Du er her: Forside / Nyheter / Besøk av bylivsenteret

Bylivsenteret møtte grendelagene i Meløy.

Besøk av Bylivsenteret

Meløy kommune har hatt besøk av Bylivsenteret som bistår kommuner i deres egne stedsutviklingsprosesser. Bylivsenteret er opptatte av å skape lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv. På bakgrunn av kommunestyrevedtak gjort i februar i år er Bylivsenteret nå engasjert av Meløy kommune for å bistå med rådgiving og gjennomføring av parallelloppdrag som ett av prosjektene i Utviklingsprogram Meløy 2019-2024.

I parallelloppdraget vil Meløy kommune og Bylivsenteret invitere inn tre konsulentteam med kompetanse innen samfunnsutvikling, arkitektur og plan. De tre teamene vil i løpet av høsten utarbeide konkrete forslag og modeller for en bærekraftig samfunns- og stedsutvikling. Arbeidet skal gi verdifull kunnskap om hvordan vi skal videreutvikle Ørnes som region- og servicesenter for hele kommunen. Og samtidig forsterke det gode arbeidet som gjøres i alle våre bygder, der hverdagslivet leves.

Resultatene og kunnskapen som kommer med parallelloppdraget, vil danne grunnlag for kommunens arbeid med en kommunedelplan for Ørnes, samt inngå som deler av kunnskapsgrunnlaget for planstrategi planperioden 2020-2024. Gjennom medvirkning og involvering av innbyggerne, utbyggere, næringsliv, politikere og andre håper kommunen å skape engasjement og oppmerksomhet rundt det forestående planarbeidet.

Parallelloppdraget vil ha oppstart i august 2019 og rapport fra vurderingskomiteen vil foreligge i februar 2020.

Hva er et parallelloppdrag?

Parallelloppdrag er et verktøy for å drive langsiktig strategisk by- og samfunnsutvikling. Et parallelloppdrag betyr i korte trekk at to til fire tverrfaglige arkitektgrupper og/eller konsulteringsgrupper jobber parallelt med samme oppgave. En egen vurderingskomite som består av fagfolk, kommunens folk, lokale og statlige aktører lager, med utgangspunkt i arkitektgruppenes forslag, en anbefaling til kommunen.

 

Sist endret: 17.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?