Du er her: Forside / Meløy ungdomsråd

Meløy Ungdomsråd

Kulturkontoret, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy ungdomsråd arbeider for å fremme ungdommers synspunkter og ønsker ovenfor det politiske Meløy.

  Om Meløy Ungdomsråd

  Meløy ungdomsråd fungerer som barn og unges talerør i saker som angår denne målgruppen. De har møte- og talerett i saker som gjelder barn og ungdom og som skal opp til politisk behandling i Meløy kommune. Meløy ungdomsråd skal involveres tidlig i planarbeid i kommunen og forøvrig så langt det er mulig i alle saker som rådet selv ønsker å engasjere seg i.

  Meløy ungdomsråd kan på eget initiativ ta opp saker som opptar ungdom og bevilge penger til prosjekter de finner stemmer overens med sine mål.

  Meløy ungdomsråd har medlemmer fra de alle ungdoms- og videregående skolene i kommunen. Ungdomsrådet har ca. 8 møter i året og velger selv sin leder og fordeler verv. Kulturkontoret fungerer som rådets sekretær.

  Har du forslag til saker rådet bør ta opp?

  Send tips

  Medlemmer skoleåret 2022/2023

  Meløy ungdomsråd har følgende medlemmer skoleåret 2020/2021:

  • Johanna Skaret Rendal (Meløy videregående skole avd. Ørnes)
  • Vilde Susann Hansen (Ørnes skole)
  • Astrid Meosli (Ørnes skole)
  • Julie Nilsen Aag (Enga skole)
  • Rune Johan Sund (Enga skole)
  • Lill Maren Kilvik (Glomfjord skole)
  • Gabriela Helseth Stolanowska (Meløy oppvekstsenter)
  • Erica Johansen (Bolga oppvekstsenter)
  • Marthe Othelia Solbakken (Meløy videregående skole avd. Glomfjord)
  • Jesper Bjørklund (Neverdal EnSpire skole)

  Alle representanene har personlige varaer.

  Leder for rådet: Vilde Susan Hansen
  Nestleder: Johanna Skaret Rendal
  Medieansvarlig: Astrid Meosli

  Kulturkonsulent Mette Haurum fungerer som rådets sekretær.
  Rådet kan kontaktes på e-post, eller instagram: meloyungdomsrad

  Send e-post

  Møteplan skoleåret 2022-2023

  Møtereferater vil bli lagt ut etter godkjenning på etterfølgende møte. Møtereferateter fra tidligere møter ligger nedenfor.

  Kommende møtedatoer:

  20. januar
  21. februar
  17. mars
  14. april

  Møtedatoer vil bli oppdatert i den offisielle møtekalenderen her, og her på siden når disse har blitt fastlagt.

  Vedtekter

  Meløy ungdomsråds vedtekter finner du her.

  Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

  MUR har midler du kan søke på!

  Har du ideer eller forslag til aktiviteter og ungdomsarrangement som du mener burde vært gjennomført?

  Meløy ungdomsråd disponerer inntil 15 000 kroner som kan gis ut til ungdommer med gode ideer.

  Send din søknad til Meløy ungdomsråd. Søknadene behandles fortløpende. Søknaden sendes til:

  Meløy Ungdomsråd, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller på e-post.

  Send e-post

  Møtereferater

  Her finner du referat fra møtene i Meløy Ungdomsråd.

  Årsmelding for skoleåret 2021-2022

  Årsmelding for skoleåret 2020-2021

  Sist endret: 20.12.2022