Borgerlig vigsel

Ringer Foto: Connie Slettan Olsen

Fra 1. januar 2018 blir ansvaret for å gjennomføre borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene. I Meløy er denne myndigheten gitt ordfører, varaordfører, rådmann og formannskapssekretær.

Om borgerlig vigsel
Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På disse sidene finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss. 

Prøvingsattest og skjema til Folkeregisteret (Skatteetaten)
Før dere gifter dere må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer til dem. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, kanskje mere i sommermånedene. Vær derfor ute i god tid før bryllupet.
Les mer hos Skatteetaten.

For å inngå ekteskap i Norge skal Folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor vurdere om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene

På bakgrunn av prøvingen vil Folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Har du spørsmål om prøvingen av ekteskapsvilkårene, kan du kontakte Folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvordan bestille vigsel?
Dere kan bestille tid for vigsel ved å bruke digitalt skjema for bestilling av vigsel (innlogging via ID-portenher ). Digitalt skjema for ettersending av prøvingsattest skal dere benytte hvis dere bestiller vigsel mer enn 4 fire måneder frem i tid.

Du kan også bestille tid ved å kontakte Meløy kommune på
telefon 75 71 00 00.

Original prøvingsattest fra Folkeregisteret må være innlevert/legges ved dere legge ved når dere bestiller vigselen. Original prøvingsattest laster dere opp digitalt her.

Fredager i sommermånedene vil nok være populære dager. Vi oppfordrer dere til å være ute i god tid om dere ønsker å et sommerbryllup.

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?
Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

Hvor og når kan vi gifte oss?
Vielsen vil finne sted i kommunestyresalen, Meløy rådhus. Dere kan ta med gjester under seremonien.

Meløy kommune gjennomfører vigsler den første og tredje fredagen i måneden mellom kl. 10.00 og 15.00. Det er mulig å ønske andre tidspunkt og/eller steder. Ressurser og kapasitet hos oss avgjør om det lar seg gjøre. 

Fremmøte
Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Original prøvingsattest må være innlevert på forhånd, og legitimasjon må  bli vist fram før seremonien starter.

Vitner 
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I spesielle tilfeller kan Meløy kommune stille med ett av vitnene. Dette må være avtalt på forhånd.

Språk
Er det ønskelig at vigselen skal foregå på engelsk, må dette være avtalt på forhånd. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Seremonien
Seremonien tar ca. 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra Folkeregisteret.

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

All kommunikasjon om vigselen er til orientering unntatt offentlighet.

Kunstnerisk innslag
Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, eventuelt cd-spiller eller annet avspillingsutstyr. Dersom dere planlegger kunstneriske innslag, ber vi dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering
Det er lov å filme og fotografere både under og etter seremonien, i forståelse med paret.

Hva koster det å gifte seg?
Å gifte seg hos oss er gratis. Ønsker dere mer ut over selve vielsesritualet, så som ekstra pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag, må dette ordnes av brudeparet selv ordne dette.

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?
For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du Folkeregisteret

Kjønnsnøytral ekteskapslov
1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Folkeregisteret

Vigslere:
Ordfører Sigurd Stormo
Varaordfører Lisbeth Selstad Amundsen
Rådmann Hege Sørlie
Formannskapssekretær Linda Marken Strøm


Skatteetatens informasjon om ekteskap
Skatteetaten 
Statsarkivet i Oslo 
Juridisk ordliste 


Kontaktinformasjon

Navn
Hege Sørlie
Stilling
Rådmann
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 05 / 905 19 691