Du er her: Forside / Nyheter / webinar om besøksforvaltning

Kurs i besøksforvaltning

Kurs i besøksforvaltning, en del av folkevalgt opplæringen i Meløy.

I kommunestyret torsdag 7. mai gjennomførte politikerne et folkevalgt kurs i besøksforvaltning. Kurset er en del av Nordland Fylkeskommunes pilotprosjekt på besøksforvaltning i Nordland. Prosjektet er 5-årig og er ledet av Ann Heidi Hansen, i samarbeid med Hanne Lykkja.

Reiseliv; en driver for samfunnsutvikling

Reiseliv blir en stadig viktigere næring for Nordland, og prosjektet skal bidra til at man sikrer utviklingen av et bærekraftig og opplevelsesbasert reiseliv som gir lokal verdiskapning og den samfunnsutviklingen man ønsker. Målet er å utvikle en metodikk som kan brukes som et verktøy av kommuner som ønsker å satse på besøksnæringer. Meløy er en av 8 kommuner i Nordland som deltar i pilotprosjektet.

Kurset er utviklet i samarbeid med KS, og de 8 samarbeidskommunene, og er en del av KS sin folkevalgtopplæring. Grunnet koronautbruddet ble kurset omgjort til 1 times webinar med påfølgende dialog. Målet var å gi de folkevalgte en introduksjon i temaene: reiseliv som næring, hva er besøksforvaltning, samt kommunenes rolle og handlingsrom når det gjelder reiselivsutvikling lokalt.

Ifølge prosjektleder Ann Heidi Hansen er utviklingen av et reisemål en samskapingsprosess der flere aktører i et samfunn er viktige bidragsytere, deriblant kommunen, næringslivet, reiselivsaktører og frivilligheten.  – Besøksforvaltning handler om å styre besøksstrømmer og atferd i ønsket retning, slik at vi får den samfunnsutviklingen vi ønsker oss, sier hun. – Det er kunsten å ta vare på, satt i system.

Et viktig tema for Meløy

-Dette er et svært viktig og spennende tema som belyser mange aktuelle problemstillinger, og som krever at man bruker tid og jobber langsiktig, sier ordfører Sigurd Stormo etter webinaret.

-Hvilke metoder og tiltak kan sikre at vi får den samfunnsutviklingen og reiselivsnæringen som vi ønsker oss, og hvordan får vi utviklingen til å skje på innbyggernes premisser? 

For Meløy, som de siste årene har sett en etablering av flere nye spennende reiselivsaktører, er teamet besøksforvaltning høyaktuelt. - Jeg ønsker å legge til rette for at kommunestyret kan ta del i veien videre, sier Sigurd. - Det er viktig at vi får en debatt rundt dette slik at vi får den utviklingen vi ønsker oss for Meløysamfunnet.

Sist endret: 13.05.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?