Du er her: Forside / Nyheter / Fra fylling til grønn park

Endelig i gang på fyllinga

Nå starter Meløy kommune arbeidet med å forskjønne fyllinga.

Sist vinter gjennomførte Meløy kommune parallelloppdraget «Kystbyen Ørnes – sammen for Meløy». Som en del av arbeidet utarbeidet en lokal og bredt sammensatt vurderingskomitè en rapport  med ti anbefalinger til Meløy kommune.

Rapporten, som ble vedtatt i kommunestyret i juni, skal være et kunnskapsgrunnlag for videre planarbeid og stedsutvikling i kommunen.

Forskjønning som strakstiltak

Som ett av momentene i rapporten, og etter bestilling fra kommunestyret, har Meløy kommune nå startet en forskjønningsprosess av det utfylte området nedenfor rådhuset, som på folkemunne blir kalt «fyllinga». Planen er å ta i bruk deler av fyllinga og gjøre det om til et attraktivt aktivitets- og grøntområde i sentrum, og samtidig lage strategier for videre utvikling av området.

I sommer kunne innbyggerne se starten på arbeidet da et lite hus kom til helt ytterst på fyllinga. 

Det lille huset er utviklet i samarbeid med den kjente arkitekten Sami Rintala, og Harald Seljesæther fra arkitektfirmaet Rintala Eggertson, som også deltok i byggingen. 

-Det lille «pølsekapellet» er starten på en utvikling av området, og en direkte bestilling fra Meløy ungdomsråd som ønsket seg en plass der man kan møtes og oppholde seg uten å måtte kjøpe noe.

Huset er en grillhytte eller et oppholdsrom som skjermer brukeren mot riksveien, og gir flott utsikt over havet. Herfra har man også tilskuerplass til det som skjer videre på området.

Sami Rintala bygger benk i kapellet. 

 

Fra fylling til grønn park

I løpet av høsten starter arbeidet med selve fyllinga. Planen er at jordvoller skal danne en naturlig skjerming mot veien, og at området vil bli opparbeidet med gangveier, planter, og benker. – Å starte planleggingen av grøntområder og en aktivitetspark vil være et av de viktigste strakstiltakene for å skape et attraktivt sentrumsområde over tid, forteller Navid. -Vi ønsker å tilgjengeliggjøre havfronten, og bidra til mer aktivitet og trivsel i sentrum.

Strakstiltakene skal sørge for at eksisterende fotgjengeroverganger og gangstier blir tatt i bruk, og at man får en naturlig kopling mot rådhusparken. Man ser også på muligheten for å bruke deler av fyllinga til midlertidig parkering. Dette for å avlaste torget.

Skal bli et showroom for hele Meløy

-Vi har et sterkt ønske om å lage installasjoner som informerer besøkende om opplevelser og tilbud i alle bygdene i Meløy, forteller Navid. Tanken er å bruke fyllinga som et showroom. -Her skal vi fortelle om alt det flotte Meløy har å tilby, og hvordan man kan reise rundt til de ulike opplevelsene og bygdene, fortsetter han. Ideen ønsker han å videreutvikle sammen med grendelagene.

Får lov til å eksperimentere med fyllinga

Prosjektet har fått dispensasjon fra gjeldende arealplan, og kan bruke de neste to-tre årene til å teste ut ting, og høste erfaringer.

-Nå skal vi i fellesskap med innbygggerne eksperimentere, og la resultatene være toneangivende for den videre utviklingen av området, avslutter Navid. 

 

Planen har vært ute til høring hos fylkesmyndighetene som ser positivt på saken, og er nå under behandling i Meløy kommune.   

Vedlegg: Strakstiltaksplan for fyllingen  (Bjørbekk & Lindheim Lanskapsarkitekter, i samarbeid med kommunearkitekten i Meløy, Navid Navid.)

 

Publisert: 28.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?