milde dager og tykkere ullsokker, evt to lag på kalde dager.

  Råd og utvalg

  Foreldreutvalgte for barnehager (FUB)

  FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen. FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.

   FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:

  "Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

  FUBs oppdrag:

  FUB er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og skal ivareta foreldrenes interesser i barnehagesammenheng.

  FUB skal videre styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen - gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene. Kunnskapsdepartementet har fått et uavhengig rådgivende organ som kan representere foreldrene nasjonalt i ulike høringer og arbeider. Bakgrunnen for opprettelsen av FUB, var ønske om at foreldrene skal synliggjøres i barnehagepolitiske saker.

  Mer informasjon om FUB finner du på deres nettside.  Og i deres informasjonsbrosjyre som du finner her.

  Barnehagens foreldreutvalg (FAU)

  For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

  Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til samarbeidet. FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). I Reipå barnehage kan det velges 2 representanter med vara. Begge basene skal være representert.

   FAU:

  Representant

   

   Ida Sofie Mienna Olsen tlf 977 16 164 (Rødbasen)

  vara: Veronica Kvande tlf 906 41 034

   

  Rainer Sandberg tlf 472 40 905(grønnbasen)

   

   vara: Synne Bakken Ulsnæs tlf 468 92 099

   

  Leder for FAU er ansvarlig for at det blir avholdt foreldrerådsmøter og evt temamøter etter behov og initiativ fra de øvrige foreldrene.

  Samarbeidsutvalget (SU)

  Samarbeidsutvalget SU består av:

  • to foreldre representanter med vara – valgt av foreldrerådet

  • to ansatte representanter med vara - valgt av personalgruppa

  • en eier representant – valgt av Meløy kommune

  Barnehagens styrer har møte,- uttale og forslagsrett, samt informasjonsplikt i samarbeidsutvalget. Styrer kan utpekes til sekretær for samarbeidsutvalget

  SU- Samarbeidsutvalget Medlemmer:

  Representant

  Medlem

  Vara

  Foreldre

  Ida Sofie Mienna Olsen

   Veronica Kvande
   

   Rainer Sandberg(grønnbasen)

   Synne Bakken Ulsnæs
   

   

   

  Ansatte

  Christine Edvardsen (grønnbasen)

  Eldrid Skjold
   

   

   
   

  Astrid Antonsen (rødbasen)

   Monica Jensen

  Eier Meløy Kommun

  Maren Ragnvaldsen Grete Johanne Vatne Solfall

   

   Samarbeidetsutvalgets oppgaver:

  • Være et rådgivende, - kontaktskapende og samordnende organ for foreldrene, personalet og eier

  • Skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag

  • Skal godkjenne barnehagens årsplan / langtidsplan

  • Skal fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet

  • Komme med synspunkter til forandringer innenfor budsjettrammen

  • Se til at barnehagen drives innenfor rammen av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett

  • Uttale seg om endringer i vedtekter for Meløy kommunes barnehager

  Avstemmingsregler: Dersom det foretas avstemming har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrer har møte, tale og forslagsrett i SU, men ikke stemmerett.

  Taushetsplikt: Alle SU- medlemmer må skrive under taushetsløftet.

  Møter og referater

  Her finner du referater fra møter i barnehagen samarbeidsutvalg og foreldremøter etterhvert som de er klare.   

  Foreldremøte 25.9.23 referat.pdf

   

  Gode tips og råd

  Bekledningstips 

  I barnehagehverdagen er barna innom mange aktiviteter inne og ute. Det er viktig at barna har tilstrekkelig med klær tilegnet de forskjellige aktivitetene og årstidene. Vær nøye med å merke barnas klær, sko og andre eiendeler. Det er håpløst for oss ansatte å holde rede på klær og sko hvis det ikke er navn på. Vi tar ikke ansvar for bortkomne eiendeler. I barnehagen vår har vi litt liten garderobeplass, og må derfor ha et system som fungerer. Det vil si at vi oppbevarer aktuelle klær for den aktuelle sesongen i barnehagen. Alt annet skal barna ha hjemme.

  Her er ei liste over hva som skal være på hvilken plass i garderobene.

  Vår, sommer og høst:

  Knagg i yttergang: Regnklær med strikk under foten og parkdress (evt bukse og jakke)

  I kurven: tynn lue, regnvotter, tynne votter, halsvarmer evt solbriller.

  Ett par gode sko og støvler plasseres på skohylle og på gulvet under knaggen til barnet.

  Seinhøst, vinter og tidlig vår:

  Knagg i yttergang: Vinterdress med strikk under foten, regnklær.

