Du er her: Forside / Nyheter / Støtteordninger for næringslivet

Råd og informasjon til koronarammede bedrifter

Meløy Utvikling KF hjelper koronarammede bedrifter å få bedre oversikt over ulike ordninger og tiltakspakker.

Flere foretak opplever å bli økonomisk hardt rammet av koronautbruddet. Nå har flere statlige organer iverksatt ulike støtteordninger for å avhjelpe den vanskelige situasjonen. I Meløy er det Meløy Utvikling KF ved leder Stine Estensen som kan hjelpe bedriftene å få oversikt over ulike ordninger og tiltakspakker.

-Flere av de ulike støtteordningene og tiltakspakkene er ment å kunne hjelpe bedrifter med likviditetsproblemer grunnet koronakrisen, men det er også kommet ordninger som tilrettelegger for at bedrifter kan få støtte til utviklingsarbeid, sier Stine Estensen.

Kompensasjonsordning.no

Lørdag 18. april åpnet nettsiden kompensasjonsordning.no, hvor foretak som sliter grunnet koronakrisen kan søke om kompensasjon. Ordningen driftes i sin helhet av skatteetaten. Her kan foretak som ble pålagt å stenge grunnet koronautbruddet søke om å få en kompensasjon tilsvarende 90% av sine faste uunngåelige kostnader, justert for omsetningsfallet. Det vil typisk gjelde:

  • frisører
  • massasje
  • kroppspleie
  • treningssentre
  • svømmehaller

Er du ikke pålagt å stenge kan du få en kompensasjon tilsvarende 80% av de faste kostnadene, minus en egenandel på 10.000 kroner, også justert for fallet i omsetning.

-Søkerne må oppfylle flere kriterier, og flere forhold må være avklart før foretakene kan sende inn sin søknad via nettsiden kompensasjonsordning.no, sier Stine Estensen.

Søknadsskjemaet kan sammenliknes med en selvangivelse, og kan oppleves som komplisert for mange. – Det er normalt en regnskapsfører eller revisor som gjør dette for bedriftene, så her anbefaler vi kontakt med regnskapsfører før innlevering av søknad, sier Stine.

Garantiordning for lån til bedrifter

Det er også kommet i gang en garantiordning for lån til bedrifter, der staten garanterer for 90% av lånebeløpet. Ordningen gjelder for bedrifter som har fått betalingsproblemer på grunn av koronautbruddet, sier Stine. -Ordningen forvaltes av bankene, og jeg anbefaler at bedriftene tar direkte kontakt med sin egen bankforbindelse.

Tiltakspakke fra Innovasjon Norge

Som følge av koronakrisen har Innovasjon Norge opprettet flere nye tilbud for å møte endrede behov i næringslivet.

-Dette er en tiltakspakke for omstilling, innovasjon og utvikling, sier Stine Estensen. For å avhjelpe situasjonen har Innovasjon Norge fått en tilleggsbevilgning på 4,5 milliarder. Fra 15. april kan norske bedrifter blant annet søke om støtte til:

  • oppstartfinansiering
  • ekstraordinært innovasjonstilskudd
  • innovasjonslån

Ta kontakt for rådgivning og informasjon

-Bedrifter og foretak som trenger hjelp til å få oversikt over ulike tiltakspakker og ordninger kan gjerne ta kontakt med oss i Meløy Utvikling KF for rådgivning og informasjon, sier Stine Estensen.

 

Nyttige lenker:

www.kompensasjonsordningen..no

www.innovasjonnorge.no

 

Nyttig informasjon:                                          

Nordland Fylkeskommune har opprettet en egen hjelpetelefon for bedrifter og selvstendig næringsdrivende som er rammet av koronakrisen.  På hjelpetelefonen kan bedrifter få råd og informasjon om hvilke støttetiltak og finansieringsmuligheter som kan være aktuelle til den enkelte for å komme seg over kneika.

Les mer om næringslivets koronatelefon her

Sist endret: 23.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?