Du er her: Forside / Meløyskolen / Reipå skole

Reipå skole

Hans Bruns Vei 9, 8146 Reipå

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Reipå skole er midlertidig stengt skoleåret 2023/2024.

  Om oss

  Reipå skole er en fådelt 1 -7 skole.

  Skolens satsningsområder er Fagfornyelsen, Inkluderende barnehage og skolemiljø, Ungt Entreprenørskap og Den naturlige skolesekken. 

  Skolen er godkjent som helsefremmende skole. Fokusområdene innen helsefremmende skole er klasseledelse og grunnleggende ferdigheter - lesing og skriving, 60 minutter aktivitet og skolemat 25 minutter. 

  Skolen er fra 1972 og ble påbygd i 1983. Vi har et stort og fint uteområde med nær tilgang til naturen rundt oss.

  Skolen tilbyr helårs SFO

  Skolens visjon er at Reipå skole skal være en positiv og trygg arena for aktiv og allsidig læring.

  Ordensreglement.pdf

  Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø .pdf

  Meløy kommunes reglement

  Skoledagsorganisering

  Skoledagsorganisering Reipå skole 2022-2023

  SFO

  Kontaktinformasjon

  Telefonnr: 75 71 04 50 / 908 36 425

  E-post

   

  Åpningstider :

  Mandag, onsdag og fredag: kl.07.00 - 08.20 og kl.14.00 - 16.30

  Tirsdag og torsdag: kl.07.00 - 08.20 og kl.12.10 - 16.30

   

  Satsene gjelder for 2024

   

  Priser for plass i skolefritidsordningen (SFO)
  SFO-tilbudPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager, 10 måneder i året     2 440
  Sats 2: Helårs-SFO, 11 måneder i året 2 929

   

  Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO.

   

  Pris for matpenger i SFO
  MatpengerPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager (10 måneder i året)   240
  Sats 2: Helårs-SFO (11 måneder i året) 313

   Her søker du sfo plass 

  Skole-hjem samarbeid

  Foreldrenes arbeidsutvalg

  FAU står for foreldrenes arbeidsutvalg, og skal representere foreldregruppa på skolen. FAU skal jobbe for at foreldrene får medvirkning i skolen og har også som oppgave å jobbe for at skolemiljøet er trygt og godt.

  På Reipå skole har FAU-representantene disse særskilte oppgavene:

  • Ansvar for at det blir arrangert minst to sosial sammenkomster for klassen i løpet av skoleåret (en høst og en vår). Dette er i hht tiltak i skolens sosial læreplan.
  • FAU-representanter for 2.klasse og 6.klasse: Sørge for at det dannes 17.maikomite, bestående av foresatte i 2. og 6.klasse for elever fra Reipå.

  Alle foreldre/foresatte ved skolen er valgbare som foreldrerepresentanter/repr. til FAU, og på en liten skole som vår, må alle foreldre/foresatte regne med å gjøre denne "jobben" en eller flere ganger i løpet av barnets tid på skolen.

  Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg

   SU - Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er et rådgivende organ som kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også ta opp saker som gjelder SFO.

  SMU - Skolemiljøutvalget skal jobbe med saker som omhandler skolemiljø. Skolemiljøutvalget (SMU) ved Reipå skole består av hele SU + en ekstra representanter fra elevrådet og en ekstra representant fra FAU. Det er fordi elevene og foreldrene skal ha flertallet i SMU.

  Elevråd

  Elevrådet består av elever fra 4.-7.klasse. 

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mere informasjon om skolehelsetjenesten.

  Den naturlige skolesekken

  I fagfornyelsen vektlegges det at norske elever skal jobbe med bærekraftig utvikling på tvers av fag. Elevene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for aktiv deltakelse i samfunnet.

  Den naturlige skolesekken inngår som en sentral del av den nasjonale satsinga som skal stimulere til bærekraftig utvikling. Målet er at skolene som er med i prosjektet skal utvikle undervisning der elevene kan delta aktivt og påvirke og bidra til ei bærekraftig fremtid. https://www.natursekken.no/

  Gjennom deltakelse får skolene økonomisk støtte til faglig og didaktisk påfyll og veiledning. Deltakerskolene blir fulgt opp av Naturfagsenteret og regionale kontakter fra de ulike institusjonene i lærerutdanninga.

  Reipå skole søkte våren 2020 om å få være med i prosjektet skoleåret 2020/2021, og vi er så heldige at vi får bli med i prosjektet også skoleåret 2021/2022. Marie Aasen er skolens kontaktperson sammen med rektor i prosjektet.

  2020/2021 hadde vi gjenbruksverksted som hovedtema. Det hele endte med et stor marked den 19.mai hvor elevene solgte gjenstander de hadde laget til inntekt for ny gapahuk på Tuven. 

  Bildet under viser fjøler og fuglkasse som er laget av gjenbruksmaterialer. 

  Under følger bilder av gjenstander som er reparert på gjenbruksverkstedet. 


   

  Full fræs

  Med jevne mellomrom gjennom hele skoleåret 2020/2021gjennomførte mellomtrinnet Full fræs-aktiviteter, et opplegg initiert av Salten friluftsråd. Dette er aktiviteter tuftet på friluftsliv og uteaktiviteter, der samarbeid, kreativitet, innsats og høy puls står sentralt. 

  Elevene jobbet i grupper på 5 eller 6, med nye, morsomme og forholdsvis rare gruppeoppgaver som skulle løses hver gang. På slutten av skoleåret ble gruppens totale poengsum regnet ut, der alle lag fikk premier, men med hovedpremier til de to beste poengsankende lagene. Vi på Reipå skole ser verdien i å gjøre slike aktiviteter som ikke minst styrker det sosiale fellesskapet på tvers av klassetrinnene, og vi ønsker derfor å videreføre opplegget dette skoleåret også.

  Nedenfor kommer et knippe bilder av høstens første Full fræs-aktiviteter, samt vinnere fra 2020/2021.

  Lagene står klare til å diskutere svar på quiz. 

  Elevene står klare til å svare på spørsmål i quiz.

  Støvelkast "baklengs" er ikke alltid så lett. 

   Vinnere av Full Fræs 2020/2021

  2.plass i Full Fræs 2020/2021

   

  Skiltprosjekt 5. klasse - vår 2019

  På oppdrag fra Reipå IL har 5. klasse laget skilt til idrettslagets lokaltrim. Skiltene skal vise vei til de 9 postkassemålene som er satt opp i området. De 12 elevene har totalt laget 24 skilt, som er blitt saget ut etter bestemte mål, pusset, malt, og fått påskrevet navn på turmål – selvsagt i idrettslagets farger; gul og blå! Oppdragsgiver fra Reipå IL, Hanne Edvardsen takker så mye for godt utført arbeid, og lover at arbeidet med å sette opp skiltene begynner nå allerede på forsommeren.

  På bildet ser vi 10 av klassens 12 elever som alle har jobbet godt med prosjektet.

  Oversikt turpostkasser Reipå IL

   

  Aktuelle lenker for foreldre

  Lenke til engelskundervisning:
  Stairs listen

  Lenke til skolerute og barnehagerute

  Reipå skole

  Besøksadresse:

  Hans Brunsvei 9
  8146 Reipå
  Sist endret: 07.08.2023