Du er her: Forside / Meløy kulturskole

Meløy kulturskole

Spilderdalsveien 9, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Søknad om elevplass

  Det er nå åpnet for søknader og og re-registrering for skoleåret 2020-2021, og Meløy kulturskole vil ha følgende tilbud:

  • Instrumentopplæring på bandinstrumenter
  • Sang
  • Klassisk slagverk og trommesett
  • Tegning form og farge
  • Dans

  Tilbudet gis så langt som mulig i skolekretsen til eleven.

  Søknadsfrist og hovedopptak er 1. juni, men vi tar inn elever så langt vi har kapasitet gjennom hele året. 

  Søknadsskjema finner du her

   

  Hva koster det?

  Elevkontingent per skoleår for musikkundervisning er kr. 2 775,- Dette inkluderer ukentlig undervisning med egen lærer. I tillegg kommer mindre materiell kostnader. 

  Elevkontingent per skoleår for tegning/form/farge og dans er kr. 2 210,- Elevene på tegning/form/farge betaler i tillegg en fast materialpris på kr. 661,-

  Det gis søskenmoderasjon på 50%.

  Meløy kommune har en tilskuddsordning "Alle med i Meløy". Les mer om betingelsene for å søke støtte her.

  Om skolen

  Kulturskolen er en lovpålagt aktivitet som alle kommuner, enten alene, eller i samarbeid med andre, skal ha, paragraf 13-6 i opplæringsloven

  Kulturskolene skal være et ressurssenter for det lokale kulturliv, samtidig som de gir et kulturelt tilbud til barn og ungdom innenfor flere felt. De fleste kulturskolene startet som musikkskoler, men i dag har man både kampsport, nysirkus, teater, tegning/maling, dans, drama, teater, skrivekurs osv. som en del av tilbudene rundt omkring i landet. Det er ikke spesifisert hvilke tilbud man skal ha, eller hvor stor skolen skal være, så dette varierer fra kommune til kommune. Det er imidlertid et nasjonalt mål fra Norsk Kulturskoleråd at kulturskolen skal dekke 30% av elevtallet i grunnskolen.

  Meløy kulturskole ligger administrativt under Spildra skole.

  Rektor er Frøydis Antonsen, fagleder Ørjan Vatneberg.

   

  Ansatte

  Rektor : Frøydis Antonsen

  Fagleder : Ørjan Vatneberg

  Lærere :
  Ørjan Vatneberg : Ørnes, Glomfjord, Enga (Slagverk, piano, korpsinstrumenter)
  Ken Åge Hansen : Ørnes, Glomfjord (Sang, piano, gitar)
  Mai-Lis Myrvang Strand : Ørnes (Tegning/form/farge)
  Jaanica Vahtra : Ørnes (Dans)

   

  Aktivitetsplan

   
  DatoAktivitet
  24.august.2020 Første undervisningsdag høsten 2020

  Kontortider Fagleder

  Tirsdager 0800-1200
  Onsdag 0800-1130


  Kontortidene kan også variere i forhold til planlagte aktiviteter. Ved besøk anbefales det å avtale tidspunkt først. 

  Serviceerklæring

  Serviceerklæring finner dere her.

  Reglement

   

