Du er her: Forside / Meløyskolen / Reipå skole

Reipå skole

Hans Bruns Vei 9, 8146 Reipå

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Reipå skole.

  Skolestart

  Hei alle sammen!

  Nå er det ikke lenge til skolestart! 

  Skolen starter mandag 19.august kl. 08:20 for alle elevene som begynner på Reipå skole. Da møtes vi ute. Vi blir å ha en fellesstund for hele skolen med presentasjon av 1. klasse før dere går til klasserommene. Husk å ta med matpakke!

  Vi gleder oss til å møte dere!

  Reipå skole er en fådelt 1 -7 skole. Skoleåret 2019/2020 har skolen 70 elever og 21 ansatte. Eiendomsseksjonen har ansatt 1 vaktmester og 2 renholdere.

  Skolens satsningsområder er læringsmiljø og relasjonskompetanse, fagfornyelsen og oppfølgingsordninga gjennom Veilederkorpset.  Skolen er godkjent som helsefremmende skole. Fokusområdene innen disse er klasseledelse og grunnleggende ferdigheter - lesing og skriving, 60 minutter aktivitet og skolemat 20 minutter. Skolen er fra 1972 og ble påbygd i 1983.

  Skolen tilbyr helårs SFO

  Skolens visjon er at Reipå skole skal være en positiv og trygg arena for aktiv og allsidig læring.

  Kontaktinformasjon

  Rektor: Line Mortensen, telefon 75 71 04 45

  Send e-post 

  Sekretær: Wivi Andersen Severinsen, telefon 75 71 04 40

  Send e-post 

  Oversikt over andre ansatte 2019-2020 med kontaktinformasjon.xlsx

   

  Ordensreglement.pdf

  Virksomhetsplan skole

  Virksomhetsplan SFO 

  Meløy kommunes reglement

  Skoledagsorganisering

  Skoledagsorganisering Reipå skole 2019-2020.docx

  SFO

  Kontaktinformasjon

  Telefonnr: 75710450 / 90836425

  E-post

  Satsene gjelder for 2019.

   

  Priser for plass i skolefritidsordningen (SFO)
  SFO-tilbudPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager, 10 måneder i året      2 180
  Sats 2: Helårs-SFO, 11 måneder i året  2 630

   

  Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO.

   

  Pris for matpenger i SFO
  MatpengerPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager (10 måneder i året)   205
  Sats 2: Helårs-SFO (11 måneder i året) 270
  Åpningstider :

  07:00 - 16:30  ( Skole 08:30 - 12:10/14:00, se egen dagsplan for skolen)

   

   Her søker du sfo plass 

  Skole-hjem-samarbeid

  Foreldrenes arbeidsutvalg

  FAU står for foreldrenes arbeidsutvalg, og skal representere foreldregruppa på skolen. FAU skal jobbe for at foreldrene får medvirkning i skolen og har også som oppgave å jobbe for at skolemiljøet er trygt og godt.

  På Reipå skole har FAU-representantene disse særskilte oppgavene:

  • Ansvar for at det blir arrangert minst to sosial sammenkomster for klassen i løpet av skoleåret (en høst og en vår). Dette er i hht tiltak i skolens sosial læreplan.
  • FAU-representanter for 2.klasse og 6.klasse: Sørge for at det dannes 17.maikomite, bestående av foresatte i 2. og 6.klasse for elever fra Reipå.

  Alle foreldre/foresatte ved skolen er valgbare som foreldrerepresentanter/repr. til FAU, og på en liten skole som vår, må alle foreldre/foresatte regne med å gjøre denne "jobben" en eller flere ganger i løpet av barnets tid på skolen.

  Oversikt over foreldrekontakter 

  Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg

   SU - Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er et rådgivende organ som kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også ta opp saker som gjelder SFO.

  SMU - Skolemiljøutvalget skal jobbe med saker som omhandler skolemiljø. Skolemiljøutvalget (SMU) ved Reipå skole består av hele SU + en ekstra representanter fra elevrådet og en ekstra representant fra FAU. Det er fordi elevene og foreldrene skal ha flertallet i SMU.

   

  Referater 

  Referat konstituering FAU 10.04.19.docx

  Referat Fau Reipå skole 20.03.19.docx

  Referat Fau møte 26.09.2018

  Referat FAu møte 29.11.18.doc

  Elevråd

  Skolemiljø

   

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mere informasjon om skolehelsetjenesten.

  Kontortid helsesykepleier kl. 09.00 - 14.00.

  • mars: 18., 25.
  • april: 1., 8., 29.
  • mai: 6., 13., 20., 27.
  • juni: 3., 17.

  NB! Det kan bli endringer, ta evt. kontakt på tlf. 75 71 07 50 / 912 49 529 dersom behov for avtale utenom oppsatte kontortider.

  Malene Bjørklund
  Sykepleier

  Skiltprosjekt 5. klasse

  På oppdrag fra Reipå IL har 5. klasse laget skilt til idrettslagets lokaltrim. Skiltene skal vise vei til de 9 postkassemålene som er satt opp i området. De 12 elevene har totalt laget 24 skilt, som er blitt saget ut etter bestemte mål, pusset, malt, og fått påskrevet navn på turmål – selvsagt i idrettslagets farger; gul og blå! Oppdragsgiver fra Reipå IL, Hanne Edvardsen takker så mye for godt utført arbeid, og lover at arbeidet med å sette opp skiltene begynner nå allerede på forsommeren.

  På bildet ser vi 10 av klassens 12 elever som alle har jobbet godt med prosjektet.

  Oversikt turpostkasser Reipå IL

   

  Akedag 

  1. og 2. Klasse koste seg med pølser, kakao og aking i akebakken i Dalen fredag 18.januar. 
  Herlig tur!

  Reipå skole

  Besøksadresse:

  Hans Brunsvei 9
  8146 Reipå
  Sist endret: 15.08.2019