Du er her: Forside / Nyheter / Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskuddsordning

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om midler fra Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022Målet med ordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. 

Målgruppen er barn og ungdom fra 0 til og med 24 år som står i fare for å havne i utenforskap. 

Det kan søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper for inntil tre år:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Mer informasjon, forskrift, veileder og søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist: 17. desember 2021

Spørsmål kan rettes til:
Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
Telefon: 75 71 00 00
Epost: marlene.blomstereng.karlsen@meloy.kommune.no

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Tilskudd til inkludering av barn og unge (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom).

I 2021 fikk Glomfjord grendeutvalg 120 000 kroner i tilskudd til etablering av utstyrssentral i samarbeid med Glomfjord skole og Kunnskap og inkludering. Meløy bibliotek fikk 20 384 kroner til innkjøp av VR-briller.

Publisert: 23.11.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?