Du er her: Forside / Nyheter / tildeling av bygdeutviklingsmidler

Tildeling av bygdeutviklingsmidler

Vårens tildeling av bygdeutviklingsmidler vil bli behandlet av formannskapet torsdag 30. april.

Det var i denne søkerunden 14 søkere, og omsøkte midler beløp seg til cirka 960 000 kroner. 

Årlig fordeler Meløy kommune 500 000 kroner til frivillige lag og foreninger i Meløy. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid som gir merverdi for lokalsamfunnet. Tiltakene som støttes skal bidra til økt trivsel og utviklingen av gode lokalsamfunn, og være åpne og tilgjengelige for alle.

Det kan søkes om tilbud til:

 • møteplasser
 • aktivitetstilbud
 • mindre stedsutviklingsstiltak
 • arrangementer som fremmer trivsel og styrker samholdet i lokalsamfunnet

Mange spennende prosjekter 

Det er i denne søknadsrunden søkt midler til tretten prosjekter:

 • Grønøy Handleri DA: etablering av kaffekrok og rullestolrampe
 • Neverdal krets velforening: forprosjekt sentrumsutvikling
 • Skarsfjorden Ishuslag båtforening: bygging av paviljong
 • Kulturfabrikken Meløy SA: renovering av og innkjøp av utstyr
 • Halsa grendelag: bygging av grillhytte
 • Bolga grendeutvalg: BolgArt 2020
 • Bolga idrettslag: historisk prosjekt
 • Glomfjord grendelag: skumringsvandring/ innkjøp av lekeapparat
 • Engavågen grendelag: parkbelysning
 • Ørnes skytterlag: etablering av 200 meters skytebane
 • Jæra velforening: innkjøp av telt
 • Vallvågen båtforening: bygging av paviljong
 • Glomfjord Røde kors Hjelpekorps: innkjøp av snøscootere
 • Glomfjord Idrettslag: klopping av turstier

Tildeling av bygdeutviklingsmidler vil skje i formannskapsmøte torsdag 30. april.  Til høsten vil det igjen være mulig å søke bygdeutviklingsmidler.

Søknadsfristen er satt til 15. august.

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til hanne.barvik@meloy.kommune.no

 

 

Sist endret: 30.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?