Du er her: Forside / Nyheter / Inkludere barn og unge

Inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og ungeSøknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019. Søknadsskjemaet vil bli publisert senest 22. november 2019.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

I Meløy er det ca. 100 barn og unge (8,3 %, tall fra 2017) i alderen 0 til 17 år som lever i husholdninger med lav inntekt. Det gjøres mye godt arbeid lokalt for å inkludere barn og ungdom i sosiale felleskap og aktiviteter, men vi kan bli bedre på å gjøre det mulig for alle å delta.

Har din tjeneste, bedrift, lag eller forening gode forslag til tiltak for å inkludere flere i kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter eller på alternative mestringsarenaer? Da kan du lese mer om ordningen og regelverket på nettsiden til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Lurer du på noe i forbindelse med utfylling av søknad eller regelverket så ta kontakt med vår koordinator for ordningen:

Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
Epost: marlene.blomstereng.karlsen@meloy.kommune
Mobil: 995 26 607

Sist endret: 08.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?