Du er her: Forside / Nyheter / Problemer med avløp

Engangskluter tettet avløpet i Glomfjord.

Meløy kommune har hatt store driftsproblemer med avløpet i Glomfjord. Noe av ledningsnettet var tett, og vi måtte foreta ekstraordinær spyling/staking for å få avløpet i drift igjen.

Store megnder engangskluter
I forbindelse med spylingen ble vi oppmerksom på at det var store mengder engangskluter i avløpet. Disse klutene er av et materiale som ikke løser seg opp, og skaper store problemer når de fester seg i avløpsrørene. Ingen må kaste slike engangskluter i avløpssystemene.

Problemer med avvanning
Vi er også blitt kontaktet av vår entreprenør som tømmer septiktanker og avløpsrenseanlegg. Selskapet har hatt problemer med avvanningen i slambilen på grunn av at det kastes mye i avløpet som ikke hører hjemme der. Dette gjelder for hele kommunen. 

Ikke kast
Vi ber derfor innstendig om at dere ikke kaster uvedkommende gjenstander i avløpet. Dette gjelder for eksempel bind, bleier Q-tips, tekstiler, vaske- og rensekluter, engangsmopper og bleieinnlegg.  Dette fører til driftsproblemer for renseanlegg og ledningsnett, som igjen kan gi driftsstans og tette avløp. I verste fall kan konsekvensen bli tilbakeslag i avløpsledningene, og kloakkvann inn i private kjellere. Kjemikalier skal heller ikke tømmes i avløpet, men leveres til Miljøstasjonen på Reipå.

Ekstraordinære ressurser
Vi bruker ekstraordinære ressurser for å rydde opp i slike forhold i avløpsanleggen. Dette kan igjen føre til økte avgifter. Kast derfor ikke avfall i avløpssystemene, hverken i kommunale avløpssystemer eller private med slamtank som er med i kommunens tømmeordning.

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?