Du er her: Forside / Statlige tilskuddsordninger

Statlige tilskuddsordninger

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Det finnes ulike statlige tilskuddsordninger. Vi har tatt med noen aktuelle ordninger.

  Spillemidler

  Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Det kan søkes om tilskudd til nybygg av idretts- og friluftsanlegg, rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg, nærmiljøanlegg. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finnes på www.anleggsregisteret.no.

  Søkere kan være

  Søkere om tilskudd fra spillemidlene kan være kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge, studentsamskipnader, sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.
  Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper, stiftelser, samvirkeforetak og andre sammenslutninger må søke departementet om fårhåndsgodkjenning av sine vedtekter for å kunne søke om tilskudd.

  Vilkår

  Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

  Det er fra 2019 kommet endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene.

  Søknad og søknadsfrist

  Frist for å søke spillemidler er 15. oktober hvert år.  Dette gjelder både nye søknader og gjentatte søknader. Alle søknader skal sendes inn elektronisk. Dette gjøres via Anleggregisterets hjemmeside.  

   

  Selv om det er søkt spillemidler tidligere, må søknaden fremmes på nytt hvert år inntil spillemidler tildeles.

  Spørsmål 

  Ønsker du mere informasjon, har spørsmål eller trenger hjelp til søknaden kan avdelingsleder kultur og folkehelse Grete H. Stenersen treffes på tlf. 75 71 07 95.

  Inkludering av barn og unge

  Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dette er midler som offentlige instanser, private aktører, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke på.

  Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

  Utlysning og søknadsfrist annonseres hvert år. Det må beskrives i søknaden hvordan tiltaket henvender seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud.

  Spørsmål om ordningen kan rettes til folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen, 
  mobil 995 26 607. 

  Helsedirektoratet

  Helsedirektoratet har mange ulike tilskuddsordninger.

   

  Sist endret: 25.10.2023