Du er her: Forside / Meløy helse- og velferdssenter, nybygg

Meløy helse- og velferdssenter, under bygging

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Ørnes helse- og omsorgssenter, skisse

  Meløy helse- og velferdssenter er under bygging og skal være klar til bruk på nyåret 2021.

  Om byggeprosessen

  Meløy kommune er i gang med å bygge et nytt helse- og velferdssenter på Ørnes. Helse- og velferdssenteret skal erstatte dagens Ørnes sykehjem. I tillegg skal ergo- og fysioterapitjenesten inn i senteret, samt legekontoret på Ørnes. Disse vil få sine lokaler i første etasje.

  Grunnarbeidene ble startet opp i oktober 2018. 

  Informasjonsmøter

  Vi vil underveis i byggeprosessen invitere berørte parter og andre interesserte til informasjonsmøter. Dette vil bli annonsert.

  • 23. januar 2019: informasjonsmøte for naboer av byggetomta 
   Meløy bibliotek kl 16.00 - 18.00. Invitasjon er sendt ut til naboer og berørte.
  • 29. januar 2019: informasjonsmøte om Meløy helse- og velferdssenter
   Meløy rådhus, kommunestyresalen, kl. 18.00  20.00. Åpent for alle. 

  Fremdriftsplan

  Frem mot åpning av det nye helse- og velferdssenteret, er det lagt følgene plan for fremdrift:

  • grunnarbeider: i perioden uke 41 i 2018 - uke 2 i 2019
  • oppføring av bygg: i perioden uke 2 - uke 35 i 2019
  • innredning: i perioden uke 32 i 2019 - uke 17 i 2020
  • klargjøring/ferdigstillelse: i perioden uke 16 - uke 27 i 2020

  Etter kontrakt skal bygget være klart for overlevering 20. november 2020. 

  Spørsmål og svar

  Når åpner helse- og velferdssenteret?

  Det nye helse- og velferdssenteret skal være klart til bruk like over nyttår 2021.

  Hva skal helse- og velferdssenteret inneholde?                                  

  Meløy helse- og velferdssenter skal inneholder 44 sykehjemsplasser, 8 omsorgsleiligheter, produksjonskjøkken, legesenter, legevakt og fysio-/ergoterapitjenesten.

  Hva skal legesenteret inneholde?                                                  

  Glomfjord legekontor og Ørnes legekontor vil bli samlokalisert i det nye legesenteret. Senteret, som er plassert i første etasje, vil få  åtte legekontor, kontor for legevakt, akuttrom, laboratorium, to behandlingsrom og kontor for sykepleier.

  Hva er innholdet i sykehjemsdelen?   

  Sykehjemmet vil være lokalisert i helse- og velferdssenterets andre og tredje etasje. Det vil inneholde totalt 44 sykehjemsplasser fordelt på 22 plasser per etasje.

  • Hver etasje vil bestå av to avdelinger med 10 og 12 plasser.
  • 12 plasser er korttidsplasser, inkludert dialyserom og plasser for øyeblikkelig hjelp.
  • Produksjonskjøkkenet skal produsere og levere hjemmelaget mat for beboere på helse- og omsorgssenteret og hjemmeboende. Kjøkkenet skal også drive kantinekjøkkenet i senteret.

  De åtte omsorgsboligene vil ligge i fjerde etasje.

  Hvor lenge blir Gammelveien stengt?

  Gammelveien vil være stengt i hele byggeperioden.

  Hvorfor er det ingen sansehage?

  Det er ikke plass på tomta. Men det er tatt hensyn til dette ved at det blir bygget store balkongene for hver avdeling. I tillegg er det en takterrasse der det vil bli en del beplantning i store plantekar.

  Hvordan er brannsikkerheten ivaretatt?

  Brannsikkerheten blir i første rekke ivaretatt av sprinkling i hele bygget. Dette reduserer brannrisikoen betydelig. Bygget er seksjonert i brannsoner. Dette gjør det mulig å evakuere uten å må ut av bygget.

  Det vil bli utarbeidet en egen rømningsplan for bygget.

  Hva skjer med det gamle sykehjemmet?

