Du er her: Forside / Nyheter / Ilag førr ongan i Meløy

Ilag førr ongan i Meløy

Meløy kommune tar i bruk BTI modellen for bedre tverrfaglig innsats.

Meløy kommune har nylig etablert ei prosjektgruppe som gjennom tverrfaglig samarbeid skal utvikle en bærekraftig modell for kommunens tjenestetilbud til barn og unge. Prosjektet som har fått navnet "Ilag førr ongan i Meløy" har fått støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og vil ha en varighet på to år. Prosjektleder er Hege Tømmerberg Knutsen.

-Vi ønsker å utvikle gode modeller som sikrer tidlig innsats og styrker de ansatte på å identifisere risikofaktorer i en tidlig fase, sier Hege Tømmerberg Knutsen. – Målet er at prosjektet skal gi oss en modell som blir et permanent verktøy for tjenestene som jobber forebyggende mot barn og unge i Meløy kommune.

Arbeidet vil skje etter en modell fra Helsedirektoratet, kalt «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI). Gjennom flere fagdager vil modellen utvikles og tilpasses behovene i Meløy.

Prosjektet vil involvere alle kommunale hjelpetjenester som jobber mot barn og unge, foreldre og kommende foreldre. I tillegg vil det være naturlig å involvere aktuelle statlige og fylkeskommunale tjenester, samt Meløy ungdomsråd og funksjonshemmedes råd.  

Om BTI

BTI  er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og forelde det er knyttet bekymring til. Modellen skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og sikre godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen. Modellen er utviklet av Helsedirektoratet.

Publisert: 03.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?