Du er her: Forside / Meløyskolen / Reipå skole

Reipå skole

Hans Bruns Vei 9, 8146 Reipå

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Reipå skole.

  Om oss

  Reipå skole er en fådelt 1 -7 skole. Skoleåret 2020/2021 har skolen 62 elever og 18 ansatte. I tillegg jobber 1 vaktmester og 2 renholdere på skolen.

  Skolens satsningsområder er Fagfornyelsen, Inkluderende barnehage og skolemiljø, Ungt Entreprenørskap og Den naturlige skolesekken. 

  Skolen er godkjent som helsefremmende skole. Fokusområdene innen helsefremmende skole er klasseledelse og grunnleggende ferdigheter - lesing og skriving, 60 minutter aktivitet og skolemat 20 minutter. 

  Skolen er fra 1972 og ble påbygd i 1983. Vi har et stort og fint uteområde med nær tilgang til naturen rundt oss.

  Skolen tilbyr helårs SFO

  Skolens visjon er at Reipå skole skal være en positiv og trygg arena for aktiv og allsidig læring.

  Kontaktinformasjon

  Rektor: Line Mortensen, telefon 75 71 04 45

  Send e-post 

  Sekretær: Ann-Kristin Dagfinnsen, telefon 75 71 04 40

  Send e-post

  Oversikt over ansatte 2019-2020 Reipå skole.pdf

  Ordensreglement.pdf

  Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø .pdf

  Virksomhetsplan 2019-2020 Reipå skole-SFO.pdf

  Meløy kommunes reglement

  Skoledagsorganisering

  Skoledagsorganisering Reipå skole 2020-2021

  SFO

  Kontaktinformasjon

  Telefonnr: 75 71 04 50 / 908 36 425

  E-post

   

  Åpningstider :

  Mandag, onsdag og fredag: kl.07.00 - 08.20 og kl.14.00 - 16.30

  Tirsdag og torsdag: kl.07.00 - 08.20 og kl.12.10 - 16.30

   

  Satsene gjelder for 2021.

   

  Priser for plass i skolefritidsordningen (SFO)
  SFO-tilbudPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager, 10 måneder i året      2 295
  Sats 2: Helårs-SFO, 11 måneder i året  2 754

   

  Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO.

   

  Pris for matpenger i SFO
  MatpengerPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager (10 måneder i året)   210
  Sats 2: Helårs-SFO (11 måneder i året) 280

   Her søker du sfo plass 

  Skole-hjem samarbeid

  Foreldrenes arbeidsutvalg

  FAU står for foreldrenes arbeidsutvalg, og skal representere foreldregruppa på skolen. FAU skal jobbe for at foreldrene får medvirkning i skolen og har også som oppgave å jobbe for at skolemiljøet er trygt og godt.

  På Reipå skole har FAU-representantene disse særskilte oppgavene:

  • Ansvar for at det blir arrangert minst to sosial sammenkomster for klassen i løpet av skoleåret (en høst og en vår). Dette er i hht tiltak i skolens sosial læreplan.
  • FAU-representanter for 2.klasse og 6.klasse: Sørge for at det dannes 17.maikomite, bestående av foresatte i 2. og 6.klasse for elever fra Reipå.

  Alle foreldre/foresatte ved skolen er valgbare som foreldrerepresentanter/repr. til FAU, og på en liten skole som vår, må alle foreldre/foresatte regne med å gjøre denne "jobben" en eller flere ganger i løpet av barnets tid på skolen.

  Oversikt over foreldrekontakter_19_20.pdf

  Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg

   SU - Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er et rådgivende organ som kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også ta opp saker som gjelder SFO.

  SMU - Skolemiljøutvalget skal jobbe med saker som omhandler skolemiljø. Skolemiljøutvalget (SMU) ved Reipå skole består av hele SU + en ekstra representanter fra elevrådet og en ekstra representant fra FAU. Det er fordi elevene og foreldrene skal ha flertallet i SMU.

  Elevråd

  elevrådskontakter_2019_2020.pdf

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mere informasjon om skolehelsetjenesten.

  Helsesykepleier har kontortid på Reipå skole kl 09.00 - 13:00

  • januar: 5., 12., 19., 26.
  • februar:2., 9., 16., 23.
  • mars: 9., 16., 23.
  • april: 13., 20., 27.
  • mai: 4., 11., 18., 25.
  • juni: 8., 15.

  Du kan også ta kontakt på telefon, Teams og Skype.

  Gerd Anne Jørgensen
  Helsesykepleier
  Telefon 75 71 07 52
  Mobil 943 82 550

  Den naturlige skolesekken

  I fagfornyelsen vektlegges det at norske elever skal jobbe med bærekraftig utvikling på tvers av fag. Elevene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for aktiv deltakelse i samfunnet.

  Den naturlige skolesekken inngår som en sentral del av den nasjonale satsinga som skal stimulere til bærekraftig utvikling. Målet er at skolene som er med i prosjektet skal utvikle undervisning der elevene kan delta aktivt og påvirke og bidra til ei bærekraftig fremtid. https://www.natursekken.no/

  Gjennom deltakelse får skolene økonomisk støtte til faglig og didaktisk påfyll og veiledning. Deltakerskolene blir fulgt opp av Naturfagsenteret og regionale kontakter fra de ulike institusjonene i lærerutdanninga.

  Reipå skole har søkt og er så heldige å få bli med i dette prosjektet skoleåret 2020/2021. Marie Aasen og Rune Strømsvik er skolens kontaktpersoner sammen med rektor i prosjektet.

  Uteskole våren 2020

  Våren 2020 har alle klassene hatt en dag med uteskole i uka. Her er bilde fra avslutningen for 5. og 6. klasse 17.juni.

   

  Skiltprosjekt 5. klasse - vår 2019

  På oppdrag fra Reipå IL har 5. klasse laget skilt til idrettslagets lokaltrim. Skiltene skal vise vei til de 9 postkassemålene som er satt opp i området. De 12 elevene har totalt laget 24 skilt, som er blitt saget ut etter bestemte mål, pusset, malt, og fått påskrevet navn på turmål – selvsagt i idrettslagets farger; gul og blå! Oppdragsgiver fra Reipå IL, Hanne Edvardsen takker så mye for godt utført arbeid, og lover at arbeidet med å sette opp skiltene begynner nå allerede på forsommeren.

  På bildet ser vi 10 av klassens 12 elever som alle har jobbet godt med prosjektet.

  Oversikt turpostkasser Reipå IL

   

  Aktuelle lenker for foreldre

  Lenke til engelskundervisning:
  Stairs listen

  Lenke til skolerute og barnehagerute

  Reipå skole

  Besøksadresse:

  Hans Brunsvei 9
  8146 Reipå
  Sist endret: 18.08.2020