Du er her: Forside / Nyheter / Tilskudd inkludering barn og unge

Tilskudd barn og unge

Søk Bufdir om tilskudd til inkludering av barn og unge.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om midler fra Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023. Målet med ordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. 

Om ordningen

Målgruppen er barn og ungdom fra 0 til og med 24 år som står i fare for å havne i utenforskap. 

Det kan søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper for inntil tre år:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Mer informasjon, forskrift, veileder og søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist: 18. november 2022

Kontaktperson i Meløy kommune

Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
Telefon: 995 26 607
Epost: karmar@meloy.kommune.no

Annen informasjon

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Tilskudd til inkludering av barn og unge (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom).

I 2022 fikk Kultur og folkehelse 159 000 kroner per år i perioden 2022 til 2024 til tiltaket "Alle med i Meløy". Inn på tunet Nordland SA fikk midler til tiltaket "Sommer sammen på Nyheim gård" for 2022 og 2023. 

Publisert: 21.10.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?