Du er her: Forside / Aktivitetspark Enga skole

Aktivitetspark Enga skole

Enga 18, 8170 Engavågen

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Vi etablerer aktivitetspark ved Enga skole til bruk i skole og fritid.

  Hele området

  Bakgrunn for prosjektet

  Enga skole deltok i Nærmiljøprosjektet til Helsedirektoratet i perioden 2015 til 2018. Målet med prosjektet var at barn og unge i Meløy ser nytteverdi av å engasjere seg i sitt lokalsamfunn. 

  I prosjektperioden gjennomførte vi flere medvirkningsprosesser med elevene og lokalsamfunnet med utgangspunkt i skolens uteområde. Barn og unges stemme for utvikling av området ved skolen, er presentert i skisseprosjektet som er utarbeidet i samarbeid med landskapsarkitekt Dina Fonn Sætre fra Norconsult. 

  Her kan du lese mer om Nærmiljøprosjektet i Meløy.

  Aktivitespark som fremmer helse og trivsel

  Enga skole ligger i nærheten av Engavågen sentrum og like ved den nyetablerte kunstgressbanen. Aktivitetsparken i skoleområdet vil derfor være en naturlig møteplass med flotte aktivitetstilbud for barn og unge som bor i Engavågen og omegn. I tillegg vil området stimulere til aktivitet og øke trivsel i friminuttene. Aktivitetsparken er ikke en tradisjonell lekeplass, men en nyskapende arena som bidrar til økt fysisk aktivitet og fremmer psykisk helse. Parken vil være åpen for alle og gjøre skoleområdet mer attraktiv både i skole og fritid. 

  Slik blir aktivitetsparken

  I skisseprosjektet kan dere se planene for hele uteområdet ved Enga skole. Vi har fått tilskuddsmidler fra Kulturdepartemenet til utvikling av området på baksiden av skolen.

  I aktivitetsparken blir det berlinerhusker, fugleredehusker, talerør, hengekøye, taubane, blåsepark, trampoliner, sandkasse, scene, amfi med tak, grillsted, sykkeløype, bølgebenk og andre benker. Området blir i tillegg asfaltert og med gummiasfalt omkring installasjonene. Dette vil sikre at området blir tilgjengelig for alle. 

  Svein Erik Nystad leder arbeidet. Aktivitetsparken skal være ferdig i løpet av 2020.

  Eksempler på aktiviteter i parken

  Finansiering

  Aktivitetsparken er et samskapingsprosjekt mellom kommunen, lokalt næringsliv, Engavågen grendelag og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Prosjektet koster omkring 4,5 millioner kroner. Kommunen har fått 2 milloner kroner i tilskudd fra Kulturdepartementet. Kommunen har hittil bidratt med ca. 375 000 kroner i tillegg til mye ressurser til administrering, prosjektledelse og arbeid med etablering. Lokalsamfunnet har bidratt med en betydelig dugnadsinnsats, innsamlingsaksjoner og søknader om midler. Lokalt næringsliv har også lagt ned mye dugnad og gitt pengegaver til prosjektet.

  Vi vil rette en stor takk til:

  • Einar Erlend AS
  • Nova Sea AS
  • John Kildal & Sønner AS
  • Meløy Notbøteri AS
  • Pallefabrikken Halsa AS
  • Kompan Norge AS 
  • Meløy Elektro AS

  Bildegalleri

  Før-bilder

  Areal

  Uteområdet bak skolen før prosjektet startet

  Gammelt huskestativ

  Eksisterende huskestativ som integreres i planene for aktivitetsparken

  Underveis-bilder

   

   

  Arbeidsleder Svein Erik Nystad oktober 2019

  Grunnarbeid blåsepark oktober 2019

  Bygging av amfi med scene oktober 2019

  Bølgebenk designet av Svein Erik Nystad etter inspirasjon fra Vestmyra aktivitetspark juni 2020

  Karusell og fundament for fulgeredehuske juni 2020

  Amfi med scene juni 2020

  Blåsepark juni 2020

  Vaktmester Svein Erik og rektor Laila tester trampolinene

  Etter-bilder

  Hele området

  Amfiområdet

  Bølgeparkområdet

  Berlinerhusker

  Blåsepark

  Hengekøye

  Belysning amfi

  Spotter amfi

  Parkbelysning

  Talerør

  Taubane

  Fugleredehuske

  Fase 2 - fremsiden av skolen

  Område fremsiden av skolen

  Aktivitetsparken Enga skole skal være på hele skolens område. Meløy kommune har høsten 2020 søkt Kulturdepartementet om midler til fase to i prosjektet - fremsiden av skolens område. Her finner du planene for skolens fremside.

  Sist endret: 19.11.2020