Du er her: Forside / Nyheter / Høring Verholmen

Reguleringsplan for Verholmen på høring.

Har du synspunkter på den nye reguleringsplanen for landbasert oppdrettsanlegg på Verholmen? Send dine innspill til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller postmottak@meloy.kommune.no innen 8. november 2019.

Beskrivelse av planen

Planen er utarbeidet av Boarch arkitekter AS, 8001 Bodø på vegne av Gigante Salmon AS, 8001 Bodø. Planområdet, som er på 304,1 dekar, ligger i nordvestre del av Bolgværet, om lag 4 kilometer vest for Bolga, og omfatter deler av eiendommen gårdsnummer 1 bruksnummer 4.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av et landbasert oppdrettsanlegg med tilhørende infrastruktur på Verholmen.

Høringsperiode

Utvalget for Plan og kommunalteknikk har vedtatt å legge forslaget til detaljreguleringsplan ut på høring i minimum seks uker. Høringsperioden er fra 30. september til 8. november 2019.

Informasjon

Du finner mer informasjon om planarbeidet og alle plandokumenter i kommunens planarkiv på internett og i servicetorget på Meløy rådhus. Ta kontakt med servicetorget på tlf. 75 71 00 00 hvis du ønsker å få plandokumentene tilsendt med post eller e-post.

Videre saksgang

Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta noe eget svarbrev fra kommunen. Dine merknader blir gjengitt kort og kommentert i saksframlegget når saken blir lagt fram for kommunestyret. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill og merknader er offentlige.

Melding om vedtatt plan vil bli annonsert i lokalavisa, og alle berørte får brev om vedtaket.

Publisert: 03.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?