Du er her: Forside / Nyheter / Sammen om aktivitetspark

Sammen om aktivtetspark

Ved Enga skole er en helt ny aktivitetspark i ferd med å ta form.

Parken er kommet i stand takket være et nært og godt samarbeid mellom Meløy kommune, Engavågen grendelag og næringslivsaktører i bygda. Nå etter vel 1600 dugnadstimer og mange arbeidstimer nærmer arbeidet med parken seg sluttfasen.

-Den innsatsen som er lagt ned i prosjektet har vært formidabel, sier folkehelserådgiver Marlene B. Karlsen som har vært med å jobbe fram prosjektet. -Her har mange bidratt, men vi hadde ikke fått det til uten Svein Erik Nystad, som til daglig er ansatt som vaktmester ved Enga skole. -Han har stått på både i arbeidstiden, og på fritiden, og har mye av æren for at parken har blitt så bra.

Medvirkning; en viktig del av prosjektet

Utviklingen av parken kom på bakgrunn av at Meløy kommune i 2015 ble med i Helsedirektoratets prosjekt «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Med et ønske om å gjøre noe med skolemiljøene ble to skoler plukket ut til å være med i prosjektet, deriblant Enga skole.  

For prosjektleder Marlene B. Karlsen har det vært et mål å ha aktiv medvirkning fra barn og unge. -Det er viktig at barn og unge i Meløy ser nytten av å engasjere seg i sitt lokalsamfunn, og for å se nytteverdi er det viktig at planer realiseres og at dette skjer innen en ikke alt for lang tidsperiode, sier hun. Aktivitetsparken ved Enga skole er jobbet fram over de to siste årene. Anlegget er utarbeidet av landskapsarkitekt Dina Fonn Sætre, i tråd med ønsker som kom fram gjennom en medvirkningsprosess ved skolen og hos lokalbefolkningen.

Anlegget er inspirert av Meløy som en kyst- og fiskerikommune, og det maritime miljøet har inspirert til bruk av blåser og tauverk for å lage aktiviteter. Etter sterkt ønske fra elevene er her også nedfelte trampoliner, taubane og bølgebenker som elevene fant på et studiebesøk ved en annen ny skole i Salten.

 

En viktig møteplass for bygda

Mye vil være ferdig til skolestart, sier Svein Erik Nystad, men noe av arbeidet vil måtte fortsette utover høsten. I sommer vil det bli lagt gummiasfalt rundt lekeapparatene, og i parken jobbes det med et stort amfi og scene som kan brukes både til forestillinger og som oppholdsrom på vinteren. Amfiet vil få innlagt strøm og belysning med muligheter for dimming. -Når amfiet er ferdig kan man ta med seg vaffeljernet og steke vafler mens ungene leker seg i parken, fortsetter Svein, - så dette blir en flott møteplass for hele familien og for hele bygda.

Engavågen har i dag rundt 850 innbyggere og skolen har 141 elever fra 1. til 10. trinn. -Å få en slik fin lekepark har stor betydning for trivselen i bygda, sier rektor Laila Setvik Loe. – Jeg er overbevist om at området vil bli mye brukt både i regi av skolen, og på ettermiddagstid. -Vi har opplevd et stort engasjement rundt parken, både fra innbyggere og fra det lokale næringslivet som har bidratt både med økonomiske midler og arbeidstid. -Dette har vært et viktig prosjekt for mange, avslutter hun. 

 

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet har en total kostnadsramme på 4 millioner kroner, og er forventet ferdigstilt i løpet av 2020.

Følgende aktører har gitt støtte til  prosjektet: Meløy kommune, Engavågen grendelag, FAU Enga skole, Einar Erlend AS, Nova Sea AS, John Kildal og Sønner As, Meløy Notbøteri AS, Pallefabrikken Halsa AS, Kompan Norge AS.

 

Les mer om prosjektet her.

Publisert: 07.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?