Du er her: Forside / Skolemiljø

Skolemiljø

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Alle elever i Meløyskolen skal ha et trygt og godt læringsmiljø. Meløyskolen jobber kontinuerlig med å utvikle gode læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  Rett til et trygt og godt skolemiljø

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det følger av Opplæringsloven §9A. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

  Melde fra om dårlig skolemiljø eller mobbing

  Dersom du som elev eller foresatt til elev opplever at skolemiljøet til eleven ikke er bra, så kan du melde fra om dette ved å kontakte skolen muntlig eller skriftlig, eller sende melding via meldingsknappen nedenfor.

  Meld fra om dårlig skolemiljø eller mobbing

  Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

  Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra

  Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

  Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

  Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen?

  Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser som mobbing ikke skal skje. Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre

  Melde saken til fylkesmannen

  Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til fylkesmannen.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

  Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med fylkesmannen i Nordland. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev

  Informasjon om mobbing og rettigheter

  På udir.no/nullmobbing finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing.

  Sist endret: 09.05.2018