Du er her: Forside / Nyheter / Reipå havn

Nå starter arbeidet i Reipå havn

Nå starter arbeidet med å utbedre Reipå havn for framtidens fiskerinæring.

Reipå havn er i spennende utvikling med mange etableringer av unge fiskere. Mandag denne uken startet arbeidet med å tilrettelegge havnen for den stadig økende fiskeriflåten, og større båter.

Da småbåthavnen flyttet ut av Reipå havn i 2019 fikk man frigjort nye arealer som nå kan tilrettelegges for fiskerinæringen, samtidig som at Meløy kommune etablerte ny vei ned til havnen.

Mudring og bygging av ny molo

I ny havneplan for 2020-2028 vedtatt tidligere i år, er mudring av Reipå havn et av de første prioriterte tiltakene for å tilrettelegge havna for videre utvikling. Gjennom Kystverkets tilskuddsordning «Tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak» er Meløy kommune innvilget et tilskudd på 8 millioner kroner til dette arbeidet.

Arbeidet er delt inn i to delprosjekter hvor delprosjekt 1 innebærer mudring av en 85 meter lang renne for etablering av en molo. Moloen vil få en høyde på 4,5 meter og skal senere fylles med mudringsmasser på innsiden for å skape en fylling som kan benyttes til videre næringsutvikling i havna. Det er dette arbeidet som nå har hatt oppstart.

For delprosjekt 1 er det tildelt kontrakt til entreprenør Veinor as. Kontraktsummen er på 5,5 millioner kroner, og prosjektet er planlagt ferdig 23. november 2020.

Delprosjekt 2 omfatter mudring for utdyping av havna foran den nye moloen, og flytting av mudringsmasser på innsiden av den nye moloen. Her er Meløy kommune nå inne i en prosess med kontrahering av entreprenør. Planlagt oppstart for delprosjekt 2 er november 2020 med ferdigstillelse i løpet av januar 2021.

Totalt har de to prosjektene en ramme på cirka 18 millioner kroner. 8 millioner er gitt i tilskudd fra Kystverket, mens Meløy kommune står for resterende finansiering.

Stort potensiale for vekst

Arbeidet som nå gjøres i Reipå havn vil gjøre det mye enklere for større fartøy å legge til kai og er blant flere viktige tiltak for videre utvikling av fiskerinæringen i Meløy. 

Ordfører Sigurd Stormo fremhever at havnen har et stort potensiale for å skape nye arbeidsplasser og økt verdiskapning for kommunen.

- Reipå havn er i dag en at av Nordlands største miljøer for unge fiskere, sier han. -Det er uten tvil en spennende kompetanseklynge vi nå ser vokse fram i havna med engasjerte unge fiskere, en slip med voksende oppdragsmengde og nå snart et nytt fiskemottak for videreforedling av råvarer. 

Siden oppstarten med ny vei inn i havna har Meløy kommune bevilget i overkant av 14 millioner til ulike næringstiltak og infrastrukturtiltak i havna. I tillegg kommer den årlige låneordningen på en million til kjøp av fartøy og kvoter.

- Meløy kommune ønsker også fremover å være med som bidragsyter og samarbeidsparter til dette spennende næringsmiljøet som vokser fram i havna, avslutter han. 

 

 

 

Publisert: 21.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?