  • Søknadsfristen 1.juni, men vi tar opp elever gjennom hele skoleåret dersom vi har kapasitet.
  • Når en elev er tatt opp hos oss er denne elev hos oss for skoleåret det søkes om. For å fortsette påfølgende skoleår må plassen bekreftes ved re-registering, og de eksisterende elevene vil da ha prioritet for videre elevplass. Dersom elever ikke re-registreres vil det være å betrakte som en oppsigelse.
  • Hvis en elev ønsker å bytte instrument/disiplin sendes en ny søknad, men kun med de disipliner det ønskes byttet til. Dersom vi ikke har mulighet til å oppfylle ønsket om bytte har eleven sin opprinnelige plass.
  • Det kan kun søkes ved å bruke kommunens online søknadsskjema, eller ved å ringe eller sende mail for å få tilsendt en papirversjon.  
  • Underskrevet søknad er gjeldende for skoleåret den gjelder. Kulturskolen kan si opp plassen ved gjentatt fravær uten at det er gitt beskjed. 
  • Oppsigelse kan kun skje via kommunens hjemmeside. Dere finner skjemaet på kulturskolens side. Det kan ikke sies opp via mail. Oppsigelse må skje innen 1.november for vårsemesteret. Ved oppsigelse etter dette vil elevene bli fakturert for påfølgende semester.
  • Undervisningen følger vanlig skolerute.
  • Nye elever får en 3 ukers prøvetid der de kan bestemme seg om de vil gå videre eller ikke. Det må søkes før eleven får starte. Sies ikke plassen opp via skjema på kulturskolens side i løpet av disse tre ukene, må kontingenten for resten av semesteret betales. Dersom særskilte forhold ligger til grunn for at eleven slutter, kan det sendes skriftlig søknad om å slippe dette kravet.
  • Tilbudene er gitt med forbehold om lærerkrefter og stor nok søknadsmasse.
  • Det er viktig at søknadsskjemaet er fullstending utfylt, husk et mobilnummer som vi kan sende melding til ved eventuelle endringer på kort varsel som f.eks. sykdom hos lærere.
  • Ikke skriv på en mailadresse dersom dere ikke ønsker å få informasjon pr.mail.
  • Faktura sendes til foresatte dersom ikke annet bemerkes. Evt. andre fakturaadresser skrives i merknadsfelt i søknadsskjemaet. Mislighold av betalingsfrister vil medføre oppsigelse av elevplass.

  Priser 

  Egenbetalingen gjelder per skoleår.

   
  DisiplinPris kr
  Elevkontingent kulturskolen 2 840
  Elevkontingent kulturskolen tegning/form/farge, dans 2 260
  Aspirantopplæring korps per halvår/time * 5 850
  Instrumentleie (gitar/keyboard) 675
  Instrumentleie (trommesett) 1 035
  Materiellavgift tegning/form/farge 675
  Materiellavgift musikk etter utlegg
  Elevkontingent voksne 6 600
  Leie lysanlegg inntil 3 dager 2 200
  • Prisene er vedtatt i kommunestyret og gjelder for kalenderåret 2021.
  • * Prisen forutsetter at skolens reglement for rapportering og aktivitet blir fulgt. Dette er prisen korpsene betaler for en gruppetime opplæring, og har ingenting med foreldrebetaling å gjøre.
  • Instrumentleie kommer i tillegg kun hvis elever leier instrument fra kulturskolen for å ha hjemme.
  • Materiellavgift for musikkelever gjelder for bøker, trommestikker og annet som lærer kjøper inn i løpet av året. Den blir fakturert sammen med kontingenten.
  • Det blir sendt ut faktura to ganger i året; i oktober og mars. Se reglement for oppsigelse i forhold til betaling.

   Tilbud

  Band
  • Alder : Fra 8 år og oppover

  • Vi ønsker at elevene skal få oppleve samspill med andre elever, og derfor prøver vi å sette sammen band når elevene har nådd et visst nivå på sitt instrument. Dette for at ikke timene skal gå til instrumentaltekniske detaljer for hver enkelt elev, men brukes til å spille.

  • Samspill er et av våre satsningsområder, og dersom de etter et år ønsker å starte i band sammen med noen andre, så prøver vi å få dette til.

   Her søker du

  Gitar
  • Alder : Fra 8 år og oppover
  • Instrumentleie : Tilbudet forutsetter at eleven har eget instrument.
    
  • På gitar har vi hovedsaklig elevene en og en, men de kan settes i grupper dersom vi ser at dette er ønskelig og vi har tilstrekkelig utstyr på undervisningsstedet.
  • Elevene vil få innføring i elementær notelære og få utdelt bøker fra lærer. Det er en stor fordel om elevene disponerer instrument hjemme slik at de kan øve. Fremgangen vil bli mye bedre, og eleven vil få mye større utbytte av undervisningen. Det er på ingen måte nok med 22,5 minutter pr.uke for å få en god progresjon over tid.
  • Samspill er et av våre satsningsområder, og dersom de etter et år ønsker å starte i band sammen med noen andre, så prøver vi å få dette til.

