Du er her: Forside / Nyheter / Søknad om lakseoppdrett ved Rotholmen

Organic Seafarm AS søker om lakseoppdrett ved Rotholmen

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Meløy kommune i Nordland

Søker: Organic Seafarm AS, Nygårdsjøen

Søknaden gjelder: Ny lokalitet laks, ørret og regnbueørret

Søkt størrelse: 3400 tonn MTB

Lokalitet: Rotholmen

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º48,680` Ø 13º7,246`

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Meløy kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. Sendes: postmottak@meloy.kommune.no

Les søknaden her:

Søknad til fylkeskommunen

Supplerende informasjon

Konsekvensutredning

Kartpakke

Behov for lokaliteten

Forundersøkelse

Bunnkartlegging

Strømrapport

B-undersøkelse

C-undersøkelse

Beredskapsplan.pdf

HMS - plan

Biosikkerhetsplan

Søknadskjeamaet

Samlokaliseringsavtale

Publisert: 08.05.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?