Du er her: Forside / Nyheter / Vurderingskomite gir retning

Råd til fremtidens kommunesenter

En tverrfaglig vurderingskomite skal gi råd og anbefalinger til utvikling av fremtidens kommunesenter.

Gjennom høsten 2019 har tre arkitektgrupper jobbet fram forslag til hvordan kommunesenteret Ørnes kan utvikle seg som et attraktivt sentrum i kommunen. Nå skal en tverrfaglig vurderingskomitee sammenfatte arbeidet og komme med råd og anbefalinger til kommunen. 

Tre forslag skal bli til ett

De tre arkitektgruppene har jobbet parallellt og levert tre ulike forslag til hvordan fremtidens kommunesenter bør se ut, og hvilke funksjoner det bør fylle. Samtidig har de hatt i oppdrag å se på hvordan man kan forsterke samspillet mellom de ti bygdene i Meløy slik at de utfyller hverandre og skaper en samlet, sterk og attraktiv kommune.

I begynnelsen av desember kunne arkitektgruppene presentere sine analyser og forslag til løsninger for innbyggerne på et åpent folkemøte. Arbeidet resulterte også i en utstilling som for tiden står på Meløy bibliotek.

Nært samarbeid med innbyggerne

Gjennom hele prosessen har arkitektgruppene jobbet tett mot innbyggerne gjennom ulike medvirkningsprosesser. Det har blant annet vært gjennomført cafedialog med innbyggerne, møter med alle grendelagene, og workshops med elever fra Ørnes skole og Meløy videregående skole. Arbeidet har gitt arkitektgruppene et viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne forstå lokale problemstillinger, og for å kunne komme med gode løsninger.

En tverrfaglig vurderingskomite skal gi retning

En nedsatt tverrfaglig vurderingskomite har fulgt arbeidet hele veien, og veiledet arkitektgruppene underveis. Komiteen har vært bredt sammensatt med representanter fra offentlige aktører som Nordland Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Meløy kommune, samt aktører fra næringsliv og reiseliv, eiendomsaktører, politikere, eldreråd og ungdomsråd. Vurderingskomiteen som har vært under ledelse av kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen, i samarbeid med Øystein Bull Hansen fra BYLIVsenteret, skal nå sammenfatte arkitektgruppenes arbeid i en rapport hvor de kommer med konkrete anbefalinger og forslag til utviklingstiltak på kort og lang sikt.

Rapport til politisk behandling

Vurderingskomiteens rapport vil komme til politisk behandling i løpet av mars, og skal gi retning i arbeidet med en bærekraftig samfunns- og stedsutvikling i Meløy. Den skal også danne grunnlag for kommunens arbeid med kommunedelplan for Ørnes, samt ny planstrategi for perioden 2020-2024.

Her kan du lese mer om prosjektet 

 

 

 

Publisert: 21.02.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?