   Her søker du
  Keyboard
  • Alder : Fra 8 år og oppover
  • Instrumentleie : Tilbudet forutsetter at eleven har eget instrument.
    
  • På keyboard har vi hovedsaklig elevene en og en, men de kan settes i grupper dersom vi ser at dette er ønskelig og vi har tilstrekkelig utstyr på undervisningsstedet.
  • Elevene vil få innføring i elementær notelære og få utdelt       bøker av lærer. Det er en stor fordel om elevene disponerer keyboard hjemme slik at  de kan øve. Fremgangen vil bli mye bedre, og eleven vil få mye større utbytte av undervisningen.Det er på ingen måte nok med 22,5 minutter pr.uke for å få en god progresjon over tid.
  • Samspill er et av våre satsningsområder, og dersom de etter et år ønsker å starte i band sammen med noen andre, så prøver vi å få dette til.

   Her søker du
  Korpsinstrument
  • Alder : Fra 8 år og oppover
  • Vi gir så langt det er mulig undervisning på de aller fleste messinginstrumenter og noen treblåsinstrumenter samt slagverk. Opplæringen blir gitt i samarbeid med korpsene på den enkelte skole, og elevene må disponere instrumenter fra korpsene.
   Dette tilbudet må ikke forveksles med aspirantopplæring som er korpsenes egen opplæring av musikanter (se mer nedenfor)

   Her søker du 
  Aspirantopplæring
  • Det er korpsene selv som står for all aspirantopplæring i kommunen. Det er gjerne våre lærere som har denne undervisningen også, men det er korpsene som organiserer alt når det gjelder opptak, instrumenter, sammensetning av grupper og tidspunkt. Ved ønske om opptak som aspirant må hver enkelt ta kontakt med korpset i den gjeldende skolekrets.

  NoN Stop
  • NoN Stop er kulturskolens dissimilis-band. Det ble startet i 2010, og vi er innmeldt i Dissimilis Norge.
  • Bandet har øving hver torsdag kl.1800-1930 i gymsalen på Ørnes (kulturskolens lokaler), og vi har medlemmer i alderen 10-50+. Disse har det veldig kjekt sammen, og de har også opptredt både i Meløy og i Gildeskål, blant annet ved utdeling av Næringsprisen i Meløy 2013, Ørnes skole kulturuke i 2014 og diverse andre kulturskolearrangementer.
  • Søknad sendes på vanlig måte via søknadsskjema som dere finner på kulturskolens forside, evt ved å søke i søkefeltet.
  • Endel av dagens deltakere har verger som står for søknad og betaling. Ber om at disse fyller ut foresatteinfo med elevens navn og CO i postadressen. På denne måten kommer regningene riktig første gang, og vi slipper å gå manuelt inn og rette etter at de er sendt feil.

   Her søker du
  Piano
  • Alder : Fra 8 år
  • Instrumentleie : Tilbudet forutsetter at eleven har eget instrument.
    
  • På piano har vi hovedsaklig elevene en og en, men de kan settes i grupper dersom vi ser at dette er ønskelig og vi har tilstrekkelig utstyr på undervisningsstedet.
  • Elevene vil få innføring i elementær notelære og få utdelt bøker fra lærer. Det er en stor fordel om elevene disponerer piano hjemme slik at de kan øve. Fremgangen vil bli mye bedre, og eleven vil få mye større utbytte av undervisningen. Det er på ingen måte nok med 22,5 minutter pr.uke for å få en god progresjon over tid.
  • Samspill er et av våre satsningsområder, og dersom de etter et år ønsker å starte i band sammen med noen andre, så prøver vi å få dette til.

