Du er her: Forside / Meløy ungdomsråd

Meløy Ungdomsråd

Kulturkontoret, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy ungdomsråd arbeider for å fremme ungdommers synspunkter og ønsker ovenfor det politiske Meløy.

  Om Meløy Ungdomsråd

  Meløy ungdomsråd har møte- og talerett i saker som gjelder barn og ungdom og som skal opp til politisk behandling i Meløy kommune. Meløy ungdomsråd involveres i planarbeid i kommunen og forøvrig så langt det er mulig i alle saker som rådet selv ønsker å engasjere seg i.

  Meløy ungdomsråd kan på eget initiativ ta opp saker som opptar ungdom og bevilge penger til prosjekter de finner stemmer overens med sine mål.

  Meløy ungdomsråd har 8 medlemmer fra de ulike ungdoms- og videregående skolene i kommunen. Ungdomsrådet har ca.8 møter i året og velger selv sin leder og fordeler verv. Kulturkontoret fungerer som rådets sekretær.

  Har du forslag til saker rådet bør ta opp?

  Send tips

  Medlemmer skoleåret 2020/2021

  Meløy ungdomsråd har følgende medlemmer skoleåret 2020/2021:

  • Vinjar Meosli (Ørnes skole)
  • Nicolay Vindfjell (Ørnes skole)
  • Jørgen Stormo (Meløy vgs. avd. Ørnes)
  • Odin Mikalsen (Glomfjord skole)
  • Martin Jenssen Norum (Meløy vgs. avd. Glomfjord)
  • Rebekka Helen Lyngstad (Enga skole)
  • Noah Østerhus (Enga skole)
  • Julian Tvenning Trana (Meløy oppvekstsenter)
  • Sigrid Sagstad (Bolga oppvekstsenter)

  Leder for rådet: Sigrid Sagstad
  Nestleder: Nicolay Vindfjell

  Kulturkonsulent Mette Haurum fungerer som rådets sekretær.
  Rådet kan kontaktes på e-post.

  Send e-post

  Møteplan skoleåret 2020/2021

  Meløy Ungdomsråd hadde sit seneste møte 8. desember 2020. Møtereferat vil bli lagt ut etter godkjenning. Møtereferatet fra forrige møte, 10. november har blitt lagt ut nedenfor.

  Neste møtedato er 19. januar 2021, kl. 10-15 på rådhuset på Ørnes. 

  Kommende møtedatoer vil bli oppdatert her på siden når disse har blitt fastlagt.

  Vedtekter

  Meløy ungdomsråds vedtekter finner du her.

  Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

  MUR har midler du kan søke på!

  Har du ideer eller forslag til aktiviteter og ungdomsarrangement som du mener burde vært gjennomført?

  Meløy ungdomsråd disponerer inntil 15 000 kroner som kan gis ut til ungdommer med gode ideer.

  Send din søknad til Meløy ungdomsråd. Søknadene behandles fortløpende. Søknaden sendes til:

  Meløy Ungdomsråd, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller på e-post.

  Send e-post

  Møtereferater

  Her finner du referat fra møtene i Meløy Ungdomsråd.

  5. november 2019

  10. desember 2019

  24. januar 2020

  25. februar 2020

  20. oktober 2020

  10. november 2020

  Sist endret: 11.12.2020