  I kurven: 1 tynn lue, 1 tykk lue, 2 par votter, 1 par regnvotter, halsvarmer.

  Ett par gode vintersko og ett par forede støvler (feks cherrox)

  Hele året:

  Hylle i innergarderoben: Mellomplagg i ull eller fleece, ullsokker

  Kurv i innergarderoben: Skal alltid inneholde truser, sokker, longs, t-skjorte, genser og bukse.

  På knaggen  i innergarderoben henges ytterklær og sekk.

  Når vi er ute i all slags vær, kler vi barna etter trelagsprinsippet.

  Det vil si at vi har ett lag innerst mot kroppen. Her anbefaler vi ull!

  Ett mellomlag bestående av ull eller fleece. Ytterplagg bestående av regnklær, dress eller annet egnet plagg som er vind- og vanntett.

  På beina anbefaler vi ullsokker. Tynne ullsokker på milde dager og tykkere ullsokker, evt to lag på kalde dager.

  Barn og samlivsbrudd

  Et samlivsbrudd mellom foreldre er en omveltning for alle i familien ikke minst de yngste barna. Barnehagebarn kan ikke på samme som eldre barn og voksne forstå hva et samlivsburdd er, og hvorfor det skjer. Her er litt informasjon om hvordan barn kan reagere ved et samlivsbrudd, og hva foreldrene kan gjøre for å støtte barna.

  Barns reaksjoner:

  Barns reaksjoner ved et samlivsbrudd kan variere mye. De aller fleste barn viser likevel en eller annen form for reaksjon på en slik omfattende hendelse. Noen barn viser kun mindre reakasjoner. For de fleste barna går det likevel bra på sikt.

  Noen av de vanligste reaksjonene hos små barn er:

  • sinne
  • frustrasjon
  • sorg
  • tilbaketrekking
  • engstelse og usikkerhet
  • klenging
  • konflikt med andre barn og voksne
  • hodepine
  • vondt i magen
  • andre kroppslige reaksjoner

  Foreldre og ansatte i barnehagen kjenner barnets atferd godt, og vil fort merke hvordan hvert enkelt barn kan endre seg.

  Hva kan foreldrene gjøre for å lette på situasjonen?

  Hvor godt barnet tilpasser seg ved et samlivsbrudd, er i stor grad avhengig av hvor godt foreldre og barnehageansatte klarer å samarbeide til barnets beste etter bruddet. De voksne i barnets nærmeste omgivelser er de som kan hjelpe barna å forstå og bearbeide alt det nye.

  Ofte har foreldre ulike tolkninger av hva som førte til bruddet og hvordan den nye situasjonen er. Det er viktig at foreldrene kommer frem til felles grunnleggende informasjon, eller en felles historie de kan fortelle til barnet.

  Huskeregler:

  • Informer barnehagen om bruddet på et tidlig tidspunkt
  • Forsøk å unngå at er vitne til konfliker mellom dere som foreldre
  • Snakk fint om tidligere samboer/ektefelle til barnet
  • Et godt samarbeid mellom mor og far er gunstig for barnet ved at barnet slipper å være lojal mot to parter som er i konflikt.
  • Vær lydhør overfor barnets reaksjoner, og hjelp barnet å bearbeide og forstå vanskelige følelser.
  • Gi barnet trygghet på at du alltid vil være glad i barnet selv om dere ikke lengre skal bo i samme hus.
  • Samarbeid med barnehagen om hvilken informasjon barnets skal få.
  • Barnehagen representerer rutiner, ro og trygghet. Bruk barnehagen som en ressurs, og prøv å samarbeide til barnets beste.
  • Forsøk å møte til felles foreldresamtaler.
  • Ha gode avtaler for samarbeid om praktiske løsninger om rundt henting og klær/skriftetøy.
  • La barnet snakke med andre nære voksne ut fra egne initiativ.

  (Denne informasjonen er henter fra et opplegg fra pedlex som heter ett barn - to hjem, informasjonsfolder til foreldre om barn og samlivsbrudd. Folderen kan dere få hos barnehagen)

  Under finner du:

  Retningslinjer for skoler/sfo og barnehager i Meløy, for samarbeid med foreldre som ikke bor sammen.

  Retningslinjene inneholder også skjema som kan fylles ut. Du finner dem her:

  RETNINGSLINJER FOR SKOLER OG BARNEHAGER I MELØy, foreldre som ikke bor samme

   

  Reipå barnehage

  Besøksadresse:

  Lyngveien 18
  8146 Reipå

  Telefon: 75710470

  Sist endret: 05.06.2024