   Her søker du
  Sang
  • Alder : Fra 8 år og oppover
    
  • På sang har vi hovedsaklig elevene en og en, men de kan settes i grupper dersom vi ser at dette er ønskelig og vi har tilstrekkelig utstyr på undervisningsstedet.
  • Elevene vil få innføring i elementær notelære og få utdelt bøker/cd fra lærer.
  • Samspill er et av våre satsningsområder, og våre band trenger vokalister. Dersom vi ser at dette kan passe, så prøver vi så langt det er mulig å sette sammen bandbesetninger i de forskjellige skolekretsene. Vi tar selvsagt hensyn til alder og nivå når vi setter sammen grupper.
  • Vi ber dere bemerke på søknadsskjema om det ønskes klassisk sangundervisning eller om dere ønsker sangundervisning mer rettet mot band. 

   Her søker du
  Slagverk
  • Alder : Fra 8 år og oppover
  • Instrumentleie : Det er en fordel at eleven har eget instrument, men det er mulig å øve uten.
  • På slagverk får elevene både opplæring på trommesett og på perkusjon, som er en fellesbetegnelse for alt annet man kan slå og lage lyd på. Undervisningen skjer både en til en og i grupper, og det vil bli sendt ut halvårsplaner der det er listet opp når de har enetimer og når de får undervisning i grupper. Når det er gruppeundervisning vil de få lengre timer enn normalt, så dette vil jo være en vinn-vinn situasjon for alle.
  • Elevene vil få innføring i elementær notelære og få utdelt bøker/cd fra lærer. Det er en stor fordel om elevene disponerer trommesett hjemme, men det er fullt mulig å øve uten også.
  • Samspill er et av våre satsningsområder. Vi vil derfor komme til å sette sammen elever i forskjellige ensembler frem mot konserter og andre arrangementer. Kulturskolen har også melodiske instrumenter som xylofon og vibrafon, og disse vil bli brukt for å sette elever sammen i prosjektgrupper frem mot våre konserter, og kanskje også andre arenaer som for eksempel UKM.

   Her søker du
  Ukulele
  • Alder : Fra 6 år og oppover
  • Instrumentleie : Tilbudet forutsetter at eleven har egen ukulele
  • Ukulele er en liten gitar som kanskje er mest kjent fra Hawaii. Den har en særegen lyd og stemming, og på grunn av størrelsen egner den seg godt for barn.
  • Kulturskolen ønsker å gi tilbud på dette til alle som ønsker det. Vi ser helst at vi får så mange søkere at vi kan lage et lite ukuleleorkester, men kan også ta inn enkeltelever dersom vi ikke får så mange søkere.
  • Ettersom kulturskolen ikke selv har instrumenter for utleie forutsetter dette kurset at elevene selv kjøper seg en ukulele.

   Her søker du
  Dans
  • Alder : Fra 7 år
  • Gruppetilbud 1,5 time pr.uke (gruppene settes opp etter alder)
  • Sted : Kulturfabrikken Ørnes
  • Tidspunkt : Gruppe 1 1245-1345 tirsdag. Gruppe 2 1445-1545 tirsdag
  • Kulturskolen starter 10.september opp med fast, ukentlig tilbud innen dans. Disiplinene vil være hip-hop og breakdance.

  • Alle vil, som på de andre tilbudene, få inntil 3 ganger gratis, og dersom plassen da sies opp før 4.undervisningsuke vil det ikke faktureres for høsten.

   Her søker du
  Tegning/Form/Farge
  • Alder : Fra 8 år
  • Sted : Spildra skole
  • Noe av det elevene kan få innføring i i løpet av et skoleår er følgende:
   - Maling med kniv og svamp
   - Pappmasjé
   - ”Gjenbrukskunst” – skrot får nytt liv ved hjelp av limpistol
   - Maling inspirert av kjente kunstnere
   - Lage gipsmasker
   - Avansert julekurvfletting
   - Kalligrafi
   - Lage ulike typer papir
   - Papirmosaikk
   - Tegning
   - Lage kort ved bruk av ulike teknikker
   - Lage bilde av gammel dongeri
   - Akvarell
  • Vi satser også på å få laget utstillinger av produksjonen. Tidsbruken på de ulike aktivitetene vil variere.

