Du er her: Forside / Skredundersøkelser

Skredundersøkelser

Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


   

  Samfunnssikkerhet

  Samfunnssikkerhet er et viktig tema i kommunal planlegging.

  Særlig viktig er det å vite hvilke område som er utsatt for skred, flom, vind, kvikkleire, stormflo og andre naturfarer. Dette for å eventuelt kunne sikre eksisterende bebyggelse og unngå nybygging i fareutsatte områder.
  Erkjennelsen av menneskeskapte klimaendringer, som blant annet kan resultere i hyppigere ekstremvær, har aktualisert fokuset på samfunnssikkerhet.

  Skredfare

  Vurdering av skredfaren 

  Meløy kommune jobber systematisk for å få oversikt over hvilke boområder som er mest skredutsatt. Meløy har mye bratt fjordlandskap. Jevnlig går det ras i de steile fjellsidene, men det er sjelden liv eller materielle verdier er utsatt for direkte fare.

  I 2010 og 2011 engasjerte Meløy kommune fagekspertise i Norges Geotekniske Institutt (NGI) til å foreta i utvalgte områder på strekningen Glomfjord - Ørnes. I 2012 ble Rambøll engasjert til å undersøke strekningen Vassdalsvik-Bjærangen, samt Holandsvika i Holandsfjorden.

  Valg av områder

  Kommunen har brukt aktsomhetskartene på NVE Atlas for å velge hvilke områder som skal undersøkes. De engasjerte skredekspertene foretar kartlegging i de utvalgte områdene og lager faresonekart for områder hvor det kan gå ras oftere enn hvert tusen år. Rapportene beskriver også eventuelle sikringstiltak for eksisterende bebyggelse innenfor faresonene. Meløy kommune bruker faresonekartene som en del av arealforvaltningen.

  Skredkartlegging 2019

  NVE engasjert Sweco til å foreta skredfarekartlegging i følgende fire områder i Meløy i 2019: Sørsida av Åmøya, Røshagen på Meløya, Selstad og Storvika i Holandsfjorden, se rapport nedenfor.

  Skredrapporter

  Les mer:
  Se også:

   

  Kontaktinformasjon

  Kontakt kommuneplanlegger Trond Skoglund for spørsmål, telefon 75 71 05 72
  Sist endret: 30.10.2019