Du er her: Forside / Nyheter / Hovedplan vann på høring

Hovedplan vann på høring

Kommunedelplan for vannforsyning på høring

Har du synspunkter på forslaget til revidert kommunedelplan for vannforsyning? Vi vil gjerne høre fra deg.

Høringsperiode

Planutvalget har vedtatt å legge ut forslag til revidert kommunedelplan for vannforsyning ut på seks ukers høring i perioden 22. november til 10.januar.

Beskrivelse av planen

Formålet med planarbeidet er å revidere gjeldende hovedplan vannforsyning for Meløy kommune. I planarbeidet har kommunen hatt fokus på følgende hovedmål:

Meløy kommune skal sørge for at abonnentene som er tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg får nok vann fra godkjente vannverk med tilfredsstillende kvalitet fra gode kilder via et sikkert ledningsnett og et økonomisk effektivt forsyningssystem.

Plandokument

Plandokumenter:

Du finner også plandokumentene i servicetorget på Meløy rådhus. Ta kontakt med servicetorget på telefon 75 71 00 00 hvis du ønsker å få plandokumentene tilsendt med post eller e-post.

Videre saksgang

Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta noe eget svarbrev fra kommunen. Dine merknader blir gjengitt kort og kommentert i saksframlegget når saken blir lagt fram for kommunestyret. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill og merknader er offentlig

Melding om vedtatt plan blir annonsert i lokalavisene, og alle berørte parter får brev om vedtaket. Ta gjerne kontakt med saksbehandler på telefon 75 17 07 63 hvis du har spørsmål om planen eller saksgangen.

 

Har du synspunkter på forslaget til revidert kommunedelplan for vannforsyning? Send dine innspill til:
Meløy kommune
Gammelveien 5
8150 Ørnes eller

postmottak@meloy.kommune.no innen 10. januar 2019.

Sist endret: 15.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?