   Her søker du

  Fagplaner

  Fagplan Keyboard.pdf
  Fagplan Piano.pdf
  Fagplan Slagverk.pdf
  Fagplan TegningFormFarge.pdf
  Fagplan Gitar.pdf


  Utleie av utstyr

  Kulturskolen kan leie ut utstyr til forskjellige arrangementer. Vi har en god del utstyr som kan brukes på små og mellomstore konserter, til konfirmasjon, bursdager osv. Vi kan sy sammen en pakke som passer til ditt behov, og gi en kort innføring i bruk ved leie.

  • Bose L1 er et kompaktanlegg med digitalmikser og ferdige innstillinger for tale, sang, instrumenter, play-back osv. som sikrer deg god lyd på en enkel måte. I tillegg er det utrolig lett, både å transportere og å sette opp.
  • Kulturskolen har følgende utstyr til utleie :
   Miksere Yamaha MG32/14FX 1 stk
     Soundcraft Spirit FX16 1 stk
        
   PA JBL PRX 635 topper 2 stk
     JBL PRX 618 Subber 2 stk
     JBL PRX 735 Monitorer 2 stk
     Bose L1 med sub 1 stk
        
   El-piano Yamaha CP-300 1 stk
        
   Gitarforsterkere Vox AC30C2 gitar 1 stk
     Fender HotRod Deluxe 1 stk
     Marshall DSL100H topp 1 stk
     Marshall 1960A Bunn 1 stk
        
    Bassforsterker Ashdown EVO II 500 1 stk
        
    Trommesett Pearl EX 1 stk
        
   Mikrofoner Sennheiser E935 vokal 4 stk
     Sennheiser E902 basstromme 1 stk
     Shure Beta 91A basstromme 1 stk
     Sennheiser E908 tam/skarp 4 stk
     Sennheiser E914 overhead 2 stk
     Shure SM58 4 stk
     Shure SM57 2 stk

  Musikkbingen

  Meløy kommune fikk i 2010 tilslag på en musikkbinge fra Musikkutstyrsordningen. Denne ble satt opp og høytidelig åpnet i mai 2011 på Enga Skole. Den er tilgjengelig for alle som ønsker et lokale å øve i. Lokalet er på litt over 20 kvadrat, og veldig godt lydisolert.
  Følgende utstyr står fast i bingen:

  Trommesett Pearl Vision VMX905 5-trommers sett Sabian Cymbalsett 20" ride, 16" crash og 14" hi-hat Gibraltar basstrommepedal Gibraltar trommestol
  Gitarforsterker Line6 Gitarcombo Spider IV 120 Roland Gitarcombo Cube-80X
  Bassforsterker Ashdown Basscombo MAG-C210T-300
  El-piano Yamaha P-60
  PA Yamaha MG124CX Miksebord JBL Eon515 aktive høyttalere (2stk) AKG D5 Mikrofoner (2stk)
  2 stk jack-kabler 4 stk xlr-kabler

    Prisen for leie av bingen er pr. 01.01.14:

  Leie enkelttime kr 80
  Leie langtidskontrakt pr.time kr 60
  Depositum nøkkel kr 1000

  Langtidsleietakere har mulighet til å ha nøkkel mot depositum, slik at de slipper å hente ut nøkkel hver uke.
  Det må skrives leiekontrakt med kulturskolen før nøkler utleveres og bingen kan brukes.

  Bilder

  Kulturskolen var på turne med DKS-produksjonen Møte med et instrument i mars-april 2018. Der besøkte vi 3.klassingene på alle skolene, bortsett fra Bolga. Mange elever som fikk høre og prøve forskjellige slagverksinstrumenter, og håper vi ser noen av dem som elever på kulturskolen.


  Elevene i 3.klasse på Halsa skole 2017-2018
  Elevene i 2-4.klasse på Meløy Oppvekstsenter 2017-2018

   


  Elevene i 3.klasse på Reipå skole 2017-2018

   

  Drømmestipendet

  Sist endret: 16.12.2020