Du er her: Forside / Planer

Planer

Oppvekst, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du planer for Meløyskolen

  SFO vedtekter i Meløyskolen - Ny 2020

   Kommunal plan vedtekter i Meløy skolefritidsordning.pdf

  Fag- og timefordelingsplan

  Her finner du fag og timefordelingsplan for Meløyskolen.

  Retningslinjer for klasseturer

  Her finner du retningslinjer for klasseturer i Meløyskolen

  Plan for flerspråklige elever

  Plan for flerspråklige elever i Meløyskolen

  Helsefremmende skoler

  Alle skolene i Meløy satser på helsefremmende arbeid og jobber etter gitte kriterier fra Nordland fylkeskommune og Samarbeidsavtalen for folkehelsearbeid 2018-2021.

  Helsefremmende arbeid i skolene skal bidra til god helse, trivsel, læring og gode holdninger for elever og ansatte. 

  Dette må til for å bli sertifisert

  Kriterier for helsefremmende skoler:

  1. Helsefremmende arbeid er forankret i skolen.
  2. Skolen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø.
  3. Alle elever er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag.
  4. Nasjonale retningslinjer for skolemåltidet følges.
  5. Skolen er tobakks- og rusfri.
  6. Skolen har en tilfredsstillende tverrfaglig skolehelsetjeneste.
  7. Skolen har gode rutiner for samarbeid med og medvirkning fra elever og foresatte.
  8. Skolen gir opplæring i levevaner og har arbeidsmåter som fremmer helse.
  9. Skolen samarbeider med andre instanser.
  10. Skolen arbeider systematisk med sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende arbeid.

  Det er også et krav at skolen må ha driftsgodkjenning etter forskrift etter miljørettet helsevern i barnehager og skoler

  Egenvurdering helsefremmende skole

  I Meløy har vi utviklet ståstedsanalyse (egenvurdering) for helsefremmende skole. Skolen skal gjennomføre analysen en gang i året og planlegge helsefremmende tiltak ut i fra resultatene fra kartleggingen.

  Skjema lærerens egenvurdering

  Skjema skolens egenvurdering

  Sertifiserte skoler

  Alle de kommunale skolene i Meløy har fått kvalitetsstemplet helsefremmende skole.

  • Meløy oppvekstsenter - desember 2017
  • Halsa skole - januar 2018
  • Enga skole - oktober 2018
  • Ørnes skole - november 2018
  • Reipå skole - november 2018
  • Neverdal skole - november 2018
  • Glomfjord skole - november 2018
  • Bolga oppvekstsenter - november 2018
  • Neverdal Enspire skole - er i gang med arbeidet

  Under hver skole, vil du kunne lese mer om skolens arbeid og satsingsområder. 

   

  Når skolene ble godkjente etter gitte krav, hadde vi markering og montering av skilt. Har du spørsmål, kan du ta direkte kontakt med hver enkelt skole eller med folkehelserådgiver.

  Logo helsefremmende skole

   

  Sist endret: 11.05.2021