Du er her: Forside / Nyheter / Høring kommunal planstrategi og planprogram

Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel

Høring av planprogram og kommunal planstrategi for kommuneplanens samfunnsdel.

Formannskapet vedtok i sak 50/20 den 16. april å varsle planoppstart for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og sende dokumentet «Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030» ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker.

Høringsfrist er satt til 29. mai 2020.

Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030

Dokumentet inneholder forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030. I dokumentet har kommunen valgt å slå sammen prosessen med kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, noe plan- og bygningsloven åpner for.

Formålet med planstrategien er at kommunestyret skal ta stilling til hvilket planbehov kommunen har i perioden 2020-2023, samt om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.

Formålet med planprogrammet er å legge rammer for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkning. Planprogrammet er første trinn i prosessen med revisjon av samfunnsdelen i 2020.

Vi ber om at eventuelle innspill blir sendt til postmottak@meloy.kommune.no eller til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 29. mai 2020.

 

Last ned: 

Høringsbrev fra Meløy kommune, datert 20. april 2020

Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030

Sist endret: 22.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?