Du er her: Forside / Nyheter / Planoppstart Halsa sentrum

Norgeshus AS varsler oppstart av reguleringsarbeid i Halsa sentrum.

På vegne av Halsa sentrum Eiendom AS varsler Norgeshus AS oppstart av reguleringsarbeid for «Detaljreguleringsplan for Halsa sentrum».

Området omfatter blant annet lokalisering av Halsa Bygg AS med byggtorget butikk m.m. og Sentrumsbygget med helserelaterte tjenester, lokaler for Halsa husflidslag, garnbutikk, pub/spisested m.m.

Hovedformålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boliger i arealer som tidligere har vært utleid til post, bank og helserelatert virksomhet. Det er ikke planer om å gjøre endringer på parkarealene.

I gjeldende områdeplan for Halsa sentrum er området avsatt til grønnstruktur, kombinert formål - bebyggelse og anlegg, avløpsanlegg og parkering. En liten del av planområdet mot sør som omfatter landbruksareal er uregulert. Her vil en se på muligheten til å etablere ny adkomstvei for å bedre dagens adkomstforhold.

Planområdets størrelse er på ca. 16 dekar. Det er vurdert at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning. 

Merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «17-0696 Halsa sentrum» og rettes til:

Norgeshus AS v/Ragnhild Hoff, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: ragnhild.hoff@norgeshus.no innen 1. mars 2019.

 Nedenfor kan du laste ned oppstartsvarselet:

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?