Du er her: Forside / Nyheter / Søkbare restmidler

Søkbare restmidler

Restpotten etter årets tildeling av kulturmidler skal nå deles ut.

Etter tildelingen av årets kulturmidler, sitter vi igjen med et restbeløp på 185.000,- Dette ønsker vi nå å dele ut til ulike tiltak rettet mot barn, unge og familier.

De søkbare midlene er fordelt i to ulike potter. Disse er redegjort for i saken under. 

 

1. Midler til idrettslag som ikke søkte kulturmidler i mars

Søkbaremidler kr. 66.000,-

Alle idrettslag som IKKE søkte kulturmidler i mars, kan søke midler nå. Retningslinjene for tilskuddsordningen finner dere her: kulturmidler

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema. Husk å legge ved årsmelding og regnskap for foregående år.

Søknadsskjema

Søknadsfrist er 16. oktober 2022.

 2. Tilskudd til tiltak rettet mot barn, unge eller familier

Søkbare midler kr. 119.000,-

Vi ser at deltakelsen i lag og foreninger falt under pandemien, og mange barn, unge og familier mistet en arena for deltakelse og fellesskap. Lag og foreninger kan derfor søke om tilskudd til små og store prosjekter eller tiltak som er rettet mot barn og unge eller familier.

Vi ser gjerne at det søkes tilskudd til prosjekter/tiltak som har fokus på rekruttering for å få medlemstallene og frivilligheten opp igjen.

Det kan søkes tilskudd til aktivitet, arrangement og innkjøp av mindre utstyr. Prosjektet/tiltaket det søkes om må gjennomføres innen utgangen av mai 2023.

Søknad sendes til Meløy kommune, kultur og folkehelse, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller på e-post kultur@meloy.kommune.no

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet/tiltaket med budsjett og finansieringsplan.

Søknadsfrist er 16. oktober 2022

Publisert: 23.09.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?