Du er her: Forside / Corona

Informasjon om koronaviruset

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du generelle råd og  informasjon om koronavirus (Covid-19).

  Smittevernråd (oppdatert januar 2023)

  Det viktigste du kan gjøre for å unngå å bli syk, er å vaksinere deg. Oppdaterte råd om vaksinering mot covid-19, influensa og pneumokokker (lungebetennelse).kan du lese her.

  Har du nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk? Da bør du bli hjemme til du føler deg bra. 

  Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber eller vondt i hodet.

  Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest hver dag - i inntil fire dager.

  Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.

  Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen.

  Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

  Hvam vil ha nytte av tabletter?

  Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter:

  • De som har alvorlig immunsvikt.
  • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine dei siste seks månedene og har en alvorlig sykdom.
  • Alle som er over 80 år.
  Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

  Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona hvis:

  • Du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.
  • Du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de siste seks månedene.
  • Du er over 80 år.
  • Du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine.

  Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre hvis du blir syk finner du på Helsenorge

  Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine.

  Råd for andre med høy risiko for alvorlig sykdom
  • Hvis du får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest.
  • Hvis testen viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.
  • Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen. Så lenge du har luftveissymptomer, bør du ta en ny selvtest hver dag inntil fire dager etter at du fikk symptomer.
  • Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlege eller legevakt.

  Selvtester leveres ut ved Engavågen legekontor, Glomfjord legekontor, Ørnes legekontor og på Meløy helse- og velferdssenter i 1. etasje på dagtid.

  Les mer om risikogrupper på FHI sine nettsider.

  Avstand og sosial kontakt
  • Hold avstand til andre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer; spesielt til personer i risikogrupper.
  • Ved fødsel og alvorlig sykdom, bør sykehus og kommunale institusjoner tilrettelegge for besøk, også for pårørende og ledsagere som har testet positivt for koronaviruset.
  Munnbind

  Risikogrupper og uvaksinerte kan vurdere å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte (i luftveisvirussesongen eller ved lokale utbrudd) hvis det er vanskelig å holde avstand til andre. 

  Informasjon om korona vaksinering høst/vinter 2023

   Ønsker du vaksine ringer du Ørnes helsestasjon på telefon 952 05 058.

  Personer i følgende risikogrupper bør ta oppfriskningsdose med koronavaksine:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering av lege.
  • Gravide i 2. eller 3. trimester. Kan også vurderes i 1. trimester ved tilleggssykdommer som gir risiko.

  Personer i alderen 18-64 år med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

  • organtransplantasjon
  • alvorlig og moderat immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • demens  
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • hjerneslag  
  • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller senkomplikasjoner av diabetes
  Vaksinasjon etter gjennomgått covid-19

  Vaksine kan gis tidligst 3 uker etter infeksjon dersom det er behov for rask oppdatering av koronasertifikat, men det anbefales å avvente vaksinasjon i 3-4 måneder med tanke på å få god vaksineeffekt og redusere risiko for bivirkninger.

  Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvolig grunnsykdom
  • organtransplanterte (f.eks. hjerte, nyre, lever etc)
  • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom,  pågående eller nylig avsluttet ( innen siste seks måneder) behandling mot kreft- spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/"Fontan-barn)
  • alvorlig lungesykdom /f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelser siste året)
  • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barmelege.
  Vaksinering av barn og unge 5-17 år

  Om vaksinasjon av barn og unge 5-17 år (fhi.no)

  Dersom du ønsker vaksine til ditt barn, som er mellom 5-11 år, kan det bestilles time i Bodø på telefon 755 93 310 (vaksinebestillingen).
  Barn fra fylte 12 år kan få vaksine i Meløy, ring 952 05 058 for informasjon.

  Samtykkekjema finner du her.

  Anbefaler Pfizer til menn/ kvinner i alderen 18-30 år

  Hjertemuskelbetennelse (myokarditt) er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner. Bivirkningen sees hos begge kjønn og i hovedsak etter andre dose. FHI anbefaler derfor at unge menn/ kvinner i alderen 18-30 år bør vurdere å velge Pfizer.

  Testing

  Testing

  En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, det vil si mangler oppfriskningsdose. For personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, er det ikke nødvendig med bekreftende test.

  Meløy kommune deler ut selvtester på følgende steder
  • Ørnes legekontor
  • Glomfjord legekontor
  • Engavågen legekontor
  • Meløy helse- og velferdssenter, administrasjon 1. etasje
  • For søndre Meløy, Bolga, Støtt og Meløya er det mulig å få selvtester ved å kontakte hjemmetjenesten.

  Testene er gratis.  

  Slik tar du testen

  Råd rundt bruk av selvtester endres med bakgrunn i økt kunnskap. En prøve fra nesen til selvtesting vil fortsatt fange opp de fleste smittede, men prøvetaking fra svelg (hals) og nese vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av omikronvarianten.

  Her kan du lese de nye rådene for hvordan du tester deg ved å kominere svelg-neseprøve.

  Merk deg at en positiv selvtest ikke registreres på helsenorge.no, og vil dermed ikke vises i koronasertifikatet.

  En positiv selvtest bør derfor bekreftes med test på teststasjon for personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat.

  Les mer om koronasertifikatet.

   Koronasertifikat

  Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og resultatet hvis du nylig har negativ PCR test.

  Nå kan kommunen utstede koronasertifikat

  Trenger du utskrift av koronasertifikatet ditt, kan du få det ved Veiledningssenteret (tidligere Servicetorget) ved Meløy kommune.

  For å få utskrift av koronasertifikatet ditt, må du møte opp personlig og ha med deg gyldig identifikasjon.

  Veiledningssenteret ved Meløy rådhus har følgende åpningstider:

  Mandag til fredag kl. 08.00-15.30. 

  Nasjonale informasjonssider

  Ny kunnskap om viruset tilkommer stadig. Vi anbefaler at du alltid holder deg oppdatert på siste informasjon, råd og retningslinjer fra myndighetene. 

  www.helsenorge.no
  www.fhi.no
  www.regjeringen.no

  Sist endret: 02.02.2024