Du er her: Forside / Strategiplan

Strategiplan for 2016-2019

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Strategiplanen skal være et styringsverktøy for Meløybarnehagene.

  Planen skal være et redskap for å nå nasjonale krav og føringer, kommunale målsetninger og den enkelte barnehages målsetninger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom strategiplan, barnehagens virksomhetsplaner og barnehagens praksis.

  Planen har to hovedsatsingsområder:

  • grunnleggende ferdigheter
  • helsefremmende barnehager

  Hele strategiplanen finner du her.

  Grunnleggende ferdigheter

  Målsetting:

  • Barnehagen skal være et morsomt, trygt og spennende sted hvor barn får leke og lære.
  • Alle barn skal bli møtt med utfordringer og oppleve mestring.
  • Barnehagen skal preges av et helhetlig syn på barn og barns læring noe som forutsetter en helhetlig pedagogikk.
  • Gjennom danning, omsorg, lek og læring skal barna oppleve et innhold og en hverdag som er forankret i rammeplanen.
  • Barn i Meløybarnehagene skal lære grunnleggende, språklige ferdigheter og god språklig kommunikasjon.
  • Barn i Meløybarnehagene møter tilpassede og varierte språk og kommunikasjonsformer knyttet til innhold og varierte aktiviteter.

  Helsefremmende barnehager

  Alle barnehagene i Meløy har siden 2010 satset systematisk på helsefremmende arbeid. Barnehagene jobber etter gitte kriterer fra Nordland fylkeskommune og Samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid 2018-2021.

  Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. 

  Dette må til for å bli sertifisert

  Kriterier for helsefremmende barnehager:

  1. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen.
  2. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø.
  3. Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag.
  4. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges.
  5. Barnehagen er tobakksfri.
  6. Barnehagen har fokus på god hygiene.
  7. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende.
  8. Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov.
  9. Barns medvirkning vektlegges.
  10. Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid.

  Det er også et krav at barnehagen må ha driftsgodkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler

  Egenvurdering helsefremmende barnehage

  I Meløy har vi utviklet ståstedsanalyse (egenvurdering) for helsefremmende barnehage. Barnehagen skal gjennomføre analysen en gang i året og planlegge helsefremmende tiltak ut i fra resultatene fra kartleggingen.

  Skjema for barnehagens egenvurdering

  Sertifiserte barnehager
  • Reipå barnehage - mars 2017
  • Solsikken barnehage, Meløy oppvekstsenter - desember 2017
  • Halsa barnehage - august 2019
  • Glomfjord barnehage - september 2019

   

  Under hver barnehage, vil du kunne lese barnehagenes satsningsområder og planer for arbeidet.

   

  Når barnehagen er godkjent etter gitte krav, blir det markering og montert skilt på veggen.

  Sist endret: 26.10.2023