  Det gamle sykehjemmet skal utredes for bruk av tjeneter rettet mot barn, ungdom og familier, i tillegg til etablering av helsestasjon for eldre. Arbeidet med å utrede dette starter i 2019.

  Hvem skal jobbe på det nye helse- og velferdssenteret?

  Alle ansatte ved dagens sykehjem, fysio-/ergoterapitjeneste og de som i dag jobber ved Ørnes og Glomfjord legekontorer skal flytte over i det nye helse- og velferdssenteret.

  Er byggeprosjektet i rute etter fremdriftsplanen?   

  Arbeidet er i rute per 22. mai 2019.

  Hvor kan ansatte og besøkende parkere?            

  Det blir parkering på oppmerkede plasser ved senteret og ved den store parkeringsplassen ved Meløy biblioteket.

  Hvem er byggherre?

  Meløy kommune er byggherre.

  Hvem er hovedentreprenør?

  HENT er totalentreprenør for prosjektet.

  Hvem er prosjektleder for HENT?

  Tore Vold er prosjektleder hos HENT.

  Hvem er prosjektleder for Meløy kommune?    

  Frank Holter er prosjektleder for Meløy kommune. 
  Tlf. 911 92 052

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om byggeprosessen?

  Kontaktperson er eiendomssjef Kjell-Gunnar Isaksen. 
  Telefon: 75 71 07 12

  Send e-post

  Følg byggeprosessen på sosiale medier

  Vi vil underveis i byggeprosessen og fram til helse- og velferdssenteret blir tatt i bruk legge ut bilder fra byggeplassen og gi deg et innblikk i arbeidet som pågår.

  Følg oss på:

  Bildegalleri

  Bildegalleri oppdatert juni 2020.  Formannskapet besøkte bygget i januar 2020.

  Bildegalleriet oppdatert september 2019.

  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019
  Meløy helse- og velferdssenter september 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter august 2019Meløy helse og velferdssenter mai 2019Meløy helse og velferdssenter mai 2019Meløy helse og velferdssenter mai 2019Meløy helse og velferdssenter mai 2019Meløy helse og velferdssenter mai 2019Meløy helse og velferdssenter mai 2019Bilder fra 10. mars 2019Bilder fra 10. mars 2019Bilder fra 10. mars 2019Per 24. januar jobber HENT med betongfundamenter i Blokk 2, hvor det nye legesenteret skal inn. I tillegg har de startet med å montere betongelementer i Blokk1 hvor det blir ergo/fysioterapi og personalgarderober.Per 24. januar jobber HENT med betongfundamenter i Blokk 2, hvor det nye legesenteret skal inn. I tillegg har de startet med å montere betongelementer i Blokk1 hvor det blir ergo/fysioterapi og personalgarderober.Per 24. januar jobber HENT med betongfundamenter i Blokk 2, hvor det nye legesenteret skal inn. I tillegg har de startet med å montere betongelementer i Blokk1 hvor det blir ergo/fysioterapi og personalgarderober.Per 24. januar jobber HENT med betongfundamenter i Blokk 2, hvor det nye legesenteret skal inn. I tillegg har de startet med å montere betongelementer i Blokk1 hvor det blir ergo/fysioterapi og personalgarderober.Per 24. januar jobber HENT med betongfundamenter i Blokk 2, hvor det nye legesenteret skal inn. I tillegg har de startet med å montere betongelementer i Blokk1 hvor det blir ergo/fysioterapi og personalgarderober.Per 24Per 24. januar jobber HENT med betongfundamenter i Blokk 2, hvor det nye legesenteret skal inn. I tillegg har de startet med å montere betongelementer i Blokk1 hvor det blir ergo/fysioterapi og personalgarderober.

   

  Grunnarbeidene er godt i gang (7. desember 2018).Grunnarbeidene er godt i gang (7. desember 2018).Grunnarbeidene er godt i gang (7. desember 2018).

  Første spatak. Foto: MeløyavisaEn del av maskinparken til grunnentreprenør Terje Halsan AS.Fremtidig parkeringsplass er planert for bruk til riggplass under byggeprosessen.Oppstart utgraving for fundamenter til Meløy helse- og velferdssenter.

  Skisse Meløy helse- og velferdssenterSkisse Meløy helse- og velferdssenter

   

   

  Sist endret: 23.06.2020