Du er her: Forside / Nyheter / Kilvik smolt

Høring smoltanlegg i Kilvik - endring til fullskala settefiskanlegg

Kilvik smolt er idag klarert for produksjon av 10 mill storsmolt, fisken hentes fra selkapets (Helgeland Smolt AS) to lokaliteter Reppen og Sundsfjord, der fisken produseres frem til de er tilvendt sjøvann på 60-80 gram, og transporteres videre til Kilvik for tilvekst fram til 600 - 2000 gram, før de flyttes videre ut til sjølokaliteter.

Det søkes nå om fullskala settefiskanlegg, fra egg til postsmolt (rogn fra stamfisk legges inn i klekkeri og fores opp til yngel, parr, smolt, og storsmolt)

Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for å samordne behandlingen av akvakultursøknader mellom kommune og andre offentlige myndigheter (sektoretater- Statsforvalteren, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Kystverket. Fylkeskommunen er tildelingsmyndighet og fatter endelig vedtak i saken.

Søknaden sendes nå ut til offentlig ettersyn. Innspill sendes skriftlig til Meløy kommune: postmottak@meloy.kommune.no 

Frist for innspill er 5.mai 2023

Ved spørsmål kontakt Hans.Haraldsen@meloy.kommune.no  tlf 90768176

Les søknaden her:

Helgeland Smolt AS, søknad endring

Besrivelse endret produksjon

Supplerende opplysninger, søknad endring

Situasjonsplan

Plantegning del 1

Plantegning del 2

Plantegning rørledning

Krav om konsekvensutreding - egen vurdering

Resipientundersøkelse

Miljø og strømmålinger, rapport

NVE tillatelse til uttak vann med vilkår

Meløy kommune uttalelse

Kvittering betalt gebyr

Publisert: 04.04.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?