Du er her: Forside / Nyheter / Prosjekt for innføring av velferdsteknologi

Innføring av velferdsteknologi

Cathrine Holm er ansatt som prosjektleder for innføring av velferdsteknologi i Meløy kommune.

Meløy kommune har startet et arbeid for å se på hvordan man kan innføre velferdsteknologi som en del av tilbudet i helse- og velferdstjenesten.

Tilsatt i prosjektlederstillingen er Cathrine Holm fra Arendal. Hun har tidligere arbeidet som avdelingsleder ved Froland sykehjem hvor hun arbeidet med velferdsteknologi, og har erfaring fra Grimstad kommune som fagutviklingsleder og arbeidet med innføring av velferdsteknologi i Agder.

-Bruk av velferdsteknologi kan gi brukere bedre livskvalitet, og øke tryggheten til både brukere, pårørende og pleiere, sier Holm.

Med eldrebølgen vil stadig flere trenge tjenester fra kommunen, samtidig som det er stor mangel på helsepersonell. Ved bruk av teknologi kan man følge brukere tettere opp, og samtidig frigjøre ressurser til dem som trenger det mest.

-Velferdsteknologi kan blant annet bidra til at eldre som ønsker det kan bo hjemme lengre, sier Holm. Man får muligheter til å ivareta egen helse, og kan dekke trygghets- og sikkerhetsaspektet på en annen måte. Målet med prosjektet er at Meløy kommune skal levere en bedre helse- og velferdstjeneste totalt sett.

I første omgang skal ansatte innen helse- og velferd, og IKT, få en grunnleggende opplæring i tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, også kalt Velferdsteknologiens ABC. Dette slik at de ansatte kan delta i vurdering, utvikling, iverksetting og oppfølging av nye helse- og omsorgstjenester i kommunen. - Torsdag 25. november inviterer vi ansatte til en fagdag, forteller Holm.

Videre skal det gjøres en kartlegging av hva som er de største behovene i Meløy kommune. -Det videre arbeidet må så ta utgangspunkt i dette, fortsetter Holm. Innføringen av velferdsteknologi vil skje trinnvis, hvor man tester ut og evaluerer ulike typer teknologi før man gjør endelige valg av løsninger.

-Dette er et omfattende arbeid, forteller Holm, og vil medføre en endring av hvordan man jobber innenfor helse- og velferdstjenesten i Meløy kommune.

Prosjektgruppen for Velferdsteknologi i Meløy kommune består av følgende personer:

  • Unni Edvardsen, kommunalsjef Helse- og velferd
  • Kristin Holdal, leder Miljøtjenesten
  • Frank Rendal, virksomhetsleder Vall sykehjem
  • Harald Grimstad, fagleder Ørnes sykehjem
  • Ann Iren Ueland, leder Tildelingskontoret
  • Stein Laastad, fagleder hjemmesykepleien søndre Meløy
  • Heidi Merete Mikalsen, fagleder Psyksisk helse- og rustjeneste
  • Cicilie Wassvik, fagleder hjemmesykepleien nordre Meløy
  • Linda Elin Neverdal, leder Ergo- og fysioterapitjenesten

Prosjektet vil i første omgang gå fram til mai 2022. 

Publisert: 28.10.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?